شیمیایی / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 22451b28528c09982f55a486c765db22 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی 231378cdcefa98435978dae701c60eda 0 (0%) - - 12 ماه پیش
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان 409417f4aa03e478096d26ed0d67ead0 0 (0%) - - 1 سال پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه 5aa7e6eec666800cc8d17045c6f4cd75 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون abbe8378cb4e39f313c67dcdd81e336e 0 (0%) - - 1 سال پیش
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون be1c5afea208b9b3df2010a30a53c31f 0 (0%) - - 1 سال پیش
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه f48b97a8058b1c897eaaa9a86f7f671c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه f8f9f8f1ed1c66b2701155d004a0fcbe 0 (0%) - - 9 ماه پیش
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان d51923c8186cdd5f47e851bd54fc0f71 0 (0%) - - 10 ماه پیش
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران e75d31ac384a18f95094ce99fc76bbb2 0 (0%) - - 1 سال پیش
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز c28a4ada24c8fea323ee16185103529d 0 (0%) - - 9 ماه پیش
کریستال ملامین ریپک پتروشیمی خراسان 865654f66b8331f65674a1b970374eb5 0 (0%) - - 1 سال پیش
تولوئن پتروشیمی بندرامام - 0 (0%) - - -
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 568cdf12e67e3dd82e099e0a07a441f7 0 (0%) - - 2 سال پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 79941558bcfdd1276a1bb2da134714ae 0 (0%) - - 9 ماه پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 05867e13416e322dd54b3acc985453fc 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 06009b376f5d73d00665fa7f94bb07e9 0 (0%) - - 8 ماه پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس bbfaf7fc9dfd52688ad06f832a4eeaeb 0 (0%) - - 9 ماه پیش

پلیمر / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند e697e430b9879efb2dfd33f2d3ab17b6 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم c812db872c0a892ffb1b31ac9f0c9575 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 6c29c99cc997d0085b7d122911816a4b 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 244e5b21188d8810b4b008f1b23bcb08 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم e0d26f10f9b8986cde12000b0ce1613f 0 (0%) - - 2 سال پیش
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان eb052a2edf880e55e623ee852178fae3 0 (0%) - - 3 سال پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال feeaa483f76ab8de70441d7fcc491a3e 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 2cc0367b0191edba7eb04e78810ce85c 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید e79b5c29b2e96b41b866da9f8ba4de8f 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 61e8d81e00fe4473e62529476b889f3d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 642b7597de46d72cd359e4292efe6144 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی d381c5855f82c6ba06cbd64ad6886837 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام b2a7e38ee76de1ba1658a28e2c982b54 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد d871f5372ec8eac9ab91e159786924c2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد a77e941c0203575807a29298216a7f3a 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 96fe95510726574b6228826a83100bbb 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 57b67990948dbcabe9a88d986d5731e8 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 7f1ef91a42f40f0cbcab799a37d2f56a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون d4957aada0f038dc0832aab7cd3d5f14 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 2faf2c2661c3c869ccf0aacd6fc3cdb1 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 19a3d3609451f9c2c5ce9dc8a789cbaa 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 98ec85ae3dacc91600282538ac082ac9 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 0bc34658d08049721ded9e737cd51e5a 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 3bd2f5797df0739f7124480cf5d88c17 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1991d6559199762c727282009f01766a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم c61880a5dbf0a86c3f0b937dcf35a8de 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار f75b37bcb744121ce24530c15c9121f0 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد d9e940c7ace674da60a029a68dec29a7 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان b5ed5a9ee83d071b92b9190856bfbd7c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی e2aaad96ed85631765b128504f19afc4 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 700445285d680831be728a71017bc193 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 0a0811f80209fef40786c66d51c2a2ed 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 306814c32f57f8559a521d7910299284 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 8a56b70c4905d3673f0c31fa7b7a4a38 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب d85334400f69ec80600e46d30bf2aa2e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 4095850b8307847442c1244a85feb4cf 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 5db895707be98dda550ec4c1368599ab 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 8291b9764b6651b2a95c8adcdf5ef630 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 7ea0c5c75ca135f230e291f11c41e08e 0 (0%) - - 5 سال پیش
