واکنش سخنگوی شورای نگهبان به انتشار مستند دیدارهای غیررسمی رهبر انقلاب

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به انتشار مستند دیدارهای غیررسمی رهبر انقلاب

سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی به ارائه تحلیلی درباره مستند «غیررسمی» که درباره دیدارهای رهبر انقلاب با هنرمندان و اهالی فرهنگ است پرداخت.

سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی به ارائه تحلیلی درباره مستند «غیررسمی» که درباره دیدارهای رهبر انقلاب با هنرمندان و اهالی فرهنگ است پرداخت.