شیمیایی / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 0ec62900b318884fa56606f258a013a5 0 (0%) - - 6 روز پیش
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی 6eb3311ff8b1219d4c3926c388d13279 0 (0%) - - 2 هفته پیش
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان 409417f4aa03e478096d26ed0d67ead0 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون be577350dbfb1806596c2fe2a9d5039e 0 (0%) - - 3 ماه پیش
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون 397fcbe544f23d0e5c1d56e870706f9f 0 (0%) - - 1 هفته پیش
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه d0e63c2e91eb83e852c22645b7d291b3 0 (0%) - - 2 روز پیش
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه 37b21c3933d39a45876c9a807245bbdf 0 (0%) - - 2 روز پیش
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان 94ad8e316e925830595223615c4cca4b 0 (0%) - - 6 روز پیش
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران a0ea05573ba64030971d7e64627acd60 0 (0%) - - 2 روز پیش
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز 8174209031bb8455364f7919572a5957 0 (0%) - - 2 روز پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 568cdf12e67e3dd82e099e0a07a441f7 0 (0%) - - 7 ماه پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 6f350b2e767ed1627256c9f4b20d6df0 0 (0%) - - 2 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 645ffa93413d013e27b82a4d048188b2 0 (0%) - - 2 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 1e438b234781d8e98d2193ff3048b4b8 0 (0%) - - 2 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 0a72b6fc075c111a2c96cc759bdde1ed 0 (0%) - - 6 روز پیش

پلیمر / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند e697e430b9879efb2dfd33f2d3ab17b6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم c812db872c0a892ffb1b31ac9f0c9575 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان d0ea676b0269fdf0b96dec9783884ace 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 8f90750dfd2492a0bb970146b59e1276 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم e0d26f10f9b8986cde12000b0ce1613f 0 (0%) - - 6 ماه پیش
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان eb052a2edf880e55e623ee852178fae3 0 (0%) - - 2 سال پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال f8b5b91456f86a61a934330f6ce8fac8 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 2cc0367b0191edba7eb04e78810ce85c 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید a68e1c62449bd49199fa06ebf5b1e7d2 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 61e8d81e00fe4473e62529476b889f3d 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 642b7597de46d72cd359e4292efe6144 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی d381c5855f82c6ba06cbd64ad6886837 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام b2a7e38ee76de1ba1658a28e2c982b54 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد d871f5372ec8eac9ab91e159786924c2 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 2e82b39532736f42bd4c47a893ccd092 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم a6d34e8bbfd64d1785e04a661f0a45b7 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد e07589f807b4dc80ba93d2fdf3bf83e8 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند c5526236012f4860df894f3b87c2af29 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون d4957aada0f038dc0832aab7cd3d5f14 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 9cb397e5c3d0fad77b56781e5582aa34 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 19a3d3609451f9c2c5ce9dc8a789cbaa 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 11cfda5ec1c7b4b7ba4846536e756a08 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 0cc0a42e2a6df2322a0d852688b89f1e 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز d7ba80a64febbde4e81b9a415fa02e7d 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1991d6559199762c727282009f01766a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 36f017041c59c4f078331e497f080953 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 05a850ebe0c26550c2712548e01fe321 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد d9e940c7ace674da60a029a68dec29a7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 3efdda3aa3c75bddc55ca5f5b5a2e5ba 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 519e02ba313ad4d2f3245f8f9039f088 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 9c9ff52acb51e4c073eb645e25dd76ae 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 832026ae08eee933ddc58cb92b9e295b 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 306814c32f57f8559a521d7910299284 0 (0%) - - 8 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 8a56b70c4905d3673f0c31fa7b7a4a38 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب d85334400f69ec80600e46d30bf2aa2e 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 4095850b8307847442c1244a85feb4cf 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 5db895707be98dda550ec4c1368599ab 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 8291b9764b6651b2a95c8adcdf5ef630 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 7ea0c5c75ca135f230e291f11c41e08e 0 (0%) - - 3 سال پیش
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای گیلان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای خوزستان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 6057caef3ec205d1d0d3de615a6371b0 0 (0%) - - 7 روز پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز c7499f5e61935c4764f7ba1fa05dea38 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 7530a1304b02da4bbeac5854a302f2ae 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون fd0686b22e002a7d62ef09fbe282abcc 0 (0%) - - 4 ماه پیش
