پتروشیمی

پتروشیمی شانا 10 ماه پیش استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم در نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي پتروشیمی شانا 10 ماه پیش استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات ساخت داخل در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 10 ماه پیش معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر پتروشیمی شانا 11 ماه پیش تعامل گسترده هلدينگ خليج‌فارس با شركت‌هاي بين االمللي آغاز شده است پتروشیمی شانا 11 ماه پیش اسپانيايي‌ها در پي تثبيت جايگاه خود در صنعت پتروشيمي ايران پتروشیمی شانا 11 ماه پیش آغاز مذاكرات جدي با فعالان خارجي صنعت پتروشيمي در نمايشگاه نفت پتروشیمی شانا 11 ماه پیش اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي يك ادعاست پتروشیمی شانا 11 ماه پیش برنامه ريزي براي افزايش 107 هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت در خليج فارس پتروشیمی شانا 11 ماه پیش نمايشگاه نفت، نويدبخش جهش دوم صنعت پتروشيمي ايران است پتروشیمی شانا 11 ماه پیش قرارداد فروش پلي اتيلن با شركت ژاپني امضا شد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش نشست وزير نفت با مديران شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پتروشیمی شانا 11 ماه پیش ميزان اشتغالزايي در صنعت پتروشيمي متناسب با واحد توليدي متفاوت است پتروشیمی شانا 11 ماه پیش حجم توليد در صنعت پتروشيمي معيار قطعي براي سنجش اشتغالزايي نيست پتروشیمی شانا 11 ماه پیش 7 طرح جديد در صنعت پتروشيمي تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش صنعت پتروشيمي توان محدودي براي اشتغالزايي دارد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش عكس يادگاري با تاسيساتي كه «واقعا» وجود دارند! پتروشیمی شانا 11 ماه پیش اشتغال حداكثر 24 هزار نفر به ازاي هر يك ميليون تن محصول پتروشيمي پتروشیمی شانا 11 ماه پیش پتروشيمي پرديس تا 24 ساعت آينده به مدار توليد باز مي‌گردد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش بزرگترين قطب صنعتي ايران ميزبان رويدادي هنري پتروشیمی شانا 11 ماه پیش ظرفيت اشتغال در زنجيره پتروشيمي براي يك ميليون تن 16 هزار نفر است پتروشیمی شانا 11 ماه پیش به ازاي هر يك ميليون تن حداكثر 16 هزار شغل ايجاد مي‎شود پتروشیمی شانا 11 ماه پیش الزامات اشتغالزايي در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 11 ماه پیش 10 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي ايران سرمايه گذاري مي‌شود پتروشیمی شانا 11 ماه پیش توليد پتروشيمي نوري به بالاترين رقم در 10 سال گذشته رسيد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش رشد 8 درصدي توليد در پتروشيمي شهيد تندگويان پتروشیمی شانا 11 ماه پیش توافقنامه اصولي توسعه فناوري پلي پروپيلن با شركت نورنر نروژ امضا شد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش سالي كه نكوست از بهارش پيداست پتروشیمی شانا 11 ماه پیش صادرات محصولات پتروشيمي به 25 ميليون تن مي‌رسد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش سرمايه‌گذاران خارجي نگران بازگشت تحريم‌ها نباشند پتروشیمی شانا 11 ماه پیش هيچ كشوري به اندازه ايران خوراك براي توسعه صنعت پتروشيمي ندارد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش توليد سالانه محصولات پتروشيمي ايران به 