شیمیایی / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 666ae15a2dc66288926509d5ea58140e 0 (0%) - - 3 روز پیش
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی bb2f37560c3027aeb2c3f65f6ac782c1 0 (0%) - - 3 هفته پیش
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان 409417f4aa03e478096d26ed0d67ead0 0 (0%) - - 5 ماه پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه b04805ca3d8e62ef37ce73dd48b22b28 0 (0%) - - 7 روز پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون abbe8378cb4e39f313c67dcdd81e336e 0 (0%) - - 2 ماه پیش
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون be1c5afea208b9b3df2010a30a53c31f 0 (0%) - - 3 ماه پیش
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه 5f0ffb37d51ee4383b469486fe7a4ba6 0 (0%) - - 7 روز پیش
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه d694480a9128c999f41423ca022901c5 0 (0%) - - 7 روز پیش
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان 46d5bfe7aa705be19e149777ff2abb6e 0 (0%) - - 4 ماه پیش
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران e75d31ac384a18f95094ce99fc76bbb2 0 (0%) - - 3 هفته پیش
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز 64a5a11bffc34baae72841b6b6cecfec 0 (0%) - - 7 روز پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 568cdf12e67e3dd82e099e0a07a441f7 0 (0%) - - 11 ماه پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 3c0b0d5b4f62169899b04a0b41053cbd 0 (0%) - - 7 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون a0985d0715aeb8aa6f26448b7da1b698 0 (0%) - - 7 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه afc5b8cf39f89306493e73fe3fb32d59 0 (0%) - - 4 هفته پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 75d291cf840b4db1a39335eee40467fd 0 (0%) - - 3 روز پیش

پلیمر / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند e697e430b9879efb2dfd33f2d3ab17b6 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم c812db872c0a892ffb1b31ac9f0c9575 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان b75cae8590a10813beb95f06d39a8870 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 941fc734b6b2fb7633fbfe7c8afb7fa8 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم e0d26f10f9b8986cde12000b0ce1613f 0 (0%) - - 10 ماه پیش
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان eb052a2edf880e55e623ee852178fae3 0 (0%) - - 2 سال پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال bb4881469967df93c372bd91aaca93b9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 2cc0367b0191edba7eb04e78810ce85c 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید f3062e81596a1250741f5e974b9259b3 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 61e8d81e00fe4473e62529476b889f3d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 642b7597de46d72cd359e4292efe6144 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی d381c5855f82c6ba06cbd64ad6886837 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام b2a7e38ee76de1ba1658a28e2c982b54 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد d871f5372ec8eac9ab91e159786924c2 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد edf35cd323d56d3c02f4742dfbc74ce2 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 7ba7e1a7e6d7de9f57e0a87ddfeea5fd 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 16fd4072bc466815ed650bc52f99e8a0 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 7f1ef91a42f40f0cbcab799a37d2f56a 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون d4957aada0f038dc0832aab7cd3d5f14 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی fa714a75d3d01df026782dcad34bc15d 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 19a3d3609451f9c2c5ce9dc8a789cbaa 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 98ec85ae3dacc91600282538ac082ac9 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول a22bfd0b16833057c1410f2fc214d192 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 1524eaa075e50a215cc3e6c8c553195a 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1991d6559199762c727282009f01766a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 94834137a76dce2addb9c804fcdc9258 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 279fd79b440f88cd253ef25bb71e09a5 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد d9e940c7ace674da60a029a68dec29a7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان ab7a50f42e559ea202fe5a0cbffeb6b5 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 1832ebb6f6194c1029663403cb1ec203 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان b190b3a7bc9d1c55a48ce1d0346a5d87 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 0a0811f80209fef40786c66d51c2a2ed 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 306814c32f57f8559a521d7910299284 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 8a56b70c4905d3673f0c31fa7b7a4a38 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب d85334400f69ec80600e46d30bf2aa2e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 4095850b8307847442c1244a85feb4cf 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 5db895707be98dda550ec4c1368599ab 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 8291b9764b6651b2a95c8adcdf5ef630 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 7ea0c5c75ca135f230e291f11c41e08e 0 (0%) - - 4 سال پیش