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای گیلان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای خوزستان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 280ea5f2601a208827d0dfa63f765ea6 0 (0%) - - 11 ماه پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز c7499f5e61935c4764f7ba1fa05dea38 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 7530a1304b02da4bbeac5854a302f2ae 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 209cd4c2c03d30349eff341a76027592 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی آرتا جوجه سبلان - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 1b22b64e90e66916dd88f94ea29cde2d 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر هامون کپورچال - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی سفید بالان ارومیه 9bb661bccecf268abffe022201a0cbad 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اجداد ارم eb6ea91fe2b7a012626a7167550d69c0 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان abae60e00e33821c8046fc784169f454 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مهر جوجه نور c9ab949cba60ab1d2f55c0c2a790cc4c 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور d93db880aab746929cbbb7de6587e2bb 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا پرور ارسباران c07b9855becb6a4cc1c978033b3185a7 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گروه تولیدی تلاونگ شمال b36380a45f4676797ca063d423d9cd39 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اروم گوهر دانه 8d8f0f9f837cb81780ab2061880d9f5c 0 (0%) - - 3 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا جوجه آمل d70d71c2e48c16ec096d926def5f40be 0 (0%) - - 3 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 46e01a4ab73d308346767a6cfd84ab82 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 0759745cb3ce33dc91f76a7d061c2483 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 332456fdef533f97579d164abb6d68c6 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 600b90e386897e1bfd7642280278bed0 0 (0%) - - 5 سال پیش
گندم خوراکی (ماده 33) خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) مرکزی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) اردبیل - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم fb39e9cac7d170846ea688741932d94c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 4630e0d5e8829801c967c2fb5f9ea3da 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان fe4273c5abb6091c172796faf0b81b40 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 3f907b2638a1907721308bc6d9a79297 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند a3a1bcdbfda6bd43f4d8a770565a993b 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 96a8fefcb8b609085bec3aef09bf066a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 23c18405a947b10d420dd88164997596 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 3bc47a1b822f366a4fb306d1f588245a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 2349c49f7ac739841f221c683bfb754b 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 1d8eacc40898d876ce26704a2db0ca67 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان c56f4bedaaf4c47ae037c0ce8bcc013a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 63fa58916729f34c66f10beb4edf024b 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان fc2b176ce516e5d8d7de1da475a78812 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 2ff8a44795dcc17cd5ee8fc699f50d3a 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 4ab0723c20720d76bea082f822367476 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 0948f17971771d5e7d0fcb5ba3f11eb9 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 5b6f679585ae026d4f02c6e4cd7dff9d 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان cd492c725ab45ed0e77d63e7df7b1bfa 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 42515fcc575cdd06e26d096537921a25 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان ec46de0bf2680dfaaa7400dde014a29e 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند c0c29f7a059f8d1010590ccdac2ea8dc 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 533471fa95f64050e6c689a1a23dc76f 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 9c0bd76af2f5d5c190faab7809c54a62 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان b87d4bad2a4dbeb9669d5241f696aa5d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار f2b9e35d863d53eddff47586e585cc95 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول fbd236445bb2afe895ac2ca01a42b1b3 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون fd73e862ce8ef7f8908f622ee153520f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال d219bce2ce882e55c5508a51f27f85ed 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 00920e02ee46e025053bef0ff05fbd2c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد cd022131aeaf22328cac39e93d1e0cc0 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 30be622319a9bd8e0eaf8fc862c148f0 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 5e8bbec6bf3a42063c698cfbbc22170e 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 65874430d66996fa842f4f6a2aba05dd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 483314ff5d8c8fa5a76c88fc6e6455fd 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون f0be6b5abf8d93494d48bddd3d116961 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون fc29ea2de2400e3b4ea570766ead1cdd 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان aebb34ca24d6a899fe8acf1d85c4002a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز cb9cce4f32fb327a196442a8240c7941 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a8213f70226ff13c1140eee3d7c8f665 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600510a122a863ff549768994c044901 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 867641f29f662da7bc5f7d5d853df940 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب e697b9ceecbfb2828b7d5c298901d997 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 41ed922916f26f1b7cea6dba42ec3fa3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان