شیمیایی / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 22567b96ab8e4e676aeb8f9e2dd3cdee 0 (0%) - - 7 روز پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 97e33349d4e93e30603df4c274c17af2 0 (0%) - - 4 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 2a7080cad515b335f12f03c5f7db3c5c 0 (0%) - - 2 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 28d059b8670da99334535dc05ccf0976 0 (0%) - - 3 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه a62b0965b714f2a2356b6814521a996b 0 (0%) - - 4 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 2a9a5cbf61f2f8660600284b380edb50 0 (0%) - - 7 روز پیش

پلیمر / آمار معاملات

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند e697e430b9879efb2dfd33f2d3ab17b6 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم c812db872c0a892ffb1b31ac9f0c9575 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 6f628b59fd545656cc599d9a4df7d2ab 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز dbadcf778140e5d1e6bee70032d16e59 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 0bd73d6c9dac5f79a6ca156fa0352efe 0 (0%) - - 3 ماه پیش
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان eb052a2edf880e55e623ee852178fae3 0 (0%) - - 1 سال پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 11b8b8f38dad2e69651bea0658e05ecd 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 2cc0367b0191edba7eb04e78810ce85c 0 (0%) - - 6 ماه پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید fa80630f360d57887d4e9dd1c8177360 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 61e8d81e00fe4473e62529476b889f3d 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 642b7597de46d72cd359e4292efe6144 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 268a92bebd006b01c4c77b459b760b36 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام b2a7e38ee76de1ba1658a28e2c982b54 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد d871f5372ec8eac9ab91e159786924c2 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد d4ee34c42ab2aed2f9be9f5a39a216fd 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 1ae008c69913079c0c44b0d8d906cf5a 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد f9f4ce308ab385e3c93a297591476d78 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند d88fc22e375ee707f4161b78083c606c 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 418e6b299d939a23a03a1941f1eef3b0 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی f6e0ecbf4a0e39e28812cb66972488c5 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 19a3d3609451f9c2c5ce9dc8a789cbaa 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز ca98b51573839a795e146cca27234587 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 8f6b671b3f8ff6373783156ab425c813 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 458fabbb6ecaccb3f3385a1fbd74d080 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1991d6559199762c727282009f01766a 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 36f017041c59c4f078331e497f080953 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 72ed2ff401c429342d1707d8cd84510e 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد d9e940c7ace674da60a029a68dec29a7 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان e06f4203c0eb622ef276609d69fcaa23 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 519e02ba313ad4d2f3245f8f9039f088 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 29c92641f4868933b7a61f6f0318e0e9 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 832026ae08eee933ddc58cb92b9e295b 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 306814c32f57f8559a521d7910299284 0 (0%) - - 1 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 8a56b70c4905d3673f0c31fa7b7a4a38 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب d85334400f69ec80600e46d30bf2aa2e 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 5db895707be98dda550ec4c1368599ab 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 7ea0c5c75ca135f230e291f11c41e08e 0 (0%) - - 3 سال پیش
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای گیلان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای خوزستان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 46cf27718d1f2b9636aa14ec60b7f5f7 0 (0%) - - 4 هفته پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز c7499f5e61935c4764f7ba1fa05dea38 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 7530a1304b02da4bbeac5854a302f2ae 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون faee6d9736b1d5516e25bebac1e5a229 0 (0%) - - 2 هفته پیش
جوجه یک روزه گوشتی آرتا جوجه سبلان - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 1b22b64e90e66916dd88f94ea29cde2d 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر هامون کپورچال - 0 (0%) - - -
جوجه یک روزه گوشتی سفید بالان ارومیه 9bb661bccecf268abffe022201a0cbad 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اجداد ارم eb6ea91fe2b7a012626a7167550d69c0 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان abae60e00e33821c8046fc784169f454 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مهر جوجه نور c9ab949cba60ab1d2f55c0c2a790cc4c 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور d93db880aab746929cbbb7de6587e2bb 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا پرور ارسباران c07b9855becb6a4cc1c978033b3185a7 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گروه تولیدی تلاونگ شمال b36380a45f4676797ca063d423d9cd39 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی اروم گوهر دانه 8d8f0f9f837cb81780ab2061880d9f5c 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی کیمیا جوجه آمل d70d71c2e48c16ec096d926def5f40be 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 7003c11769c4e805851a3b5ee533d151 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 0759745cb3ce33dc91f76a7d061c2483 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 332456fdef533f97579d164abb6d68c6 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 600b90e386897e1bfd7642280278bed0 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم خوراکی (ماده 33) خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) مرکزی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی (ماده 33) اردبیل - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 4a6a54e1cdbe9ff91a8fd2dd46276b87 0 (0%) - - 4 هفته پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 6c1c8fa0547fdec87acb5a352d0ab3d7 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان fe4273c5abb6091c172796faf0b81b40 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 