شیمیایی / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی ac4f1e8f9b0b76350e051cf2df554e04 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی f01847207db48f0c77a739419fa2fe3d 0 (0%) - - 1 ماه پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 568cdf12e67e3dd82e099e0a07a441f7 0 (0%) - - 3 ماه پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون b9c39685c8f6dd0ef4c5c9cd89cdc6c6 0 (0%) - - 4 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 8e297de61bf6fcfcd03bbe38262735c2 0 (0%) - - 4 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه c8f3a9cf91480bb929a755aa2b6048f5 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 2cc07a1872a61225526af8a2a627c8e2 0 (0%) - - 6 ساعت پیش

پلیمر / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند e697e430b9879efb2dfd33f2d3ab17b6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم c812db872c0a892ffb1b31ac9f0c9575 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان e96f09ab503593e1c4ab43b2d51e431d 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 8f90750dfd2492a0bb970146b59e1276 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم e0d26f10f9b8986cde12000b0ce1613f 0 (0%) - - 2 ماه پیش
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان eb052a2edf880e55e623ee852178fae3 0 (0%) - - 1 سال پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 9b448cf6a4cf8e06ac52c1b32e1b0c66 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 2cc0367b0191edba7eb04e78810ce85c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 80b82a30c6c23947dbdb3fc2785d1dc3 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 61e8d81e00fe4473e62529476b889f3d 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 642b7597de46d72cd359e4292efe6144 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی f5ad4cbe617a471a803296cb1355f7c7 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام b2a7e38ee76de1ba1658a28e2c982b54 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد d871f5372ec8eac9ab91e159786924c2 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 92ea4022cecc3fbc826b7510369d44ae 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 150d3e049262fb21855e79fa0123468c 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 225bad93e0660aa367df355918734e85 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند d88fc22e375ee707f4161b78083c606c 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون d4957aada0f038dc0832aab7cd3d5f14 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 85499c0e0fd31985ceccdcab5b9ad5b2 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 19a3d3609451f9c2c5ce9dc8a789cbaa 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز ca98b51573839a795e146cca27234587 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 8f6b671b3f8ff6373783156ab425c813 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز d7ba80a64febbde4e81b9a415fa02e7d 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1991d6559199762c727282009f01766a 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 36f017041c59c4f078331e497f080953 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 42b142a25ac53f8f06639f82da058177 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد d9e940c7ace674da60a029a68dec29a7 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان f2b3709bf85a188025adbb8b072b1e0f 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 519e02ba313ad4d2f3245f8f9039f088 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 21c4c459b066c301cabe128c5053081c 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 832026ae08eee933ddc58cb92b9e295b 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 306814c32f57f8559a521d7910299284 0 (0%) - - 4 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 8a56b70c4905d3673f0c31fa7b7a4a38 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب d85334400f69ec80600e46d30bf2aa2e 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 4095850b8307847442c1244a85feb4cf 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 5db895707be98dda550ec4c1368599ab 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 7ea0c5c75ca135f230e291f11c41e08e 0 (0%) - - 3 سال پیش
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای گیلان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای خوزستان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 46cf27718d1f2b9636aa14ec60b7f5f7 0 (0%) - - 4 ماه پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز c7499f5e61935c4764f7ba1fa05dea38 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 7530a1304b02da4bbeac5854a302f2ae 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون fd0686b22e002a7d62ef09fbe282abcc 0 (0%) - - 2 روز پیش
جوجه یک روزه گوشتی آرتا جوجه سبلان - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 1b22b64e90e66916dd88f94ea29cde2d 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر هامون کپورچال - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی سفید بالان ارومیه 9bb661bccecf268abffe022201a0cbad 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اجداد ارم eb6ea91fe2b7a012626a7167550d69c0 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان abae60e00e33821c8046fc784169f454 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مهر جوجه نور c9ab949cba60ab1d2f55c0c2a790cc4c 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور d93db880aab746929cbbb7de6587e2bb 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا پرور ارسباران c07b9855becb6a4cc1c978033b3185a7 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گروه تولیدی تلاونگ شمال b36380a45f4676797ca063d423d9cd39 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اروم