وزیر بهداشت: مسافران ورودی از انگلیس کنترل می شوند

وزیر بهداشت: مسافران ورودی از انگلیس کنترل می شوند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نامه ای برای قطع پروازهای ایران و انگلیس به وزیر راه نوشتم و از طرفی چندین تکلیف برای معاونت بهداشت برای پیگیری مسافران ورودی از مبدا انگلیس به کشور معین کردم. باید تست سریع تشخیص کرونا در فرودگاههای بین المللی اجباری شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نامه ای برای قطع پروازهای ایران و انگلیس به وزیر راه نوشتم و از طرفی چندین تکلیف برای معاونت بهداشت برای پیگیری مسافران ورودی از مبدا انگلیس به کشور معین کردم. باید تست سریع تشخیص کرونا در فرودگاههای بین المللی اجباری شود.