جوجه یک روزه گوشتی آرتا جوجه سبلان - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 1b22b64e90e66916dd88f94ea29cde2d 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر هامون کپورچال - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی سفید بالان ارومیه 9bb661bccecf268abffe022201a0cbad 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اجداد ارم eb6ea91fe2b7a012626a7167550d69c0 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان abae60e00e33821c8046fc784169f454 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مهر جوجه نور c9ab949cba60ab1d2f55c0c2a790cc4c 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور d93db880aab746929cbbb7de6587e2bb 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا پرور ارسباران c07b9855becb6a4cc1c978033b3185a7 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گروه تولیدی تلاونگ شمال b36380a45f4676797ca063d423d9cd39 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اروم گوهر دانه 8d8f0f9f837cb81780ab2061880d9f5c 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا جوجه آمل d70d71c2e48c16ec096d926def5f40be 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز b129f7e6f945cf781f03271913ae80c6 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 0759745cb3ce33dc91f76a7d061c2483 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 332456fdef533f97579d164abb6d68c6 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 600b90e386897e1bfd7642280278bed0 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی (ماده 33) خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) مرکزی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) اردبیل - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 00ec702c9d023fb10f0b5ce527c6800a 0 (0%) - - 7 روز پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 4630e0d5e8829801c967c2fb5f9ea3da 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان fe4273c5abb6091c172796faf0b81b40 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 3f907b2638a1907721308bc6d9a79297 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 28c0ab1d8832a4900bfa2e61c7d3bc9c 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 96a8fefcb8b609085bec3aef09bf066a 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 72909a9fd88d65ca85e0003b24cba509 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 49ef97b4bbd8c8d77517f421442a9f4e 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 2349c49f7ac739841f221c683bfb754b 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 6957f4393590620b349b5164e520da5e 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان c56f4bedaaf4c47ae037c0ce8bcc013a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی ba0ede4344f055e2fa859599a73274a3 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان fc2b176ce516e5d8d7de1da475a78812 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 2ff8a44795dcc17cd5ee8fc699f50d3a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 58bc8f6d950d23f86ba59e3e21b1697a 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 16ba3a27dba7e76a7de396c8d77945ba 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 5b6f679585ae026d4f02c6e4cd7dff9d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 0f8abe939bb7cd3f3938bd7c457579e4 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد c9a998ccad52b8b96431bc534cb40db9 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2b16c49216b088841f34483b4cdb207c 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 2e3293b0e33e476486ab63afafdf3624 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند d7d0a0626c9195c222c665957ddaad06 0 (0%) - - 3 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 707cd58ed25fa174d4da0dfeaef01d96 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان b87d4bad2a4dbeb9669d5241f696aa5d 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار f2b9e35d863d53eddff47586e585cc95 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 06bc0081e72944111fe8d184f2c21fab 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 402fd1c9bec510465aa69d9694a15940 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال d219bce2ce882e55c5508a51f27f85ed 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 00920e02ee46e025053bef0ff05fbd2c 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد cd022131aeaf22328cac39e93d1e0cc0 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 10c7eabccd62c95bd378ecebd45e9abe 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 4dbadcd364c0c9fdf95e3dba38904d09 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 4795de5a9159094e18c85aa0d2364e22 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان f6df232596275d993de867cc2c502792 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون e4e8ba864e145cdc5e00e23c7b42fdc4 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 103fedfb27c029c4b5c69cf3a0efdf95 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان aebb34ca24d6a899fe8acf1d85c4002a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز f858aeee4e30d493c200b42457e6e5c3 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a8213f70226ff13c1140eee3d7c8f665 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600510a122a863ff549768994c044901 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 51182d50c07e7791b573f213921e26a7 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب e697b9ceecbfb2828b7d5c298901d997 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 41ed922916f26f1b7cea6dba42ec3fa3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان fcca13dc46e97450c4984792388cc12c 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 46a6b1c2757aa75855eac13afd1f0671 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب b7b4c456b6ebb230ba4f2033b3f7d36b 0 (0%) - - 7 روز پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 5b625cb54ee705fadc0e47fd42c3dce6 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 0002e078288d427dbe940ad659fea4ef 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 44d9cef9a3fbd566188b2b3f496a95fd 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 2455b527f3108eaf30030192cf9bcb6c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب d99277d18dfb80259211b0ab3524ae2e 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 