گوهر دانه 8d8f0f9f837cb81780ab2061880d9f5c 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا جوجه آمل d70d71c2e48c16ec096d926def5f40be 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 7003c11769c4e805851a3b5ee533d151 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 0759745cb3ce33dc91f76a7d061c2483 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 332456fdef533f97579d164abb6d68c6 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 600b90e386897e1bfd7642280278bed0 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی (ماده 33) خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) مرکزی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) اردبیل - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم aa98b8a211b74d8bbd66782c660a1eb4 0 (0%) - - 4 هفته پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 4630e0d5e8829801c967c2fb5f9ea3da 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان fe4273c5abb6091c172796faf0b81b40 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 3f907b2638a1907721308bc6d9a79297 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 6af9867c8e8e0086b5a52a55ccc2b4b4 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 3567f96506ced914ad2aaa467fb2c651 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی c26477baead43f62b4ff692f414acff3 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند f4043c940009d762e1d80c6e9e83624e 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 2349c49f7ac739841f221c683bfb754b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند e9ec83405ddd422915901cd6a7e79648 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان c56f4bedaaf4c47ae037c0ce8bcc013a 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 71f5f735128918d35d716c15c5a934d1 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان fc2b176ce516e5d8d7de1da475a78812 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 2ff8a44795dcc17cd5ee8fc699f50d3a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 8a5197fb66c10699223626c305eba693 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 11d3e7593827b9941e736968db027e7c 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 5b6f679585ae026d4f02c6e4cd7dff9d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان d642609280bc9dc5a76e628ae0ed8545 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد b4c63a995f472ef260463c63a7372e6c 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان e9f97e71e14b93985caaa4d132c34cc0 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند cfa060803c398102a79d8c46db71fe1f 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند ae1000b5bdaf8f912a64d8c3a2a56eb6 0 (0%) - - 1 روز پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان e77f020cde78b8fea972a615ad726bd4 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان b87d4bad2a4dbeb9669d5241f696aa5d 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 22107d884785d6883dba733f93bc22c1 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 5acc99ab0465f43e0b077c9e6fb7a75c 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 402fd1c9bec510465aa69d9694a15940 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال d219bce2ce882e55c5508a51f27f85ed 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 00920e02ee46e025053bef0ff05fbd2c 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد cd022131aeaf22328cac39e93d1e0cc0 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان b91701d0727b7e13040dd089678fa3f7 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 4dbadcd364c0c9fdf95e3dba38904d09 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 9e3013bb147ddbe8fe5119b5dd9fe20f 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 9fb8310ebbff25037ec63fb7542a7df1 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون e4e8ba864e145cdc5e00e23c7b42fdc4 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 0f0819263d721449623b04923fca93b4 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان aebb34ca24d6a899fe8acf1d85c4002a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 3bbb1186b192d7929eab3c7382076f9c 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a8213f70226ff13c1140eee3d7c8f665 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600510a122a863ff549768994c044901 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین badd65752a308485ed6807f5bf9f816b 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب e697b9ceecbfb2828b7d5c298901d997 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 41ed922916f26f1b7cea6dba42ec3fa3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 89c508d04a0c5cea5a087cc614a8fff4 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 177e4b31b7bc00ceb019bf686d622950 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب e2fd116acfe6b294c75693eaa5afd4d4 0 (0%) - - 4 هفته پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 30b43cd9d7d866e9898549db8358cce0 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب d348e4847373f5367db05e9ae31ffedb 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 077576d1c719bcc54636a482b8f3a3ff 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 5f3d6a228fade908ae25c1853c2aa3ff 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 65c9807fd1b588766636d21eec5a2359 0 (0%) - - 1 ماه پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان ec26be124c10861b275e3513d028e6d6 0 (0%) - - 1 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 69b346ea2e2d44e4e24e88189ba42e15 0 (0%) - - 1 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 692c51d87c6810384d9814935edde677 0 (0%) - - 1 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 7b72be0b90f36386ccf773932ebc2387 0 (0%) - - 1 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 447f5dc8bafcde85c254c7eac186c9cf 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام سویا پاراگوئه 8263120fcacecb92ad56b5f01f129d5b 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام سویا آرژانتین bbe73442b00fec8d64d24f6eb12af314 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 014241a01ee268c594e2c6d0d0f808e7 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 08d96d0d77f1c7c0402046a2bb5e42d4 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 9e6640a3749ef8dce3a7b486e1b3859a 0 (0%) - - 2 روز پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک - 0 (0%) - - -