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای گیلان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای خوزستان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 0ecf55669f5a588c96ae3b7b8c03d639 0 (0%) - - 4 روز پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز c7499f5e61935c4764f7ba1fa05dea38 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 7530a1304b02da4bbeac5854a302f2ae 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 209cd4c2c03d30349eff341a76027592 0 (0%) - - 5 روز پیش
جوجه یک روزه گوشتی آرتا جوجه سبلان - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 1b22b64e90e66916dd88f94ea29cde2d 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر هامون کپورچال - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی سفید بالان ارومیه 9bb661bccecf268abffe022201a0cbad 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اجداد ارم eb6ea91fe2b7a012626a7167550d69c0 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان abae60e00e33821c8046fc784169f454 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مهر جوجه نور c9ab949cba60ab1d2f55c0c2a790cc4c 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور d93db880aab746929cbbb7de6587e2bb 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا پرور ارسباران c07b9855becb6a4cc1c978033b3185a7 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گروه تولیدی تلاونگ شمال b36380a45f4676797ca063d423d9cd39 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اروم گوهر دانه 8d8f0f9f837cb81780ab2061880d9f5c 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا جوجه آمل d70d71c2e48c16ec096d926def5f40be 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 46e01a4ab73d308346767a6cfd84ab82 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 0759745cb3ce33dc91f76a7d061c2483 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 332456fdef533f97579d164abb6d68c6 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 600b90e386897e1bfd7642280278bed0 0 (0%) - - 4 سال پیش
گندم خوراکی (ماده 33) خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) مرکزی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) اردبیل - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 63029e603d53917458282f3a1a62c78e 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 4630e0d5e8829801c967c2fb5f9ea3da 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان fe4273c5abb6091c172796faf0b81b40 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 3f907b2638a1907721308bc6d9a79297 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند a8a7e9c8982d572da13f0f44797e5ec1 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 96a8fefcb8b609085bec3aef09bf066a 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 6e54195d780f2c5f9b31ffbef2658fc3 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 3bc47a1b822f366a4fb306d1f588245a 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 2349c49f7ac739841f221c683bfb754b 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 6836c01e6bc088c0d84ec960bff07389 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان c56f4bedaaf4c47ae037c0ce8bcc013a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1e403ca59fea75e788500908c4f6fa7f 0 (0%) - - 5 روز پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان fc2b176ce516e5d8d7de1da475a78812 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 2ff8a44795dcc17cd5ee8fc699f50d3a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 5ce3b6c35ae5b916310ee5da51bc9780 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 0948f17971771d5e7d0fcb5ba3f11eb9 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 5b6f679585ae026d4f02c6e4cd7dff9d 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان ab2408a7227784f1f7096f7e9d004b09 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 42515fcc575cdd06e26d096537921a25 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 39adf68ea7b6951f77ca9c4db1cddd2f 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 4880c1d13ee9f24cb033d91ac44e73a1 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 533471fa95f64050e6c689a1a23dc76f 0 (0%) - - 3 هفته پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 1deef9803a1eb099f634d815f829b243 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان b87d4bad2a4dbeb9669d5241f696aa5d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار f2b9e35d863d53eddff47586e585cc95 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 468d4d078d162c724b5dfb03dd517f69 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون fd73e862ce8ef7f8908f622ee153520f 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال d219bce2ce882e55c5508a51f27f85ed 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 00920e02ee46e025053bef0ff05fbd2c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد cd022131aeaf22328cac39e93d1e0cc0 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان e3856f43216d646da4974c73b8f44794 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 2e7a2f580f3e962c36a98c0482043bb3 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 65874430d66996fa842f4f6a2aba05dd 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 38480c4ea03fa424c50dd763837e8fd7 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون f0be6b5abf8d93494d48bddd3d116961 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 42ac9a17646b500106a29c443f0c2871 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان aebb34ca24d6a899fe8acf1d85c4002a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز d50c7f15d46e7e24269c51ef18014fbb 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a8213f70226ff13c1140eee3d7c8f665 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600510a122a863ff549768994c044901 