37a4cc448feacaf78ee3669787e1c4df 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 624bbe2f4de26d5f279020d8bcb7f513 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 5854da62ab1103062cdef10121763808 0 (0%) - - 7 روز پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان ec26be124c10861b275e3513d028e6d6 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 69b346ea2e2d44e4e24e88189ba42e15 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 692c51d87c6810384d9814935edde677 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 7b72be0b90f36386ccf773932ebc2387 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 447f5dc8bafcde85c254c7eac186c9cf 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام سویا پاراگوئه 8263120fcacecb92ad56b5f01f129d5b 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام سویا آرژانتین bbe73442b00fec8d64d24f6eb12af314 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 014241a01ee268c594e2c6d0d0f808e7 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 08d96d0d77f1c7c0402046a2bb5e42d4 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون b8d860e57eb8475658e46309aee734f4 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند ade0e927e422b0cfb948f083ab670247 0 (0%) - - 2 هفته پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک - 0 (0%) - - -
عدس درشت کانادا - 0 (0%) - - -
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 33d286b6b5a8868ab9fa28b2ec57c262 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان da2cd3fc8dcd1e5aa2717148a73a3144 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون d9b0c9c635ce70cee18feda46943bfb3 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 87ec0008e9dd6b5092a680566465b3ce 0 (0%) - - 2 روز پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان bbfc9ee2dd9081e121d117bc9eba4cc0 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 82d8f8df3afd73865a42a0ee679d3762 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم bb80c67f147e150868790ee3150940e3 0 (0%) - - 3 هفته پیش
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 3a1859655749fc61fe2901862b23798f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 4f58b47d9e5ba4e645f019b149b90525 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 0491fbe0b69b523420640646be03bd53 0 (0%) - - 6 روز پیش
سیمان تیپ2 سیمان شرق 14eee000aa9e8889f66c9e12477ca682 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین b1e0537bd11665432f2c6dac4c3b41ea 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 6d202aa9927b78427c20f3494101cc11 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 09ece2252daf489c6ce6a5922a719b47 0 (0%) - - 7 روز پیش
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 42b517b85502b2db894d5e30665c473e 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 7d3abbd6eb135de2b756d095e516c233 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - 0 (0%) - - -
مس مفتول گیل راد شمال a1d9bfeaef86371b0dcc5069029ee21e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 4645fb1d7139638b76a248a7da93ec54 0 (0%) - - 7 روز پیش
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ccda0d7b2f10cf5b7458153b6239aad0 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 5a5c2e787b044f76c14fcce48efa0920 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1aff3120c37e7c6a494809877ce52c9e 0 (0%) - - 2 هفته پیش
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران f3c5d9a9686f3f9ea54b5508b74cb612 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 5a60f6194d338d52e1bb8231d3f363d0 0 (0%) - - 1 سال پیش
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان e2361cb716df09f85d0abb7f934a66f0 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 876f536bb71f6f799303f708c478ecdd 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 849b4ed222b716a41a1a776ab20da881 0 (0%) - - 7 ماه پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان e270fb79a762da67a293ce072e12e78e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 7b0fb516a91c6cd81f8a0d90a27c752e 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 613e596985cb0ef1decd92766b7a1ee1 0 (0%) - - 7 روز پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان de25bd26b9851141745120c7d8489197 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 1293b58e500c055647c4f8efad3af847 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0cd85174bf518c324513f5603de3841a 0 (0%) - - 2 سال پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) db3a54f61d981d98dfea75cca27f9a82 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 8259c3c28013f58f1d36e1aa6eacad12 0 (0%) - - 1 هفته پیش
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران f164dd7a148a1a57bda0461cc213ad9f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند c0fd44545a2617abc8ff4ef331f40773 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید ba6734888858c9214ec782f42cbd7193 0 (0%) - - 1 سال پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0a37f881564cd27ecd80ab7f65aaa232 0 (0%) - - 2 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 7db43bdf95432b16d4ed351a9ae9abf9 0 (0%) - - 1 هفته پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 94041d91110ff86384d60b6133cd91bd 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 7807fa636d6150578842ba73a6faf1d3 0 (0%) - - 7 روز پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3153a323abfe59608f0a5518bda3dc43 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون a438ca2d10ae8b65444cd10b0b2c2b69 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 960e89eed4889a16489df567d58ff5bf 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 94392ea095c14b2371687be302c0e63d 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر c74e47363a7e915eb38ed541e04b73d1 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان d9b0d9ab1ddcc672334cef386a3b7263 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان e3542475c7805a3054aa8450c60db6a2 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 