عدس درشت کانادا - 0 (0%) - - -
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 33d286b6b5a8868ab9fa28b2ec57c262 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان da2cd3fc8dcd1e5aa2717148a73a3144 0 (0%) - - 10 ماه پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 5eaa462626369bd997b0ec0cd19b853d 0 (0%) - - 3 روز پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان 7b3bc71c5a9764142b6d96896ab03f40 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 99437927e8930c8071ead9dd109fce8a 0 (0%) - - 2 هفته پیش
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 3a1859655749fc61fe2901862b23798f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی ad8f8b9da4c3b0f8b357b0716611a279 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان aa414ecdc9f6617bbd511de1c0691848 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
سیمان تیپ2 سیمان شرق 14eee000aa9e8889f66c9e12477ca682 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار e4090c06321cdd505f25b74c3917d990 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم e4d9c254bb41cf7112fbcd1c690fdc6f 0 (0%) - - 10 ماه پیش
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 42b517b85502b2db894d5e30665c473e 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 7d3abbd6eb135de2b756d095e516c233 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - 0 (0%) - - -
مس مفتول گیل راد شمال a1d9bfeaef86371b0dcc5069029ee21e 0 (0%) - - 1 سال پیش
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ccda0d7b2f10cf5b7458153b6239aad0 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 5a5c2e787b044f76c14fcce48efa0920 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام ea478d12afdcf213626f33563253fd73 0 (0%) - - 4 ماه پیش
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران f3c5d9a9686f3f9ea54b5508b74cb612 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 5a60f6194d338d52e1bb8231d3f363d0 0 (0%) - - 10 ماه پیش
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان e2361cb716df09f85d0abb7f934a66f0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 849b4ed222b716a41a1a776ab20da881 0 (0%) - - 3 ماه پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان e270fb79a762da67a293ce072e12e78e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 767646370a1a55c45dbb2a387dea88d2 0 (0%) - - 1 روز پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان de25bd26b9851141745120c7d8489197 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 1293b58e500c055647c4f8efad3af847 0 (0%) - - 9 ماه پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0cd85174bf518c324513f5603de3841a 0 (0%) - - 1 سال پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) db3a54f61d981d98dfea75cca27f9a82 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران f164dd7a148a1a57bda0461cc213ad9f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند afd9a77645512fce8580ac9c3d7840e7 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید ba6734888858c9214ec782f42cbd7193 0 (0%) - - 11 ماه پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0a37f881564cd27ecd80ab7f65aaa232 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 94041d91110ff86384d60b6133cd91bd 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام f72775ac77e1d83dc51d446a2d836ed0 0 (0%) - - 1 روز پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3153a323abfe59608f0a5518bda3dc43 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 878467fc07dd1184d10529238db7c4b4 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم b683fe10c89fb8d32d7a2b98e753d42f 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 3abb32cc036d8111effb064969cdebf6 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر c3c86bb36dffd03c18087de81ed4526e 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 0d0d3c07904036323fe358683ccfae31 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 8672fb31adbc0709c6c3519b44987d60 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 1b1f839993faf16ccd4c0ae466985cb8 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 75dd4f3a77bbb832c5830ca3ccd54aaf 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی dbba4dbb5a7cd4841cc30ff2955f8dbf 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 70ed3c1d7da0cbf74d5df2580f1ef221 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 2abd5c4a48ea082cc99c4a3abb7a00a2 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه d4fef07fc7765f5e066cad7afdde60ee 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون f1cb37061ed3ec5225811c05b57c0e9a 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر c4019f311b26a950007b25f96e2fe049 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 39be34c4294dcf19287a5ffd85042226 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید b0ff8a4329a838e4c097088a38042987 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 0948bba02694f38db8d713af9dbb1fd0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون b1a45012e95e2f364450832d50ec5fe0 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 2e70b1e548b217ca44ea24866b3d3121 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 88430947fd7d621acfa56e8332e85fda 0 (0%) - - 1 روز پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 4e36d60f89f04e39e5ba7532e9f31a83 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 9a3750b36887bc3c51ec508baf39d49e 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 2d9f6ffe4e92dbe7bb38f93492288dbc 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 50a58d115903a0a8dad2136062b73d21 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 13c8cae8766366538841105c9c57d77f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 022a9af80f5a832688164c6f989b4108 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 89d1e914a93b8e05db4e0c1fef0f035e 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 83a377817c167a1fcc74ea522bf69181 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 5a8c72126eaaf23be1ac20bc096939f6 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 8e5b88bed6b3600c9528104145be3dc5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 7d29c3a37576118389729789e0ba3569 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم bd5ea9c2d4bf5ce029f1156599987796 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 45c340b2b60e3c951f482f34adc128f1 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 756e58b9ac0d1a7392e49b032059ae27 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 7ac8869b9cf00da776fb3bcc2a42ce50 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 0dd8c33e158cfde8114f93941fc0f414 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام dec5f6aaf6bc0690c1b72c159b7749a4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 2676f656a36a9574ca1fd7cd0456b715 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز adaba1e4d1e5dbcb119ef4a35b4b3169 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال a6c81903c136ff06c383a5ed63d327b8 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 0fc462c8baae4575ff93b7d8e45e8d6c 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد d0df0dd74501c5f7dee9c0d3a99ebd0e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 02ec88bf986d9b0c7daa66ff03c7706f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 2a919ef2c3f2cb759ec530caa469a0fd 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد f116ab02ff7e4f4b36c7d40af3e39210 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 2e634fa4032a639e50dcd7a0ac9be2c9 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 268417bbd6ef13bfac7949098662f2ea 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 977a654ea428cbdca07bfe47da8f856d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 5b190fef4b3286b447f1a4acd7a98302 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 03c18210f83fd9d9d0daadec4cff1eb4 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 8697ae4c3b11b4bf0c124b58f00a7bd8 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 6542971952c596de83d981bfc3a4822e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 186f95fa8cb3ac38b8b93b39d2ca36e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2d17965023ecf501308d2519aabb3cae 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 383478631acae3b31c33d0b5fd55ff12 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول aa3f4a9c2247886ff647e97e2fca72fd 0 (0%) - - 2 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 8a3b4db61ca646846b369513d45b60f0 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک b4b3a15345130715812c8231cff8145b 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله be93f4bbae4016e3f00134d81beb4a18 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 3743f8b3de12ac99f7ceae57d1cced8a 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز c52854457e0f54ef7d72be0c96f11962 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 3c1d8c69179d73e7c22014d9daa25ba3 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 62f038a4b0dd3bc93812331c956f3f33 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 947e673491acfbd935b319084a37b1d8 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر bb7959114eadbfb9c5fc35f6dd693816 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان f8298288c72e3cf6746d5972285c1ad9 0 (0%) - - 2 سال پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز d82d7d5abec5b02922c1a7160c5d6ca5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 6b8127eaaf61969e2c39dac43914eda5 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 9197cfe4086445b986db255ee8e9dfaa 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام f6db41805870677fc1d0036aa2bde28f 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 8d034b708b3c2e4a7a160802bfc9476e 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 80d3d9981433b8258296accf636260b9 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 488b498605afb37e4c7e10927124819e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 55d1447a3cf1d710b0bfc472a2404193 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4bc6d374540252af4fb7cc3ca3fab6f3 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند d8f71533dde96b1d623a96eff58692c1 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 6e4a21d77454320847c9ba097e797bd7 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 6435de3613d61cd37ad874cb6136d9f6 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 52296bc9f58a1ccb00b526478ed5f6ad 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر ed0baecc251f41e9658f2d40b6163c70 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 