کشکام، محصول جدید شرکت سمیه به بازار آمد

کشکام، محصول جدید شرکت سمیه به بازار آمد

یکی از چالش‌های روزمره والدین، ورزشکاران، کارمندان، محصلان و تمامی افراد در خارج از خانه، استفاده از یک میان وعده سالم و مغذی است. برند سمیه با تولید محصولی به نام کشکام این چالش را مرتفع کرده است.

یکی از چالش‌های روزمره والدین، ورزشکاران، کارمندان، محصلان و تمامی افراد در خارج از خانه، استفاده از یک میان وعده سالم و مغذی است. برند سمیه با تولید محصولی به نام کشکام این چالش را مرتفع کرده است.