47920140b006007fab7d220e062fc988 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 849cb7ec3cb109565fb7f6f9d0c20687 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی dba38668fbca53866ed2510ada16f946 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی e7fea1e6c4018fe4de7bbe8ab9ac4f4e 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 5cf8d568826981d510c392805a395e24 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی fad69e6282a4d431b99709a8e3b59da2 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 70ed3c1d7da0cbf74d5df2580f1ef221 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 2abd5c4a48ea082cc99c4a3abb7a00a2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 89f28af3bc89f4aa79bb6c13dbda96ef 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 6e92f86405dbb389d97071637e6e5a61 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 5e79b4e265c0b083c171522df530383a 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر c4019f311b26a950007b25f96e2fe049 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 8965960579c28ddd64b6b4d9afc128e4 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 77aeb67270cb57b5f5539992278d413d 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 0948bba02694f38db8d713af9dbb1fd0 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون b1a45012e95e2f364450832d50ec5fe0 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 4257508f28907a93f13b109442f05476 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان ab1985aac5ac4ad1dcd5afc71ce9bd3a 0 (0%) - - 2 هفته پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 4e36d60f89f04e39e5ba7532e9f31a83 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون cbe3560d5b00e7df290dd5a4913aa877 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 31dae3966c3d531a524a69050f17482f 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان e6af78b116803dcf7c5b03a81f6e6632 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 13c8cae8766366538841105c9c57d77f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 022a9af80f5a832688164c6f989b4108 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند b9c68a06e099281e723a45f99de7dd1f 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 5cef4e1569fb6484e22cd48c58f1a2a2 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون f232c474f375aa6046266cd9f1109026 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 5a8c72126eaaf23be1ac20bc096939f6 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 8e5b88bed6b3600c9528104145be3dc5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 3204641598eb6e3ff6099fb5e9943e39 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم f1a7324f3d40d9048c4c25dd862292c5 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 48fa36263c72e5a48c80938ded96dcb0 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 756e58b9ac0d1a7392e49b032059ae27 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 7ac8869b9cf00da776fb3bcc2a42ce50 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ca981f6ceb749efedd0d589b91515e94 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام dec5f6aaf6bc0690c1b72c159b7749a4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد eb1c6ff1c9888639bbed83669be96ed4 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز adaba1e4d1e5dbcb119ef4a35b4b3169 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال a150feafc573f5d06bd0fd23c95e5ff8 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 0fc462c8baae4575ff93b7d8e45e8d6c 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد d0df0dd74501c5f7dee9c0d3a99ebd0e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 02ec88bf986d9b0c7daa66ff03c7706f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد e256b05d4dc3ffdafb5f867ded7ddae8 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد f116ab02ff7e4f4b36c7d40af3e39210 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 2e634fa4032a639e50dcd7a0ac9be2c9 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 4ae3309af1e896f483b3e46b0b68b78b 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 977a654ea428cbdca07bfe47da8f856d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f9e58883d05ce6004d386d4d5e063650 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 03c18210f83fd9d9d0daadec4cff1eb4 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 8697ae4c3b11b4bf0c124b58f00a7bd8 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 6542971952c596de83d981bfc3a4822e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 186f95fa8cb3ac38b8b93b39d2ca36e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 2932ee98248ac765d149aeba66c740fe 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 78baf5d79d448fcdf240474ec42460ae 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول da4976960f7641a89130a51a59a73876 0 (0%) - - 2 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 9716329254985dda7abe6512aa22dac5 0 (0%) - - 2 روز پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک b4b3a15345130715812c8231cff8145b 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 10ee1c16054687986fdeef49d5094212 0 (0%) - - 7 روز پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 3743f8b3de12ac99f7ceae57d1cced8a 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز c52854457e0f54ef7d72be0c96f11962 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 3c1d8c69179d73e7c22014d9daa25ba3 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 62f038a4b0dd3bc93812331c956f3f33 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 947e673491acfbd935b319084a37b1d8 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر bb7959114eadbfb9c5fc35f6dd693816 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان f8298288c72e3cf6746d5972285c1ad9 0 (0%) - - 2 سال پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز d82d7d5abec5b02922c1a7160c5d6ca5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 639f94ae366402699581f141be550243 