b0b929ffc8508a85fc47340979ea9f64 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 99fb494d7fe533103950726aba48d569 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 98c125d459c32b718beb5843200d71f7 0 (0%) - - 10 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 6afbd6cd34937e44eca109589bc20688 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 997528dc04cd80591f6f216be4a00faa 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام bf1f220f7b7ef697ca5a6cc23c860edd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 71efbcbc8697a8de668066be158e1b43 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 0f002fd74b803417ed1e0df99113049b 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 5c1f7ca232487f2dbc95f41dac9f1a61 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 2d9b92dc7383f1ec38d808ed76bbaac6 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 28266e707768c8f494a6fbd32524315d 0 (0%) - - 9 ماه پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان ec26be124c10861b275e3513d028e6d6 0 (0%) - - 3 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 69b346ea2e2d44e4e24e88189ba42e15 0 (0%) - - 3 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 692c51d87c6810384d9814935edde677 0 (0%) - - 3 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 7b72be0b90f36386ccf773932ebc2387 0 (0%) - - 3 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 447f5dc8bafcde85c254c7eac186c9cf 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن خام سویا پاراگوئه 8263120fcacecb92ad56b5f01f129d5b 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن خام سویا آرژانتین bbe73442b00fec8d64d24f6eb12af314 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 014241a01ee268c594e2c6d0d0f808e7 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 8257da3ade23fac66fc4e324f5a8ffe2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 7b7663db804feea254a9a00ce3d01387 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 67d230aa37253063eac6cd7244bb0aa1 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک - 0 (0%) - - -
عدس درشت کانادا - 0 (0%) - - -
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 33d286b6b5a8868ab9fa28b2ec57c262 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان da2cd3fc8dcd1e5aa2717148a73a3144 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 53517ac32d3cedd77e43307ad5cdf14d 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 578e5400480a3ec89a3aca5f811006d5 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان 6da8291c8f2ca546dfb5691012564410 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 82d8f8df3afd73865a42a0ee679d3762 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم cbdc20df776078924454332ed15e616d 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 3a1859655749fc61fe2901862b23798f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 5e13279774920ca19b3b834f03d54e1c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان b6f7822a0bea201887fbdd9adfdd0317 0 (0%) - - 8 ماه پیش
سیمان تیپ2 سیمان شرق 14eee000aa9e8889f66c9e12477ca682 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 6c716c17ebdfbb2441b1c686789e395f 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 3e6555ca373482b2346bd2e7e0562820 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم b93af8ba6c3b6977b150443b946e4d03 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 42b517b85502b2db894d5e30665c473e 0 (0%) - - 3 سال پیش
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 7d3abbd6eb135de2b756d095e516c233 0 (0%) - - 3 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - 0 (0%) - - -
مس مفتول گیل راد شمال a1d9bfeaef86371b0dcc5069029ee21e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 17186c385134b5360b3f113d02ee0249 0 (0%) - - 9 ماه پیش
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ccda0d7b2f10cf5b7458153b6239aad0 0 (0%) - - 3 سال پیش
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 5a5c2e787b044f76c14fcce48efa0920 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام a342657ba9ce1e24649b187cbbb44e55 0 (0%) - - 9 ماه پیش
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران f3c5d9a9686f3f9ea54b5508b74cb612 0 (0%) - - 3 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 5a60f6194d338d52e1bb8231d3f363d0 0 (0%) - - 3 سال پیش
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان e2361cb716df09f85d0abb7f934a66f0 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 876f536bb71f6f799303f708c478ecdd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان d045f5cd3108f0e4dbfe82e4f067a483 0 (0%) - - 9 ماه پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان e270fb79a762da67a293ce072e12e78e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 7b0fb516a91c6cd81f8a0d90a27c752e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 081aff7ee59e706499edc81e60cdf882 0 (0%) - - 9 ماه پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان de25bd26b9851141745120c7d8489197 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 1293b58e500c055647c4f8efad3af847 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0cd85174bf518c324513f5603de3841a 0 (0%) - - 3 سال پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) db3a54f61d981d98dfea75cca27f9a82 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند ae375d08882f819512c37f6093229568 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران f164dd7a148a1a57bda0461cc213ad9f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند dc2e3d1817a12eb8c63c92a151c22b0c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 29e61c964b531dcc47c6c3231cf80a30 0 (0%) - - 9 ماه پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0a37f881564cd27ecd80ab7f65aaa232 0 (0%) - - 3 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 10f05e81aae255fab182a18af4bba83f 0 (0%) - - 9 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 94041d91110ff86384d60b6133cd91bd 0 (0%) - - 4 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام aa697aa4b12407a86373b5d5fad0152d 0 (0%) - - 9 ماه پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3153a323abfe59608f0a5518bda3dc43 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 72a8adc248b7d68fc55cfe96de1a4ea3 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 6ef770b14d8a7db543ffa99bd14b22b7 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه c32e9de756cae7422b23ef03ec0a2874 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر b297e8c1bc7bebcced54c5246699f5f2 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 0f9180ccd58c718cb7c9a0eae122a901 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان f010be47f215ee06d785d097f8ff78fa 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 457deb4d268dea8f496bf534929edd92 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 3d91ae4945c5186546724bd0f4328503 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 13951be4c043d998e58b0c6aee8cbecd 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی ea75d608c03ab5332de8601abf6854dc 0 (0%) - - 9 ماه پیش
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 4cd3940eaf67f13d478abf6505c0b568 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 5536e8bdd59cfb28e3586a71cdda4fed 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند cd9a5694829ad9be097eb60e6872d811 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 2abd5c4a48ea082cc99c4a3abb7a00a2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 53e77992e476b7d93973308514456507 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 7e116680fcfc77807ae6f83ad4b05bca 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون f57bbd56be3731eb7f113a983f5c53f8 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر c4019f311b26a950007b25f96e2fe049 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم d5beae9828145892dcd6a1d45ce88531 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 4ee4d1d581f19ca9a09975cb8b2d2a62 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 0948bba02694f38db8d713af9dbb1fd0 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون b1a45012e95e2f364450832d50ec5fe0 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 683cb6937e742db7483a0acd58205575 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم e242383ffa13a2471cd54f5db0b13797 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 176a19049be06217d45a45bd4c5b04a2 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 4e36d60f89f04e39e5ba7532e9f31a83 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 3eec8ad27d79fc65878aabd93fec4165 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 5bdf040ae3b4cf5f8f8f18fb951a2d20 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1d4bc6d389a7748c9af6f1a8c4f55b3b 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 9b4ea667507c1914391f8e41d986bbc0 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 485cd626774d9df1da6cd99c87a49b01 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 545e234f5b3eb419ded483d563eb16fd 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 022a9af80f5a832688164c6f989b4108 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 1a41746fd8dc72c388eef8c44d4ec160 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 97b27243639b754970080ab9dd0cec2e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 02bdabe491964dc8f72de2f054b3714c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون cf5e27eaf153c0df7a5b757d19b3a9d2 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند d7349305b3a4b06d3a08a97f95a42c41 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 21ed9347a9e1ecfd6de61e9a7a9c73e4 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 8e5b88bed6b3600c9528104145be3dc5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون dc5fd4a549ac01c8dac41fcb0ac9d136 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم ad8dd36f654691c0a36020b2c6c97ac2 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند a1c85f49c5d0912d05ca4ac00f009dd7 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 14112a05d43cae9b8647449c29473c58 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 756e58b9ac0d1a7392e49b032059ae27 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 7ac8869b9cf00da776fb3bcc2a42ce50 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 72e1525d193fd2f100323e16514eba60 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام dec5f6aaf6bc0690c1b72c159b7749a4 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 86b59f92469555d4ce1e1be2e6698e82 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز adaba1e4d1e5dbcb119ef4a35b4b3169 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال d7b87ce2740499e3c96d2659706f7e03 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 973472127bbd191bde2c2dc36b1295d6 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 681505bb41639d61dade078e5c66cc3b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد d0df0dd74501c5f7dee9c0d3a99ebd0e 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 02ec88bf986d9b0c7daa66ff03c7706f 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 7e1f1bc23a22cc7a655518e12935a69f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 1f545ab4057a7fbd761a4023ee1a1b94 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد be517c8dffb098e431816689cf0e9a33 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 4d5d7134ac1d6f4713325bda05357a0a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 2e634fa4032a639e50dcd7a0ac9be2c9 0 (0%) - - 3 سال پیش