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین bc57510378a0abbafd178c108b84a39d 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب e697b9ceecbfb2828b7d5c298901d997 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 41ed922916f26f1b7cea6dba42ec3fa3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 32a9af74e6522634235f8843db247a3e 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 99fb494d7fe533103950726aba48d569 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a4d37db4c9427adc197c568728a74c00 0 (0%) - - 6 روز پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 6afbd6cd34937e44eca109589bc20688 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب d0fb87083be1162a973409689778df42 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 8d50b04c4a2bfa3c20a8470c440f9e3f 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 2455b527f3108eaf30030192cf9bcb6c 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب c8f55b9a270306893cdbff10fc4f3134 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 81d6e5ea796384ce3cdd07fb59527245 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 8375f21a96fc6c4b6b8732de159eb232 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 60853a659c23bc55e22c699090e4503a 0 (0%) - - 7 روز پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان ec26be124c10861b275e3513d028e6d6 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 69b346ea2e2d44e4e24e88189ba42e15 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 692c51d87c6810384d9814935edde677 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 7b72be0b90f36386ccf773932ebc2387 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 447f5dc8bafcde85c254c7eac186c9cf 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام سویا پاراگوئه 8263120fcacecb92ad56b5f01f129d5b 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام سویا آرژانتین bbe73442b00fec8d64d24f6eb12af314 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 014241a01ee268c594e2c6d0d0f808e7 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 8257da3ade23fac66fc4e324f5a8ffe2 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 7b7663db804feea254a9a00ce3d01387 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 67d230aa37253063eac6cd7244bb0aa1 0 (0%) - - 4 ماه پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک - 0 (0%) - - -
عدس درشت کانادا - 0 (0%) - - -
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 33d286b6b5a8868ab9fa28b2ec57c262 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان da2cd3fc8dcd1e5aa2717148a73a3144 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 1eb324fd123a52cac8dec195b8eafb28 0 (0%) - - 2 هفته پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز a6fadee398b96b1cef45063e450af366 0 (0%) - - 7 روز پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان ce07a020f34f18725e266396f666422a 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 82d8f8df3afd73865a42a0ee679d3762 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم cbdc20df776078924454332ed15e616d 0 (0%) - - 3 ماه پیش
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 3a1859655749fc61fe2901862b23798f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی dd31af13799f6ab4d8feca4c7aa120e9 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 8ab96b2fc12953c3d7cff43ac8227260 0 (0%) - - 7 روز پیش
سیمان تیپ2 سیمان شرق 14eee000aa9e8889f66c9e12477ca682 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 15425070f496361abab6f0a67dbccc77 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 5f3a90669049d2fb7797508ab10ab05a 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم b93af8ba6c3b6977b150443b946e4d03 0 (0%) - - 2 ماه پیش
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 42b517b85502b2db894d5e30665c473e 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 7d3abbd6eb135de2b756d095e516c233 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - 0 (0%) - - -
مس مفتول گیل راد شمال a1d9bfeaef86371b0dcc5069029ee21e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 993f18dce0208654a4e9ec8b859b5ae5 0 (0%) - - 6 روز پیش
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ccda0d7b2f10cf5b7458153b6239aad0 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 5a5c2e787b044f76c14fcce48efa0920 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1aff3120c37e7c6a494809877ce52c9e 0 (0%) - - 5 ماه پیش
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران f3c5d9a9686f3f9ea54b5508b74cb612 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 5a60f6194d338d52e1bb8231d3f363d0 0 (0%) - - 2 سال پیش
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان e2361cb716df09f85d0abb7f934a66f0 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 876f536bb71f6f799303f708c478ecdd 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 91e042e7a42cf16567ba5168dc92fc50 0 (0%) - - 2 ماه پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان e270fb79a762da67a293ce072e12e78e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 7b0fb516a91c6cd81f8a0d90a27c752e 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 1312bfa6bdb4576d9d28d4b1ca1c9d0d 0 (0%) - - 6 روز پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان de25bd26b9851141745120c7d8489197 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 1293b58e500c055647c4f8efad3af847 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0cd85174bf518c324513f5603de3841a 0 (0%) - - 2 سال پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) db3a54f61d981d98dfea75cca27f9a82 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند ae375d08882f819512c37f6093229568 0 (0%) - - 1 ماه پیش