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 9197cfe4086445b986db255ee8e9dfaa 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام d2b2b57f02b54a674f2c4e370fed4c98 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 0888b06335dd52e9b869f02e109c7cbc 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ab1684fc3caedccf3020567d4ab56cb1 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 488b498605afb37e4c7e10927124819e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 615ab805d0e1bd97c440b5e919d2f29b 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 8aca7fb7a3e5da07ed86a98897655328 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1b2cd4e5424800f09b98306f873c63d6 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 6e4a21d77454320847c9ba097e797bd7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 7af0e829e07af5e3ac67d36ddc6eefe4 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 15e40b43eeec69261fc8fc6b7483ff50 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 5b10a86e8524fcf0bb9e1521c551ee34 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 15b1b1e061b962e0d7cfad27ed251bc1 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 8562c2b4711b2df45ecd25445512c4a6 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 5e55ee7703ebcb392b26ee544c097091 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار eb52268e7730f52f391f608149a5ea4d 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 8b81251e3929fce04e29faa8642e65b1 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم f28a2ef194e5e60ba5bc8153071312fb 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند ecfc4e771d53d8ed9cc1df961481dd63 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 274a737c4b5ab9f3a4f5bac0c31f49e2 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 87bce0c1aa21f533b9d6853f82320104 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 8af36233b3015884c9bb04f77eb1583d 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم b2955d29a23007a6f860f52549ceb144 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 13065832e88cc832904e21900a5f5aab 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 59e0dd4bc14a461f5e42178f138df124 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم aa6036b7ba78cd473a78aa99941860cf 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 7c433d68c407ec0bbfc2c7fa4a049265 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 9a9c80abda46a176a43bf934cc8fba49 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 7748a89c3d6782370930fbd4f8bb0eca 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 7a4ea99f690dc8025eaf4ae796ad7e97 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 98c940921bd5ccaeaee0a10595a466d4 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 1321db0857a1350322581068cd2a3368 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 75f6fb0e72b9581c41660ebd15afc96c 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول fbaa8081f0158d7158a62293b956b987 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 796440fc12aae3271f305e684231b27f 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 98598585dbacba48a77be5ab785c07df 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 7497a7c74adf8bc44cd8ffda5000f74b 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) dffdbdb2fc820e8f8fccc2eaf9d0ac6e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند c89e708a3590eedde12f3587079afb50 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا d76d335d9808f73bdd85096370f8c6f6 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 60e6f9500734f2c53800299abcc6329c 0 (0%) - - 12 ماه پیش
شمش طلا 997 معدن زرشوران 36a60abbccd86f0f714840a51327044f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان aa6ad09b357f2cb7dc1fb7c98d591fa9 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم fffe9cfc76be75bf765a95a0a3f1be33 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ab49473a0eafd0beb24fd832164e45ba 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0599c0aba3db6a9e7c16dbaab633b3a2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 5348b5dc762d0afc686fbdf44180521e 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام e31633eafed8d2cb6a28352ba28ec62f 0 (0%) - - 7 روز پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 6af32d8e87f3d3a8609077e3a6d065f0 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 9b736ad07bbf3040cf7261e408bb325d 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 3c4ea1d0384895396b023ad27538bcec 0 (0%) - - 1 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 0a52f3d0c455daa6d12ef5af2722f326 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 922091d2a97d617f7895032216486bd6 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9a0678356e90095f55307b20a793d291 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 6f2db6f0ca4dcd28f18f5ee2269c1e30 0 (0%) - - 7 روز پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 62dacb26eaf1db54ad50bfb1948ce7ff 0 (0%) - - 2 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی bd01a828ff0ef33049168f28a388cc7b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 26fd2f0e1349b44704ad19ad824579ca 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر dec0b182f53bfa967d4ff2d7739a8ffe 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 9d720ec675d4646483cb66bc7b746c30 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 3935efe84a37787f7991f5a9b17baf79 0 (0%) - - 6 روز پیش
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان e379336cfb86fc40cf7e43c56015a426 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 646c5408e2e9cabed694d85144635d32 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 7b7cfd7f439ed5bb1210f12bb8296a21 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 72e5093d5d8965412fecddec848172cf 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام a9d7e6cce648f8cf62b6efcf0d3fb542 0 (0%) - - 7 روز پیش