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان aeba9bc8d7b4dc52f1e9104062429ca7 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 289a82039a541f973595fd4c9d41f27d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز e2abe9e8789fc3abb26df3b461cbddb9 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 977a654ea428cbdca07bfe47da8f856d 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 425191e3cf20868fbe775006b3dd7063 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 03c18210f83fd9d9d0daadec4cff1eb4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 8697ae4c3b11b4bf0c124b58f00a7bd8 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 881f1df91215a3cf9ed6143a62bc308e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 6542971952c596de83d981bfc3a4822e 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم a6e5fe5690a49f5e85aeeac47490ea68 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 6e7e6098b0fe591e3a3f0d84adb2de97 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 186f95fa8cb3ac38b8b93b39d2ca36e4 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر de247c4fc54831bccaefed852628c036 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول ecb4d89dc4359e4dd097565c3652cca3 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 66275631c0fd6f5b384f1e0032a38cd2 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 413dce8b29b2d07890f9fe69959f53cd 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 61e38dea976d25a3acc5af9a914acedf 0 (0%) - - 1 سال پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک b4b3a15345130715812c8231cff8145b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان ae36ab0bf2770245d1b9271097341190 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 6cd3cc1a7ca906ceb713364d76a8fd71 0 (0%) - - 9 ماه پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 3743f8b3de12ac99f7ceae57d1cced8a 0 (0%) - - 3 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز c52854457e0f54ef7d72be0c96f11962 0 (0%) - - 3 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 3c1d8c69179d73e7c22014d9daa25ba3 0 (0%) - - 3 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 62f038a4b0dd3bc93812331c956f3f33 0 (0%) - - 3 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 947e673491acfbd935b319084a37b1d8 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر bb7959114eadbfb9c5fc35f6dd693816 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان f8298288c72e3cf6746d5972285c1ad9 0 (0%) - - 4 سال پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز d82d7d5abec5b02922c1a7160c5d6ca5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 4049420c991f4d6fcb1671664b76f5d0 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 5d837325a12fefe0cf48fe5a3bca5cdf 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 9197cfe4086445b986db255ee8e9dfaa 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 88feb5fe0866e016e61e0ae93045aaf5 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر a3d0787da31cead0b1954ef626445c23 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند cb42bdf4758704e02ed825c30511ff85 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 488b498605afb37e4c7e10927124819e 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 8c8192e663664e008de3fbd470680d28 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر ea687b940adb36d629e6a27b7504ddbe 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4230bb7bbf64cc02edfbf249f5364e4a 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1d9a9e5c7873ff63618ed92d706fde69 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 43cde4cee17fbf27b1767fc05291a397 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی d81387277c9b50bf095c8be57b658fd1 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 089a7076518fdcd1be5fbcafa36214e7 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 47f0fcce9279fc3f72c1963b39842ab4 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 9e4cedc74d7dd7bb6bf58216ed3d71fd 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 98b6b17db090b462e3795c285953ae44 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3f4ff88b505a586ecfb2da7bdb094323 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی fb4a878b048b4e2fb5bd700781f5ec9f 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس db1790f73c681185e0cae21d00a82a9c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 5e55ee7703ebcb392b26ee544c097091 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار eb52268e7730f52f391f608149a5ea4d 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 31774ce45edefced17920e6b85d7b38e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 434b0dda90625c9762a6f3a6319be641 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 5b4eaf3d450f66921498f64bff2cc0af 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند df7ef5f0abd05ed220fb3d4f31d8e40c 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 5458cdfae149b37e37831700112ff092 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 781c566e44914455bc1e42bf458e0a07 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون c82003857734a6fab66d85e78908807a 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 4c1d85e445f230f0a64d0ff797aa8580 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان bde3fba636b577bad69f934205b0907b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 59e0dd4bc14a461f5e42178f138df124 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم da4a1908b8141d0a36def3487248d00a 