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران f164dd7a148a1a57bda0461cc213ad9f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 06f905a7a19c32bf4812a82f12884743 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 5de0503cc779caaf36732fdc5fd41592 0 (0%) - - 7 روز پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0a37f881564cd27ecd80ab7f65aaa232 0 (0%) - - 2 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان dbd1fdac428adeeb95f0ffb73c59a2f9 0 (0%) - - 7 روز پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 94041d91110ff86384d60b6133cd91bd 0 (0%) - - 3 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام e2a1d398637991f36889b5d3b376665c 0 (0%) - - 4 روز پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3153a323abfe59608f0a5518bda3dc43 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ea70d017a9cd129b2fef03547373db3f 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم d176da5bcda703f78159d3b02a983f3e 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه bc95a101c972ad0a278f4882831a9f54 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 330d950cb25ab54050e693a719b749aa 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 015a8933977820ee4e21e0a4535b0ae2 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 699e33ed0530f55524db274fbd919faf 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 33554c398aea30cf701f95283ebfdd58 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی f6dc75857f66eaa74c6ba6c85da2aaf1 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 4267960e7f430c6827262c5c7bfd06d5 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 8e63f97a9193f7f77bf847f6b10ada68 0 (0%) - - 5 روز پیش
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 019b0f78de76587dd124b7e2be655d23 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 5f39dabe49e7ebaf8e91d0f79bb85357 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند cd9a5694829ad9be097eb60e6872d811 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 2abd5c4a48ea082cc99c4a3abb7a00a2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار f5582f4d52b8dacd2689a4dc3ebaa33b 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 0c13e2fd6cffd1d083ef7fea4d331ac7 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 454714ef8d1554fe66dd79d63895c412 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر c4019f311b26a950007b25f96e2fe049 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم d5beae9828145892dcd6a1d45ce88531 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 4ee4d1d581f19ca9a09975cb8b2d2a62 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 0948bba02694f38db8d713af9dbb1fd0 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون b1a45012e95e2f364450832d50ec5fe0 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 683cb6937e742db7483a0acd58205575 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 499436002b34e99b0494655da3a87623 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 176a19049be06217d45a45bd4c5b04a2 0 (0%) - - 2 ماه پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 4e36d60f89f04e39e5ba7532e9f31a83 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم ab3bab5a76beabd7b9206613cb9ebaf5 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 5bdf040ae3b4cf5f8f8f18fb951a2d20 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون bc9b1f9e1425855198a37ac0da26948d 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ba2ede14adc60a87df89d05e4818601a 0 (0%) - - 5 روز پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 4c291ea3c9427e3de7a04c735ecb17a8 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 2b1b375204e83d27ced5d582f802fdaf 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 022a9af80f5a832688164c6f989b4108 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند d97346a60ecefd45e87f445fdb26c585 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 97b27243639b754970080ab9dd0cec2e 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 02bdabe491964dc8f72de2f054b3714c 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ffe0bb80686476cf1ac40f9ada3f82af 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند d7349305b3a4b06d3a08a97f95a42c41 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 446cbd6e89236a0d2b9cd5b6752cecc2 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 8e5b88bed6b3600c9528104145be3dc5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 3d6a3552daf7f36faf1ec5c57e404bb0 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 9fff536cd43f54ca75da4f570420984b 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 3fde7243ff868156df62847a7a46b8ab 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 14112a05d43cae9b8647449c29473c58 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 756e58b9ac0d1a7392e49b032059ae27 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 7ac8869b9cf00da776fb3bcc2a42ce50 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 61e618f79ebf20327a0fbd42d5582dcc 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام dec5f6aaf6bc0690c1b72c159b7749a4 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 1fba352be8b98cd052dd953a48ff1451 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز adaba1e4d1e5dbcb119ef4a35b4b3169 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال f8f557162c2f5e8cf83b76fcbea4b30d 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 558f6db9558476218a50260ff14c0814 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 681505bb41639d61dade078e5c66cc3b 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد d0df0dd74501c5f7dee9c0d3a99ebd0e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 02ec88bf986d9b0c7daa66ff03c7706f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 7e1f1bc23a22cc7a655518e12935a69f 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد cc091ec036dde44470f759cfa8b2f8a1 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد aa7c767f16da310b9aa19a2a7f9e67b7 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 4d5d7134ac1d6f4713325bda05357a0a 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 2e634fa4032a639e50dcd7a0ac9be2c9 0 (0%) - - 2 سال پیش
