افشای قیمت‌ها در بازار واکسن/ وزیر بلژیکی قیمت‌ واکسن‌های کرونا را فاش کرد

افشای قیمت‌ها در بازار واکسن/ وزیر بلژیکی قیمت‌ واکسن‌های کرونا را فاش کرد

یک مقام بلژیکی در یک پست توییتری اطلاعات و جزئیات قیمت واکسن‌های کرونا را فاش کرد. اگرچه این توییت پس از مدت زمان کوتاهی حذف شد، اما اطلاعات آن در دسترس عموم قرار گرفت.

یک مقام بلژیکی در یک پست توییتری اطلاعات و جزئیات قیمت واکسن‌های کرونا را فاش کرد. اگرچه این توییت پس از مدت زمان کوتاهی حذف شد، اما اطلاعات آن در دسترس عموم قرار گرفت.