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 7c433d68c407ec0bbfc2c7fa4a049265 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم e3b1bd9aed4c992dbdd31a3bdefa6116 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد cb28381d184f33f591e943e0e1a4e449 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند b5c3139173f8f537e61b52860762e054 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 7a4ea99f690dc8025eaf4ae796ad7e97 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 1f001c3e3696456fea24fbcca090522e 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند c6dc8011419f5133f936a5de6d5f6a97 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 1321db0857a1350322581068cd2a3368 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 9c45c90e0b17d924f235d0291bd90a90 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 1c877d835d3325c218c68c78bc9ea9ae 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 509aceb97b04d83dae5a1ee54d07d134 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 21fdf9571921c663dfa4cba99d52ffc8 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 98598585dbacba48a77be5ab785c07df 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 7497a7c74adf8bc44cd8ffda5000f74b 0 (0%) - - 4 سال پیش
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) dffdbdb2fc820e8f8fccc2eaf9d0ac6e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند cf8a6a2d58c8450ceceddb1ef9b76cb5 0 (0%) - - 9 ماه پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا d76d335d9808f73bdd85096370f8c6f6 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد 243e66dd977f58d8f3accc0fd5773212 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 60e6f9500734f2c53800299abcc6329c 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش طلا 997 معدن زرشوران 36a60abbccd86f0f714840a51327044f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ea5e6f18511d9bd772ab5ab368da3be9 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم a83885b6895b3a2d7bb1b903f4f96139 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ab49473a0eafd0beb24fd832164e45ba 0 (0%) - - 4 سال پیش
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0599c0aba3db6a9e7c16dbaab633b3a2 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات 1822UR پتروشیمی خوزستان 28b53149404edca1cf81fa9a4ff61227 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان c371c27cd69e4a3eecb6fa309fbfa206 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2233f9f66429037d8bb0ca27597b511e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 6af32d8e87f3d3a8609077e3a6d065f0 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات CREAM پتروشیمی خوزستان b1da5d99dc0ba2404bb97e68db18c53a 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 0a67e603c34403b2a4aaa3d4b2d7df24 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان ea0bdce1aaec3805da83d5fea44591b2 0 (0%) - - 10 ماه پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 0a52f3d0c455daa6d12ef5af2722f326 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 922091d2a97d617f7895032216486bd6 0 (0%) - - 5 سال پیش
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9a0678356e90095f55307b20a793d291 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز cb6aea1233eddc233ea317ba090dfee3 0 (0%) - - 9 ماه پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 62dacb26eaf1db54ad50bfb1948ce7ff 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی fd2a71ed965cbb1115707c964882de96 0 (0%) - - 10 ماه پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی bd01a828ff0ef33049168f28a388cc7b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M نوید زرشیمی 159aeb682ea91e4327eb12e5747981ad 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام dd5a07b15c1f3bc7fec208d0749e1962 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 5a7e280d6a3583ffbdc284fece2d8a79 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 27cd8e1ebd51f59c2d498d4e6fac173b 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 047439f34ced8dfb8653ee67d17c6dd5 0 (0%) - - 10 ماه پیش
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان e379336cfb86fc40cf7e43c56015a426 0 (0%) - - 3 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید ec0a1ea286c143e0a01df2298f64d5a8 0 (0%) - - 9 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 7b7cfd7f439ed5bb1210f12bb8296a21 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم f17b5e47e7e80b609ebe4e406a2f15f9 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون f92bd8e1a620f1a0e69a1a830d4ce286 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز aeb96e4ee7068e7a1c52058d1866d92a 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام e1e8a355bff198a187e1f1892b6fce2f 0 (0%) - - 9 ماه پیش
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 0c9a1655cd45479a636e6698e6e3949a 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 5f94c548a16492389ff49525594534da 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 3d49d5104289aa872dc032a6c574fb2a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز 63de8f7fd04023f99629968d1e6f0a17 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان f50e2ecf5a157c0f70396802ca34de14 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال e5bb6ade1b31b33c221eadf4dcff5d2e 0 (0%) - - 9 ماه پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 994a4b9e05bc672c8009590e6b744f69 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 554e67d26d2e5b0ce9f4be853d82218d 0 (0%) - - 3 سال پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید b30a49aba06e70eb356e5c9e810d38b3 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 31d2710dd5edfc8535ccfb0a10f23b8c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 