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 68937a6d23991a04fe09f643c367cf06 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 289a82039a541f973595fd4c9d41f27d 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز e2abe9e8789fc3abb26df3b461cbddb9 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 977a654ea428cbdca07bfe47da8f856d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f580300dd6f267fc279224d5cb8021cd 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 03c18210f83fd9d9d0daadec4cff1eb4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 8697ae4c3b11b4bf0c124b58f00a7bd8 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 881f1df91215a3cf9ed6143a62bc308e 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 6542971952c596de83d981bfc3a4822e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم a6e5fe5690a49f5e85aeeac47490ea68 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 80191fe40d98fffa3745a5d6a6f9e460 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 186f95fa8cb3ac38b8b93b39d2ca36e4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 3bcef30ce5b7c2b6d3bf0975088b9158 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 3f4cc6f32476a5f419967ebfc8948000 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم dd81f5d24671372a41fb2cc5aa8bc9d3 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 5539d6fe9db7447aea9cb5b539a28997 0 (0%) - - 4 روز پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 61e38dea976d25a3acc5af9a914acedf 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک b4b3a15345130715812c8231cff8145b 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 571b8ff764e2bda00313ac59f55fe601 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 538f8b7cf62f562a91451cf6341c43dc 0 (0%) - - 4 روز پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 3743f8b3de12ac99f7ceae57d1cced8a 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز c52854457e0f54ef7d72be0c96f11962 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 3c1d8c69179d73e7c22014d9daa25ba3 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 62f038a4b0dd3bc93812331c956f3f33 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 947e673491acfbd935b319084a37b1d8 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر bb7959114eadbfb9c5fc35f6dd693816 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان f8298288c72e3cf6746d5972285c1ad9 0 (0%) - - 3 سال پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز d82d7d5abec5b02922c1a7160c5d6ca5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 2e0e21c39bdce68df7f50c2aaa79c102 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله db2f8819500b17c9dad73a0bc1c81bff 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 9197cfe4086445b986db255ee8e9dfaa 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 0e0fc1d318fc086c4d6765bde68ab5c7 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 685d908c699ef6de08f0ad722a46432f 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 82de04157f080105cdaf09a91262cd8e 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 488b498605afb37e4c7e10927124819e 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 8c8192e663664e008de3fbd470680d28 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 445f07b9244bf0cc5aad99afd9cbf3ab 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 7ffcf98b8ae46994ca6e7ff0860d1cac 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 6f4a97c033752b2b32953d070071dbd9 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 6e4a21d77454320847c9ba097e797bd7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی f5abb8d18437a153b86956a38b026404 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 9c3667554666d02bf3ebd5f700f782f3 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 0331ec1570dcccbb0aaa759eee90f6f0 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 4d4c9f8a862daf626db73d129d68781b 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس f3da5f5f0ab67cb5ae4f128cef99e816 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1a4dee996c08dfcd121a2cc3f5ee9e15 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 684d38ff49603accead173fa4b5ac4db 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 7fdd6b5c084315917eba7f2af97b547e 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 5e55ee7703ebcb392b26ee544c097091 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار eb52268e7730f52f391f608149a5ea4d 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 7659dd02c904d7d2b57a38c91d124ee4 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم fb453295d09de4221aac71e7bce686f9 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 