935d39657cf2c6bdb61b4b9d2e43cd52 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی e861e11778f6c9b85252601ae07f7780 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 5e55ee7703ebcb392b26ee544c097091 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار eb52268e7730f52f391f608149a5ea4d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 8b81251e3929fce04e29faa8642e65b1 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 9ab1a9a1414bb2c0b76ef9b276d9371e 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند ecfc4e771d53d8ed9cc1df961481dd63 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 274a737c4b5ab9f3a4f5bac0c31f49e2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز d8c9ed63ffed2d604e8ab6abb5c5a362 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 8af36233b3015884c9bb04f77eb1583d 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم e65c0250bed221079e348cdf72fcebf1 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان e6f116e82780ff839b4333c6be51aeaf 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 59e0dd4bc14a461f5e42178f138df124 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 0cae8e657c2cc311aa898d11f7068f6b 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 7c433d68c407ec0bbfc2c7fa4a049265 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 318f1638c647a7b4d7e83a92ab1a1cb1 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 4c97e3ec614a601ad56f8a5e8f75ad07 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 7a4ea99f690dc8025eaf4ae796ad7e97 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 437fabbb30a712f13181db6df355b253 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 825bd41f75271ef7704af4c9c0494e18 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ccfa8b6aa93eea7f85b7f1379cf703f0 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول fbaa8081f0158d7158a62293b956b987 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 796440fc12aae3271f305e684231b27f 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 5f4f54412e8c3c5de487021ce0670995 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 7497a7c74adf8bc44cd8ffda5000f74b 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) dffdbdb2fc820e8f8fccc2eaf9d0ac6e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 806a8acb8610967bca72a5fe2f5a2631 0 (0%) - - 2 روز پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا d76d335d9808f73bdd85096370f8c6f6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 60e6f9500734f2c53800299abcc6329c 0 (0%) - - 8 ماه پیش
شمش طلا 997 معدن زرشوران 36a60abbccd86f0f714840a51327044f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 5fe964b03fb087f2f9bb26b2faf6892e 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 0f379529b37cad51624bee6065ef8c78 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ab49473a0eafd0beb24fd832164e45ba 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0599c0aba3db6a9e7c16dbaab633b3a2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 1eefe821d1d7c69a25b7c36c6b86853c 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام a418ff9f489a7123d9c64cb38f812cf1 0 (0%) - - 2 ماه پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 6af32d8e87f3d3a8609077e3a6d065f0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 6582c3898c8872fbd27d070306e08428 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 3c4ea1d0384895396b023ad27538bcec 0 (0%) - - 12 ماه پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 0a52f3d0c455daa6d12ef5af2722f326 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 922091d2a97d617f7895032216486bd6 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9a0678356e90095f55307b20a793d291 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 92f778fd4e45ae2e91ef950739a3339b 0 (0%) - - 1 روز پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 62dacb26eaf1db54ad50bfb1948ce7ff 0 (0%) - - 1 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی bd01a828ff0ef33049168f28a388cc7b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام b14ad57d1e0bda4c2f031ffcbb9f0c1a 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 040f9bf1a4c3e78a08a420c35b4f5180 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 64ea89cccdb241055e9333f3d51082d2 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان edf0ad9ba43f9cff12b5f5da2a39e58f 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان e379336cfb86fc40cf7e43c56015a426 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 646c5408e2e9cabed694d85144635d32 0 (0%) - - 9 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 7b7cfd7f439ed5bb1210f12bb8296a21 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 8cd58c037a97aec20699deafd7ab3d53 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1cae51b22f927f413662f123d467469f 0 (0%) - - 1 روز پیش
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 0c9a1655cd45479a636e6698e6e3949a 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 5f94c548a16492389ff49525594534da 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 3d49d5104289aa872dc032a6c574fb2a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 7e58adc5ed8d7d7b346e010e406cd594 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ede15b1668d8bfea2398518d39bc9ce1 0 (0%) - - 1 هفته پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 994a4b9e05bc672c8009590e6b744f69 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 554e67d26d2e5b0ce9f4be853d82218d 0 (0%) - - 1 سال پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 0ea28ba9146c67f3b5b4d6008b26abcc 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 31d2710dd5edfc8535ccfb0a10f23b8c 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله cf0f21cd1a6f2716710c0f14867f384b 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول d2063b7c9d248cd98ac00af7fc876265 0 (0%) - - 1 روز پیش