2d029228400dcd59c710096e57e9f6a9 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله c64d0de5ad294bf8feee958c90358304 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول ba6f0d77986a6ca7d9e3014eabc4abe7 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی بوشهر - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کردستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی اصفهان 299b721957b5b4792537eb30ab2f069d 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی گیلان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی تهران - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمانشاه a1109e864c7b4aceeeccd583b628db5e 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی اردبیل - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی خوزستان 22ce2666c6e0b04e6f6f791a71ce1959 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 2f70f84fe6f24abed2a46b93445400b3 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی فارس 6e5b2b1241c1f7fcbc366f8343c641ca 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی ایلام 4c46c49b2f6165cc956439c0ae0bd65c 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان a980a9e66d00ffdf2ace0ea841e26466 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 58c68e70d07aaffef84f673e61491b01 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی یزد c6c644dffab986691fa7ffff37b05701 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی قزوین 4e254b0ebd866d560e7adcb99c30631d 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی لرستان c36f6002a2ee383df74a759e6ffcbf83 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی b4f98a75cc55d0fc194d0d5a4107dd4b 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی مرکزی c17911843e9baccfce91893813688c15 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
اوره گرانول پتروشیمی رازی 65763d4c1fe6421dc31bbfa6d78f1f33 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم d2e047259f38fa196619fbc141fe3915 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر f36c29bc3243ef6b40168967e281c08d 0 (0%) - - 10 ماه پیش
لوب کات سبک پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 9b2df6bb3743b43b7aaa135de1a41c69 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر خام برزیل f437dffd8503b1989fb977173032b175 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532C نوید زرشیمی - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 38ebd2ce3a511dd3f732abbb1e6951c7 0 (0%) - - 10 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 0895602c12b012881d58831728159561 0 (0%) - - 9 ماه پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 متین ساز فعال 3500090102aa30d587b0319c42550d94 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 4a485bb43f062af42bbc0a0658ca2ce0 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم df021bc4f5564175de501e0785d97ef3 0 (0%) - - 5 سال پیش
روغن خام آفتابگردان روسیه 67f3e3658c47a02dbafc3ac7b5d88524 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم c56f4989ed7a1c24387e19b7fca8b2b2 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG5816 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
قیر PG5816 قیران پخش ستاره ایرانیان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 6c4c535d758f62c9719824d09736edd9 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 5aae80dfffc96e3d392bcae01f12e865 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم d1ef9cc9ce664e18c61357f41b394596 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 4050 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند fb398f4e13c180f0dec61b37922aeeab 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز d2aee685b9b2d790efc63be7856e55e1 0 (0%) - - 5 سال پیش
گندم دورم فارس 37df8a3ee39d4ee131a71fa8a6d0a368 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم خوزستان 07b37538a55d9302f5b67f80386d49a1 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c3c6d69a65d6240ab1c2c2b5911cf693 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم کرمان 1f097e5ddbdf1e65131b197775b5e377 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم ایلام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 78c50f87d79a9e49a72d58bff2f645aa 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 34144441f2e6046d90a313fdf2ed9bc5 0 (0%) - - 10 ماه پیش
جو دامی گلستان - 0 (0%) - - -
جو دامی قزاقستان 1fe524589ea3c2e1f714847373fb4f9c 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی d3382d26489108453bed5831da7e3081 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 6cc6117ed4cec2a67634cfcca0475f07 0 (0%) - - 11 ماه پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک - 0 (0%) - - -
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 7b2df43913eb2dc0a45f8ec8cbcba254 0 (0%) - - 9 ماه پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 803d51f14680d140660ec3db58b0e9b7 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار cf8d55b6aa294566f26690391a49b83c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 9126dc1f363a6b4ac9d625014b36ab23 0 (0%) - - 9 ماه پیش
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 4acec6e9875070e9a00c873617472ff0 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) ea3e543eff9ffdb416c0be93604ad2f7 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 4d2674a4850ed6b84f2ee8d48e622248 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 73714d38f030236dad6783bc365214f1 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند تربت حیدریه 72d54a973bfed16b550b5ea4c3329bcc 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - 0 (0%) - - -