2eb6366538c4994ede6f78ef480110f0 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 1158ed8f6934c3d0994bda62862d04ad 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز dfd3d580fbc7fef3fd559485c5add07a 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون effc7bbdbf2bfbc8df868192029ee1d7 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1445471d8c0bdd783783d86b11f263f6 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان bde3fba636b577bad69f934205b0907b 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 59e0dd4bc14a461f5e42178f138df124 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 5f7ebce3112397b3f903c46f4ff13ae2 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 7c433d68c407ec0bbfc2c7fa4a049265 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم fd8e1045e13cb19224a5e0218efbc8df 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 6f845fabcc83e0487c2a6b510efb2a96 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 7a4ea99f690dc8025eaf4ae796ad7e97 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 3f6cb609e4f68866c07ba0205d107fec 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 1321db0857a1350322581068cd2a3368 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 3455adec390b7a7a0b2609b01d751012 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون cf36991e4e66aa6a184c554fff0f3cd6 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول fbaa8081f0158d7158a62293b956b987 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 0c3fadffe2c8b59d60d26f7f601ce5d0 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 98598585dbacba48a77be5ab785c07df 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 7497a7c74adf8bc44cd8ffda5000f74b 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) dffdbdb2fc820e8f8fccc2eaf9d0ac6e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 8e88fb32199cc4d17821eb9eae81d473 0 (0%) - - 5 روز پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا d76d335d9808f73bdd85096370f8c6f6 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 60e6f9500734f2c53800299abcc6329c 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش طلا 997 معدن زرشوران 36a60abbccd86f0f714840a51327044f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 9e9e68792174906b82f8ffb3d9c0dfae 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم a83885b6895b3a2d7bb1b903f4f96139 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ab49473a0eafd0beb24fd832164e45ba 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0599c0aba3db6a9e7c16dbaab633b3a2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان aacbc2f9b564c372060b56012b91efff 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام e7bc2f80e0a57be1473014015bee2526 0 (0%) - - 3 هفته پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 6af32d8e87f3d3a8609077e3a6d065f0 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام ecbffeb80145e83315f5f4892aeaffd6 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان b4007b648c2d641482d5ada2793262bc 0 (0%) - - 2 ماه پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 0a52f3d0c455daa6d12ef5af2722f326 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 922091d2a97d617f7895032216486bd6 0 (0%) - - 4 سال پیش
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9a0678356e90095f55307b20a793d291 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز bd516f5fe17ed68472769fec8bb1d06b 0 (0%) - - 6 روز پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 62dacb26eaf1db54ad50bfb1948ce7ff 0 (0%) - - 2 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی bd01a828ff0ef33049168f28a388cc7b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 52ddbcfd9e8aa2ccbd2fcc3e982db8b2 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 9158de149e481e0210e52f61aa196b36 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 03433947f722a8c996c523c36b748918 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 8d3a97ce5e1c7511fa70435df551f001 0 (0%) - - 4 هفته پیش
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان e379336cfb86fc40cf7e43c56015a426 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید ed9902855e7472ffb07e113125bb3ea1 0 (0%) - - 4 روز پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 7b7cfd7f439ed5bb1210f12bb8296a21 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 72e5093d5d8965412fecddec848172cf 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 43e081021d5b86158ed9c91bb2445917 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 0c9a1655cd45479a636e6698e6e3949a 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 5f94c548a16492389ff49525594534da 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 3d49d5104289aa872dc032a6c574fb2a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 85af050a9822fc4e0d0371af51526f7e 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال bbb642a53fbe6eea88c6694eb0baa361 0 (0%) - - 5 روز پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 994a4b9e05bc672c8009590e6b744f69 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 554e67d26d2e5b0ce9f4be853d82218d 0 (0%) - - 2 سال پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید b9095d7684d39646e0f2a1091145aa68 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 31d2710dd5edfc8535ccfb0a10f23b8c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 2d029228400dcd59c710096e57e9f6a9 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله aebd458bb893844c4c8d9f778628a62e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول ba6f0d77986a6ca7d9e3014eabc4abe7 0 (0%) - - 1 ماه پیش