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 0c9a1655cd45479a636e6698e6e3949a 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 5f94c548a16492389ff49525594534da 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 3d49d5104289aa872dc032a6c574fb2a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 333bfb4e719692d451c5fe71dafa29e8 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 2e1ff6815665ce90990887827c96b787 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 994a4b9e05bc672c8009590e6b744f69 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 554e67d26d2e5b0ce9f4be853d82218d 0 (0%) - - 2 سال پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید bfb520afe861a2712f89df7a95401e16 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 31d2710dd5edfc8535ccfb0a10f23b8c 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 642954fd934f5bbe03b1ee7a5631e843 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 50b11cbfdb084dffcf4e3a796e91ec09 0 (0%) - - 7 روز پیش
گندم خوراکی بوشهر - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کردستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی اصفهان 299b721957b5b4792537eb30ab2f069d 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی گیلان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی تهران - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمانشاه a1109e864c7b4aceeeccd583b628db5e 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی اردبیل - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی خوزستان 22ce2666c6e0b04e6f6f791a71ce1959 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 2f70f84fe6f24abed2a46b93445400b3 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی فارس 6e5b2b1241c1f7fcbc366f8343c641ca 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی ایلام 4c46c49b2f6165cc956439c0ae0bd65c 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان a980a9e66d00ffdf2ace0ea841e26466 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 58c68e70d07aaffef84f673e61491b01 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی یزد c6c644dffab986691fa7ffff37b05701 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی قزوین 4e254b0ebd866d560e7adcb99c30631d 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی لرستان c36f6002a2ee383df74a759e6ffcbf83 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی b4f98a75cc55d0fc194d0d5a4107dd4b 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی مرکزی c17911843e9baccfce91893813688c15 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
اوره گرانول پتروشیمی رازی f28c0bd216f8f67af1d50524807b0885 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم cdd2c94aa12c3dbad19256086d25eeeb 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر a2723eff7dbd4a5c21fd96b81964a00a 0 (0%) - - 3 ماه پیش
لوب کات سبک پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 9b2df6bb3743b43b7aaa135de1a41c69 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر خام برزیل f437dffd8503b1989fb977173032b175 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 9915a4b7e94bfed30499cc5d03eb90ad 0 (0%) - - 7 روز پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 18601bb31a654f634e517358dc1f91dc 0 (0%) - - 7 روز پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 متین ساز فعال 3500090102aa30d587b0319c42550d94 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 43ae21a336f2c52853af0a79a8288bb7 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم df021bc4f5564175de501e0785d97ef3 0 (0%) - - 4 سال پیش
روغن خام آفتابگردان روسیه 67f3e3658c47a02dbafc3ac7b5d88524 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم aacabb13740e2273b13619a429794627 0 (0%) - - 4 سال پیش
قیر PG5816 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
قیر PG5816 قیران پخش ستاره ایرانیان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 6c45e3d177e8fe2d5ab1bf95ad7783fe 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 6c9cff87820ec9009f4bec47a8e3c262 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم d1ef9cc9ce664e18c61357f41b394596 0 (0%) - - 5 ماه پیش
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 4050 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند fb398f4e13c180f0dec61b37922aeeab 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز d2aee685b9b2d790efc63be7856e55e1 0 (0%) - - 4 سال پیش
گندم دورم فارس 37df8a3ee39d4ee131a71fa8a6d0a368 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم خوزستان 07b37538a55d9302f5b67f80386d49a1 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c3c6d69a65d6240ab1c2c2b5911cf693 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم کرمان 1f097e5ddbdf1e65131b197775b5e377 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم ایلام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 78c50f87d79a9e49a72d58bff2f645aa 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 3762e8602de8137a3c4d9d0a0c625504 0 (0%) - - 1 ماه پیش
جو دامی گلستان - 0 (0%) - - -
جو دامی قزاقستان 1fe524589ea3c2e1f714847373fb4f9c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی d3382d26489108453bed5831da7e3081 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان be16b2c092fad5708eeb46083038e135 0 (0%) - - 7 روز پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک - 0 (0%) - - -
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 8fae2ebd6e9f6abae62b1074904da760 0 (0%) - - 7 روز پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 803d51f14680d140660ec3db58b0e9b7 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 0ee4e23945bd1e0e0515fd5a1c256b4a 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 9a5cd585b04d29c5bb0548c6eb99faa8 0 (0%) - - 7 روز پیش
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 4acec6e9875070e9a00c873617472ff0 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) ea3e543eff9ffdb416c0be93604ad2f7 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 4d2674a4850ed6b84f2ee8d48e622248 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 73714d38f030236dad6783bc365214f1 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند تربت حیدریه 72d54a973bfed16b550b5ea4c3329bcc 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - 0 (0%) - - -