گندم خوراکی بوشهر - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کردستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی اصفهان 299b721957b5b4792537eb30ab2f069d 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی گیلان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی تهران - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمانشاه a1109e864c7b4aceeeccd583b628db5e 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی اردبیل - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی خوزستان 22ce2666c6e0b04e6f6f791a71ce1959 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 2f70f84fe6f24abed2a46b93445400b3 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی فارس 6e5b2b1241c1f7fcbc366f8343c641ca 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی ایلام 4c46c49b2f6165cc956439c0ae0bd65c 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان a980a9e66d00ffdf2ace0ea841e26466 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 58c68e70d07aaffef84f673e61491b01 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی یزد c6c644dffab986691fa7ffff37b05701 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی قزوین 4e254b0ebd866d560e7adcb99c30631d 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی لرستان c36f6002a2ee383df74a759e6ffcbf83 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی b4f98a75cc55d0fc194d0d5a4107dd4b 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی مرکزی c17911843e9baccfce91893813688c15 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
اوره گرانول پتروشیمی رازی f60bcf66ac2b581aa082128acbefc6ba 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 5c3720c24af668921b044dd6631765e2 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر f963d656214ae3973cdac150afacbbe7 0 (0%) - - 1 روز پیش
لوب کات سبک پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 9b2df6bb3743b43b7aaa135de1a41c69 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر خام برزیل f437dffd8503b1989fb977173032b175 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 49799c9df297fa3d7c7b794456c139e9 0 (0%) - - 4 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 601cb531b7619fa262c4a280bcdbac75 0 (0%) - - 1 روز پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 متین ساز فعال 3500090102aa30d587b0319c42550d94 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم d6cf30e12ab2217b60fca667a79fc86c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم df021bc4f5564175de501e0785d97ef3 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن خام آفتابگردان روسیه 67f3e3658c47a02dbafc3ac7b5d88524 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم aacabb13740e2273b13619a429794627 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG5816 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
قیر PG5816 قیران پخش ستاره ایرانیان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 6c45e3d177e8fe2d5ab1bf95ad7783fe 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز b6a62e471e2f32cecb575e0cbd21701c 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم d1ef9cc9ce664e18c61357f41b394596 0 (0%) - - 1 ماه پیش
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 4050 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند fb398f4e13c180f0dec61b37922aeeab 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز d2aee685b9b2d790efc63be7856e55e1 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم فارس 37df8a3ee39d4ee131a71fa8a6d0a368 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم خوزستان 07b37538a55d9302f5b67f80386d49a1 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c3c6d69a65d6240ab1c2c2b5911cf693 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم کرمان 1f097e5ddbdf1e65131b197775b5e377 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم ایلام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 78c50f87d79a9e49a72d58bff2f645aa 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز f4cf6260cc92678f047bc0fd6b3e3760 0 (0%) - - 1 روز پیش
جو دامی گلستان - 0 (0%) - - -
جو دامی قزاقستان 1fe524589ea3c2e1f714847373fb4f9c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی d3382d26489108453bed5831da7e3081 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان a4014a2dbc371901e28381daab21cc25 0 (0%) - - 1 ماه پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک - 0 (0%) - - -
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 5b737dde02add87efdb8962735a3e0a6 0 (0%) - - 1 روز پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 803d51f14680d140660ec3db58b0e9b7 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 42594396e27d26ef3472942d384732df 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1d72401651c6707feee7844df98704d1 0 (0%) - - 1 روز پیش
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 4acec6e9875070e9a00c873617472ff0 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) ea3e543eff9ffdb416c0be93604ad2f7 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 4d2674a4850ed6b84f2ee8d48e622248 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 73714d38f030236dad6783bc365214f1 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند تربت حیدریه 72d54a973bfed16b550b5ea4c3329bcc 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - 0 (0%) - - -