گندم خوراکی بوشهر - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کردستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی اصفهان 299b721957b5b4792537eb30ab2f069d 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی گیلان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی تهران - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمانشاه a1109e864c7b4aceeeccd583b628db5e 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی اردبیل - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی خوزستان 22ce2666c6e0b04e6f6f791a71ce1959 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 2f70f84fe6f24abed2a46b93445400b3 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی فارس 6e5b2b1241c1f7fcbc366f8343c641ca 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی ایلام 4c46c49b2f6165cc956439c0ae0bd65c 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان a980a9e66d00ffdf2ace0ea841e26466 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 58c68e70d07aaffef84f673e61491b01 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی یزد c6c644dffab986691fa7ffff37b05701 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی قزوین 4e254b0ebd866d560e7adcb99c30631d 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی لرستان c36f6002a2ee383df74a759e6ffcbf83 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی b4f98a75cc55d0fc194d0d5a4107dd4b 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی مرکزی c17911843e9baccfce91893813688c15 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
اوره گرانول پتروشیمی رازی fee5f9b091ea96e78cf6711bbf62cdcc 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 59ab025ab3c6d544311492927820a915 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 8e646f5ec70dc7166161212efe7e1dab 0 (0%) - - 4 هفته پیش
لوب کات سبک پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 9b2df6bb3743b43b7aaa135de1a41c69 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر خام برزیل f437dffd8503b1989fb977173032b175 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم f572ebc5b10acadb71dd6f91addb893d 0 (0%) - - 3 هفته پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز b2d52f4d32d6791e124839c85bbe58ac 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 متین ساز فعال 3500090102aa30d587b0319c42550d94 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم c86d00e5b50a7f0656531a0b102247a5 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم df021bc4f5564175de501e0785d97ef3 0 (0%) - - 4 سال پیش
روغن خام آفتابگردان روسیه 67f3e3658c47a02dbafc3ac7b5d88524 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم c56f4989ed7a1c24387e19b7fca8b2b2 0 (0%) - - 2 ماه پیش
قیر PG5816 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
قیر PG5816 قیران پخش ستاره ایرانیان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 6c45e3d177e8fe2d5ab1bf95ad7783fe 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز c9400ac6d609be10ed8d25485c6dee41 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم d1ef9cc9ce664e18c61357f41b394596 0 (0%) - - 9 ماه پیش
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 4050 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند fb398f4e13c180f0dec61b37922aeeab 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز d2aee685b9b2d790efc63be7856e55e1 0 (0%) - - 4 سال پیش
گندم دورم فارس 37df8a3ee39d4ee131a71fa8a6d0a368 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم خوزستان 07b37538a55d9302f5b67f80386d49a1 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c3c6d69a65d6240ab1c2c2b5911cf693 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم کرمان 1f097e5ddbdf1e65131b197775b5e377 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم ایلام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 78c50f87d79a9e49a72d58bff2f645aa 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 3762e8602de8137a3c4d9d0a0c625504 0 (0%) - - 5 ماه پیش
جو دامی گلستان - 0 (0%) - - -
جو دامی قزاقستان 1fe524589ea3c2e1f714847373fb4f9c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی d3382d26489108453bed5831da7e3081 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 1f0425e2810fda244694d9a317c6aeeb 0 (0%) - - 3 هفته پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک - 0 (0%) - - -
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 4d9dc20c4a4a4a6dc355ca3df5ff12d6 0 (0%) - - 6 روز پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 803d51f14680d140660ec3db58b0e9b7 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار f11d20c4e2f0ed51165fb3240c2c07ed 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز d12e38b7ee744a7a7a9207ed49613b9d 0 (0%) - - 6 روز پیش
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 4acec6e9875070e9a00c873617472ff0 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) ea3e543eff9ffdb416c0be93604ad2f7 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 4d2674a4850ed6b84f2ee8d48e622248 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 73714d38f030236dad6783bc365214f1 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند تربت حیدریه 72d54a973bfed16b550b5ea4c3329bcc 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - 0 (0%) - - -