72 ميليون تن ‎مي‌رسد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش سيزدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران گشايش يافت پتروشیمی شانا 11 ماه پیش حضور 76 شركت خارجي در سيزدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ايران پتروشیمی شانا 11 ماه پیش توسعه پايدار در گرو مديريت دانش است پتروشیمی شانا 11 ماه پیش مسير جهش دوم صنعت پتروشيمي با سرمايه گذاري هاي جديد هموار مي شود پتروشیمی شانا 11 ماه پیش 7 طرح صنعت پتروشيمي در سال 96 به بهره‌برداري مي‎رسد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش زنگنه: پتروشيمي؛ موثرترين صنعت براي محروميت زدايي كشور است پتروشیمی شانا 11 ماه پیش واحد MEG پتروشيمي مرواريد به بهره‌برداري رسيد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش رئيس جمهوري پلي استايرن گروه صنعتي انتخاب را افتتاح كرد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش پتروشيمي تخت جمشيد پارس با 100 درصد ظرفيت افتتاح شد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش فاز دوم بزرگترين مجتمع اتيلن خاورميانه افتتاح شد پتروشیمی شانا 11 ماه پیش طرح‌هاي توسعه‎اي پتروشيمي عسلويه به شبكه تصفيه پساب متصل شدند پتروشیمی شانا 11 ماه پیش بهره برداري رسمي از 4 طرح پتروشيمي با ارزآوري سالانه 2 ميليارد دلار پتروشیمی شانا 11 ماه پیش تمايل غول پتروشيمي كره براي سرمايه گذاري در ايران پتروشیمی شانا 11 ماه پیش پاسخ شركت ملي صنايع پتروشيمي به اظهارات نماينده پيشين مجلس پتروشیمی شانا 12 ماه پیش فاز نخست پتروشيمي دماوند سال 97 به بهره برداري مي رسد پتروشیمی شانا 12 ماه پیش روند توليد در مجتمع پتروشيمي خراسان عادي است پتروشیمی شانا 12 ماه پیش MEG پتروشيمي مرواريد راهي بازارهاي جديد صادراتي مي‌شود پتروشیمی شانا 12 ماه پیش ظرفيت اسمي توليد محصولات پتروشيمي به 72 ميليون تن مي‌رسد پتروشیمی شانا 12 ماه پیش بيش از 90 درصد كاركنان پتروشيمي كردستان بومي هستند پتروشیمی شانا 12 ماه پیش افزايش 9.5 ميليون تني توليد محصولات پتروشيمي افتخار ملي است پتروشیمی شانا 12 ماه پیش پتروشيمي كردستان؛ بزرگترين سرمايه گذاري صنعتي تاريخ استان پتروشیمی شانا 12 ماه پیش توسعه صنايع پايين دستي به افزايش اشتغال‎زايي در غرب كشور كمك مي‎كند پتروشیمی شانا 12 ماه پیش مجتمع پتروشيمي كردستان افتتاح شد پتروشیمی شانا 1 سال پیش مهمترين پروژه صنعتي استان كردستان هفته آينده افتتاح مي شود پتروشیمی شانا 1 سال پیش صنعت پتروشيمي، كليد خودكفايي و رونق اقتصادي پتروشیمی شانا 1 سال پیش صادرات 430 هزار تن محصول پتروشيمي مرواريد به چين و هند پتروشیمی شانا 1 سال پیش پتروشيمي انتخاب 70 درصد نياز بازار داخلي پلي استايرن را تامين مي‎كند پتروشیمی شانا 1 سال پیش مقاصد صادراتي پتروشيمي تخت جمشيد پارس افزايش مي يابد پتروشیمی شانا 1 سال پیش تزريق 770 هزار تن خوراك به خط لوله اتيلن غرب پتروشیمی شانا 1 سال پیش تدوام تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي در تعطيلات نوروزي پتروشیمی شانا 1 سال پیش ضرورت همبستگي بانوان براي گسترش فعاليت هاي مديريتي پتروشیمی شانا 1 سال پیش شرايط براي تحقق تعهد‎هاي زيست محيطي نفت تسهيل مي‎شود پتروشیمی شانا 1 سال پیش تفاهم‌نامه 20 پروژه محيط زيستي به ‎زودي امضا مي‎شود پتروشیمی شانا 1 سال پیش طرح مكانيزم توسعه پاك پتروشيمي شيراز افتتاح شد پتروشیمی شانا 