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 8447823f7aa194081220d0b34de1cc9e 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند شیرین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند کرج - 0 (0%) - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 6417a651e934b6be036eadd777033bcf 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 62d3c3043e30b287ec221bfad51da6c0 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند c2045acec5bd9625402ef327a233446e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 882e21de2a309819e87cb6f44ed65f4f 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 97544e6b4dfb504cae91c37691529fe5 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 201a204007e41381dda52da7d71a62af 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 70d3edc394406662fbfc3a03233d0b55 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a52ea88e4f7fab352d55698dddaf00e5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 14948ca37627f48362eb79498af9be10 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ccbab533ab62143a603b3d9fa02813cb 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 64f8a9f6b8e4073b8b15429c934ec6ac 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 2e02432daf8ce98b1c9ffb45f39f65fd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 03dfac518dc91a05a3414f7155fc297a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان f67323375e87ec20245dd3c0fa12f5f4 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 33c9b2e45a2a97c997e68567e61eb0df 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند d5a364fa92aa6273ebae6e7bd220a14c 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 13a82684e1b4a6492f6d508e8a77f226 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی a45cc70426c4575eab52bbe82105fbfb 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 09659d85869e3c665be27cd435c44f6e 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 0a3164af91c5f4e5868ec4c9261e811d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 0d6aad06bed6e22eb55a35a7b33f6417 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 1334c5c091f43828caeaa980794f288b 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 6743aa1975a285eda4fa3039f5c5a168 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون b611806c66da2cb349bde1847e2cacfb 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند da938e144ba0c5934f215f72aa99a2ba 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند e87a2bedc9cb336f41809ac41a59f0c3 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 2aab80e49a96468c8bdd7689287229bc 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 62920d10526c1d405d1d8b0bf31284e5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b105fab083a75456c24397c41ebab2d2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 84444e0c8270065d9ccc5b3e80d185a4 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60b22388a130743e7efedfac0aebe0ea 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر امولسیون CMS2 ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 75725b1bd0c0efe858a7cf5b5c93fea4 0 (0%) - - 7 ماه پیش
قیر امولسیون CQS1H ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
روغن پایه SN500 نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 99e383e30d29f46aea7e579a2bc99d5b 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان ef408edb010f0c46f4a815c50e7640a3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 97d64a12a3846666b24c74d32ed1e967 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 98601f7d5e31a8a965a35dd0f3733f5f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند f6caff6c65992d2a26f1b8669f09b1cc 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم e6b23b3416c317db785514cd1c5a6011 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 84613b8cead1b292b8b8bfa3ff1c8ef2 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 62198695f6984c6d31c3ca9f73391bf0 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند da42ed46fa26355dcc202c4a42b49fda 0 (0%) - - 3 ماه پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز dabbc5acb984153ff2f608093d09f252 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام e42b642ef81575d521446163376d05ca 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد c45959d4a1305a585d850577eb59f3ea 0 (0%) - - 6 روز پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان d781c9fbbd2e35cf2bd14f8a03d42280 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 6f634d059915f9bc0e175726503e3996 0 (0%) - - 18 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان c698fe7f059ba467788ac02137751eb6 0 (0%) - - 12 ماه پیش
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) مرکزی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) اصفهان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) لرستان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) فارس - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) سمنان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) کرمانشاه - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
ذرت دامی روسیه - 0 (0%) - - -
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 5c4319818c60c2f649393a372654681c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان f7f0c306192f8412c6bc7e9b921515d0 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 827b8e454c8e3acdbc56b8e66ac19a4f 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 1de59910391dd2fb5fb93726b6fb7670 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 0177713fb8716c23c0603f785167fdcf 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال aa04fba1597ef087c870dc1774fbbb2e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال bfda56d14bda64552547b154d9501356 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 9bc829faea99d1179fc929d3e5cd41a7 0 (0%) - - 11 ماه پیش