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 8447823f7aa194081220d0b34de1cc9e 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند شیرین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند کرج - 0 (0%) - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 6417a651e934b6be036eadd777033bcf 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 52f3b67325b48d59cdebcc5028a3281e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند c2045acec5bd9625402ef327a233446e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز e06d3221192fe6b7586f0d78d8abcee3 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 97544e6b4dfb504cae91c37691529fe5 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 201a204007e41381dda52da7d71a62af 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 8ac8bcf93ba7d04deb32948661cc11b3 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a52ea88e4f7fab352d55698dddaf00e5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 5680456df7dbef4ecf48b95956b9cb6e 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ccbab533ab62143a603b3d9fa02813cb 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 64f8a9f6b8e4073b8b15429c934ec6ac 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 2e02432daf8ce98b1c9ffb45f39f65fd 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 03dfac518dc91a05a3414f7155fc297a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 8e265fa5d14526d9bf6d4bb27972feb4 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 33c9b2e45a2a97c997e68567e61eb0df 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند d5a364fa92aa6273ebae6e7bd220a14c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 13a82684e1b4a6492f6d508e8a77f226 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 0972c4d3e4cd6d9634ca9c1d31c9147c 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 3edd3c775e400c056b3f6d3b8aa5782d 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 0a3164af91c5f4e5868ec4c9261e811d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی e30f3aebdf5a637767375b8fdc51bebb 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 1334c5c091f43828caeaa980794f288b 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 6743aa1975a285eda4fa3039f5c5a168 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 06faab2ec33cd66d8d7993422488da32 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند da938e144ba0c5934f215f72aa99a2ba 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52893eafbbfb8dc31fcd31b5aef4c5de 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 8a5c9ee7467d9b1b3ee0d5fe35d58aae 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 62920d10526c1d405d1d8b0bf31284e5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b105fab083a75456c24397c41ebab2d2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 84444e0c8270065d9ccc5b3e80d185a4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60b22388a130743e7efedfac0aebe0ea 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر امولسیون CMS2 ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 75725b1bd0c0efe858a7cf5b5c93fea4 0 (0%) - - 11 ماه پیش
قیر امولسیون CQS1H ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
روغن پایه SN500 نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 46ed4f0dd6a521fd6b6fcac13ed80c07 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان ef408edb010f0c46f4a815c50e7640a3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند e3e00a87e90357e7d21794f4d82763f2 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 98601f7d5e31a8a965a35dd0f3733f5f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 00f09dd7a1fe9532af2ddff54024be22 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 4bd07a2d85d6d37d2bce8e15de303032 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 84613b8cead1b292b8b8bfa3ff1c8ef2 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند d51992e47f43f08b3bd906a0db039cf3 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند da42ed46fa26355dcc202c4a42b49fda 0 (0%) - - 7 ماه پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز dabbc5acb984153ff2f608093d09f252 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام e42b642ef81575d521446163376d05ca 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 8d2dd7a0f4c6292e69a97353d9ef066c 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان d781c9fbbd2e35cf2bd14f8a03d42280 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 8738bd48c03f4c2ca840499928ace5e1 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان c698fe7f059ba467788ac02137751eb6 0 (0%) - - 1 سال پیش
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) مرکزی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) اصفهان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) لرستان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) فارس - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) سمنان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) کرمانشاه - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
ذرت دامی روسیه - 0 (0%) - - -
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 5c4319818c60c2f649393a372654681c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 9d58b740176d0de38464feff19189267 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند bab25efb9439a17df23322a5983c33c7 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 5038572d130c0a78931ed14208e53217 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 0177713fb8716c23c0603f785167fdcf 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال aa04fba1597ef087c870dc1774fbbb2e 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال bfda56d14bda64552547b154d9501356 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 9bc829faea99d1179fc929d3e5cd41a7 0 (0%) - - 1 سال پیش