روایت «غیررسمی» از دیدارهای رهبر انقلاب

روایت «غیررسمی» از دیدارهای رهبر انقلاب

اولین قسمت از مجموعه مستند «غیر رسمی» پنجشنبه ۴دی ساعت ۲۰ از شبکه سه و جمعه ۵ دی ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.

اولین قسمت از مجموعه مستند «غیر رسمی» پنجشنبه ۴دی ساعت ۲۰ از شبکه سه و جمعه ۵ دی ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.