1 سال پیش نخستين طرح مكانيزم توسعه پاك كشور افتتاح شد پتروشیمی شانا 1 سال پیش آفريقاي جنوبي براي همكاري با بخش پتروشيمي ايران مصمم است پتروشیمی شانا 1 سال پیش خط اعتباري ايران و كشورهاي خارجي ايجاد مي شود پتروشیمی شانا 1 سال پیش افزايش خوراك 3 مجتمع پتروشيمي با استفاده از گازهاي همراه نفت پتروشیمی شانا 1 سال پیش ايران از واردات 3 محصول پليمري بي نياز شد پتروشیمی شانا 1 سال پیش سرمايه گذاري 6.2 ميليارد يوريي هلدينگ خليج فارس در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 1 سال پیش توسعه پايدار صنعت پتروشيمي با حركت در مسير تعالي محقق مي شود پتروشیمی شانا 1 سال پیش برگزيدگان هفتمين جشنواره جايزه تعالي صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 1 سال پیش تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي صنعت پتروشيمي با طي مسير تعالي پتروشیمی شانا 1 سال پیش شركت هاي پتروشيمي كشور با الگوي جهاني ارزيابي مي شوند پتروشیمی شانا 1 سال پیش ارزش افزايي به مشتري و خلق آينده پايدار در صنعت پتروشيمي پتروشیمی شانا 1 سال پیش اقتصاد صنعت پتروشيمي ايران از بخش نفت و گاز جلو مي‎زند پتروشیمی شانا 1 سال پیش ايران مي تواند تعيين كننده قيمت محصولات پتروشيمي در منطقه باشد پتروشیمی شانا 1 سال پیش تفاهم‌نامه همكاري ميان پتروشيمي نوري و محيط زيست امضا شد پتروشیمی شانا 1 سال پیش غول پتروشيمي آلمان در پي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران است پتروشیمی شانا 1 سال پیش تفاهمنامه همكاري ميان پتروشيمي نوري و محيط زيست امضا شد پتروشیمی شانا 1 سال پیش مجتمع پتروشيميايي تخت جمشيد پارس آماده افتتاح رسمي است پتروشیمی شانا 1 سال پیش آغاز صادرات يك محصول استراتژيك پتروشيمي به هند پتروشیمی شانا 1 سال پیش پيشران‎هاي اصلي رشد اقتصادي ايران پتروشیمی شانا 1 سال پیش تزريق پايدار خوراك به خط لوله اتيلن غرب پتروشیمی شانا 1 سال پیش چهارمين دوره مسابقات آتش نشانان صنعت پتروشيمي برگزار شد پتروشیمی شانا 1 سال پیش ايراني‌ها بازهم در ميان 40 چهره تأثيرگذار پتروشيمي دنيا قرار گرفتند پتروشیمی شانا 1 سال پیش عربستان قيمت پروپان را افزايش داد پتروشیمی شانا 1 سال پیش ارزش صادرات محصولات پتروشيمي به 7 ميليارد دلار رسيد پتروشیمی شانا 1 سال پیش پتروشيمي ها با قيمت جديد خوراك 30 درصد سود مي كنند پتروشیمی شانا 1 سال پیش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران 7.5 ميليون تن افزايش يافت پتروشیمی شانا 1 سال پیش توليد محصولات پتروشيمي ايران به بيش از 42 ميليون تن رسيد پتروشیمی شانا 1 سال پیش تداوم برداشت حداكثري از ميدان مشترك پارس جنوبي در فصل سرما پتروشیمی شانا 1 سال پیش عمده محصولات پتروشيمي بندرامام با 56 فروند كشتي صادر شد پتروشیمی شانا 1 سال پیش صادرات 45 ميليون تن محصول پتروشيمي و مواد صنعتي به بازارهاي جهاني پتروشیمی شانا 1 سال پیش صنعت نفت خدمات ارزنده‎ اي به مردم عسلويه ارائه كرده است پتروشیمی شانا 1 سال پیش معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي براي جذب سرمايه گذار پتروشیمی شانا 1 سال پیش پتروشيمي صنعتي منطبق بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي است پتروشیمی شانا 1 سال پیش قطار بهره برداري از طرح هاي پتروشيمي توقف ندارد پتروشیمی شانا 1 سال پیش 2 مجتمع پتروشيمي در ماهشهر به بهره برداري رسيد
مجموع موارد: 709 عدد در 8 صفحه