پروازهای فرودگاه رشت لغو شد

پروازهای فرودگاه رشت لغو شد

پرشین خودرو: مدیرکل فرودگاه گیلان از لغو تمام پروازهای امروز این فرودگاه خبر داد.

پروازهای فرودگاه رشت لغو شد
پرشین خودرو: مدیرکل فرودگاه گیلان از لغو تمام پروازهای امروز این فرودگاه خبر داد.