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 8447823f7aa194081220d0b34de1cc9e 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند شیرین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند کرج - 0 (0%) - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 6417a651e934b6be036eadd777033bcf 0 (0%) - - 3 سال پیش
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 387efda9d2bfb307b51e49366b5df416 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند c2045acec5bd9625402ef327a233446e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 954e45eed7bef90d29617840030326eb 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 97544e6b4dfb504cae91c37691529fe5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 201a204007e41381dda52da7d71a62af 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 9634215dc29705df9743e1f239647b40 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a52ea88e4f7fab352d55698dddaf00e5 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال b8c6524ce915ad80c1bf5a3c4c2a0698 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ccbab533ab62143a603b3d9fa02813cb 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 64f8a9f6b8e4073b8b15429c934ec6ac 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 2e02432daf8ce98b1c9ffb45f39f65fd 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 03dfac518dc91a05a3414f7155fc297a 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 8e265fa5d14526d9bf6d4bb27972feb4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 33c9b2e45a2a97c997e68567e61eb0df 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند d5a364fa92aa6273ebae6e7bd220a14c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 13a82684e1b4a6492f6d508e8a77f226 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 975071dd352ecfa18b103b6388ee316b 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 3edd3c775e400c056b3f6d3b8aa5782d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 0a3164af91c5f4e5868ec4c9261e811d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی e30f3aebdf5a637767375b8fdc51bebb 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 1334c5c091f43828caeaa980794f288b 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 6743aa1975a285eda4fa3039f5c5a168 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 345c9d0c7127961bd6035a080e70a6f1 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند da938e144ba0c5934f215f72aa99a2ba 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52893eafbbfb8dc31fcd31b5aef4c5de 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 8a5c9ee7467d9b1b3ee0d5fe35d58aae 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 62920d10526c1d405d1d8b0bf31284e5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b105fab083a75456c24397c41ebab2d2 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 84444e0c8270065d9ccc5b3e80d185a4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60b22388a130743e7efedfac0aebe0ea 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر امولسیون CMS2 ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 75725b1bd0c0efe858a7cf5b5c93fea4 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر امولسیون CQS1H ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
روغن پایه SN500 نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 3b73c26410db8c40d24d11d9c90c3dbe 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان ef408edb010f0c46f4a815c50e7640a3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 806a4c0df6672bbb39d28fe540191f3e 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 3a528a08b2f7e29481ea04ab7a398311 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 00f09dd7a1fe9532af2ddff54024be22 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم c5c70ee9addb80919f2609acb293b5b6 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی f7179a971136abb323aa7c11d3191834 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند d51992e47f43f08b3bd906a0db039cf3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند c4ed665768d62dffb0927fe8171d6644 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز dabbc5acb984153ff2f608093d09f252 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام a76c79c1896422de64fad3be113d261c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 8d2dd7a0f4c6292e69a97353d9ef066c 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان fae96805311d584676d7516d3b22cfc1 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 5e64d7d584e6e08307d2eae5e627b3ce 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان c698fe7f059ba467788ac02137751eb6 0 (0%) - - 2 سال پیش
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) مرکزی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) اصفهان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) لرستان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) فارس - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) سمنان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) کرمانشاه - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
ذرت دامی روسیه - 0 (0%) - - -
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 5c4319818c60c2f649393a372654681c 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان f585a3b3e16c4a2da67f13b01ca25128 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند bab25efb9439a17df23322a5983c33c7 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 8f09889d405f2caa8418fc61efdce76d 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 0177713fb8716c23c0603f785167fdcf 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال aa04fba1597ef087c870dc1774fbbb2e 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال bfda56d14bda64552547b154d9501356 0 (0%) - - 5 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 9bc829faea99d1179fc929d3e5cd41a7 0 (0%) - - 2 سال پیش