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 8447823f7aa194081220d0b34de1cc9e 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند شیرین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند کرج - 0 (0%) - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 6417a651e934b6be036eadd777033bcf 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 0c73cbf4be86db835609367bdd88bffe 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند c2045acec5bd9625402ef327a233446e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 2bb54a60e9c65cd8e9833e99a6c38192 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 3c7db29e5f34c0a4cc27af80829dc0ea 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان fc4c91eb049beae98cf5357276fc5e47 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 5b8b6120a8b992d9541184a972d552e5 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a52ea88e4f7fab352d55698dddaf00e5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 14948ca37627f48362eb79498af9be10 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ccbab533ab62143a603b3d9fa02813cb 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 64f8a9f6b8e4073b8b15429c934ec6ac 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 2e02432daf8ce98b1c9ffb45f39f65fd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 03dfac518dc91a05a3414f7155fc297a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 1ac1c0a7b2c9cb10b37b705f08a181af 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 33c9b2e45a2a97c997e68567e61eb0df 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند d5a364fa92aa6273ebae6e7bd220a14c 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 13a82684e1b4a6492f6d508e8a77f226 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی fa864c5b4fa45bf3071943a287cf5466 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد ac85b79610a693dcb185f7ea25c36c30 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 0a3164af91c5f4e5868ec4c9261e811d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی c5918eba38a120f78161a0307d928412 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 1334c5c091f43828caeaa980794f288b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول dfff0841e539c6072427c36d79bf2b12 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون b611806c66da2cb349bde1847e2cacfb 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند da938e144ba0c5934f215f72aa99a2ba 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند bc10b96b1d2fcd15b316a16566d519f7 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون a46ec51e63a3bfb6b5943dd497927630 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 62920d10526c1d405d1d8b0bf31284e5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b105fab083a75456c24397c41ebab2d2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 84444e0c8270065d9ccc5b3e80d185a4 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60b22388a130743e7efedfac0aebe0ea 0 (0%) - - 12 ماه پیش
قیر امولسیون CMS2 ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 75725b1bd0c0efe858a7cf5b5c93fea4 0 (0%) - - 4 ماه پیش
قیر امولسیون CQS1H ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
روغن پایه SN500 نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول d9acb13535ad109471ad1eec3fc516bc 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان ef408edb010f0c46f4a815c50e7640a3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند fd4eb8ac02e7ebafd9c8fe6e76409044 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 98601f7d5e31a8a965a35dd0f3733f5f 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63e4c1b2bf93dc518cef63df1941acfe 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 8eca3fbe6bd0015ab7457a3d1afa4e88 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 84613b8cead1b292b8b8bfa3ff1c8ef2 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 6e04b58ef95af7beb9295965b73a7a45 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 54db7e7839f8ff2eeded77676a94dd6b 0 (0%) - - 2 روز پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز dabbc5acb984153ff2f608093d09f252 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام e42b642ef81575d521446163376d05ca 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 2eed51b6b470b01b09235e5bec31584e 0 (0%) - - 5 ماه پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان d781c9fbbd2e35cf2bd14f8a03d42280 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 746ff69832950748ecd9680885e05c67 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان c698fe7f059ba467788ac02137751eb6 0 (0%) - - 8 ماه پیش
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) مرکزی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) اصفهان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) لرستان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) فارس - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) سمنان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) کرمانشاه - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
ذرت دامی روسیه - 0 (0%) - - -
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 5c4319818c60c2f649393a372654681c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان f7f0c306192f8412c6bc7e9b921515d0 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 510f1030932f1ed8c0f1ad3c697d4f91 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 5fb1142c59ee311629ab82e8afd4dd64 0 (0%) - - 6 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم a1b171491ea8a3b68ae20a2fd01f421f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال aa04fba1597ef087c870dc1774fbbb2e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال bfda56d14bda64552547b154d9501356 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 9bc829faea99d1179fc929d3e5cd41a7 0 (0%) - - 7 ماه پیش