0b78b8978c56d039b81c0b41e2f6cc20 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند a8905a78112f0b97bf26cfa778e3eaf7 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 3567f96506ced914ad2aaa467fb2c651 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی d61c410593ec4ae454984ab87194e6fc 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند f4043c940009d762e1d80c6e9e83624e 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 2349c49f7ac739841f221c683bfb754b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند c9c539ab0884ee1f1c8b77d8b48a032f 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان c56f4bedaaf4c47ae037c0ce8bcc013a 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی b0b1224c0d564c35d8041b6c534a5280 0 (0%) - - 4 روز پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان fc2b176ce516e5d8d7de1da475a78812 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 2ff8a44795dcc17cd5ee8fc699f50d3a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 42005f4f2d9d5683ca84baa03a4c9f5e 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم fc44779d19da0e479dc2fb59518701fc 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 5b6f679585ae026d4f02c6e4cd7dff9d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان c045d1f32dd180b3b63a2c8f49c16403 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 4604632762eb82ba2753ff8c84d814db 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 8449955f76ccc951a74069cb05e41e26 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند cfa060803c398102a79d8c46db71fe1f 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 8b535c2befca12f82aaeb2c56abb50ea 0 (0%) - - 2 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان eadc7dc0875c93b0fb32cef02128a0ed 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان b87d4bad2a4dbeb9669d5241f696aa5d 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 22107d884785d6883dba733f93bc22c1 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 86107bda58e98becb54262c83e27d9c7 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 402fd1c9bec510465aa69d9694a15940 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال d219bce2ce882e55c5508a51f27f85ed 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 00920e02ee46e025053bef0ff05fbd2c 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد cd022131aeaf22328cac39e93d1e0cc0 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان a68548a2a7f76a20fa38dcee4efe8420 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 4dbadcd364c0c9fdf95e3dba38904d09 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 97b70da6bdf31162d1830d1db0872213 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان aebb34ca24d6a899fe8acf1d85c4002a 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a8213f70226ff13c1140eee3d7c8f665 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600510a122a863ff549768994c044901 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب e697b9ceecbfb2828b7d5c298901d997 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 41ed922916f26f1b7cea6dba42ec3fa3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 177e4b31b7bc00ceb019bf686d622950 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 13113591eb5700ba600e588f3f007a58 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 38e621650b2a854f014bc6885f72b5d1 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 53c4abcb6fd54fc57ae3f979a6e12813 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 045de02b2c6139701620ce41aca3dd85 0 (0%) - - 2 هفته پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان ec26be124c10861b275e3513d028e6d6 0 (0%) - - 1 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 69b346ea2e2d44e4e24e88189ba42e15 0 (0%) - - 1 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 692c51d87c6810384d9814935edde677 0 (0%) - - 1 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 7b72be0b90f36386ccf773932ebc2387 0 (0%) - - 1 سال پیش
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 447f5dc8bafcde85c254c7eac186c9cf 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام سویا پاراگوئه 8263120fcacecb92ad56b5f01f129d5b 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام سویا آرژانتین bbe73442b00fec8d64d24f6eb12af314 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 08d96d0d77f1c7c0402046a2bb5e42d4 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 39400f2fe5556214c0e70e61011267cc 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک - 0 (0%) - - -
عدس درشت کانادا - 0 (0%) - - -
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 33d286b6b5a8868ab9fa28b2ec57c262 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان da2cd3fc8dcd1e5aa2717148a73a3144 0 (0%) - - 7 ماه پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 4fc6b9a75ede1ae7c3457e864eab6d41 0 (0%) - - 3 روز پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان 00b28cc51b8d291a459623235278dbb3 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 9def4dbca32d92bf5de7775a968f5bae 0 (0%) - - 8 ماه پیش
روغن خام کلزا کشت و صنعت ره آوران - 0 (0%) - - -
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد 3a1859655749fc61fe2901862b23798f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی e14fb188c65826e5a1043c7e32493a17 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 63396933b1956acb1a1403a42d47a91a 0 (0%) - - 4 روز پیش
سیمان تیپ2 سیمان شرق 14eee000aa9e8889f66c9e12477ca682 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار c0a73ae5c6a657924dcc1c1f06b0f7e0 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم e4d9c254bb41cf7112fbcd1c690fdc6f 0 (0%) - - 7 ماه پیش
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 42b517b85502b2db894d5e30665c473e 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 7d3abbd6eb135de2b756d095e516c233 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - 0 (0%) - - -
مس مفتول گیل راد شمال a1d9bfeaef86371b0dcc5069029ee21e 0 (0%) - - 1 سال پیش
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران ccda0d7b2f10cf5b7458153b6239aad0 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 5a5c2e787b044f76c14fcce48efa0920 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام ea478d12afdcf213626f33563253fd73 0 (0%) - - 1 هفته پیش
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران f3c5d9a9686f3f9ea54b5508b74cb612 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 5a60f6194d338d52e1bb8231d3f363d0 0 (0%) - - 7 ماه پیش
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان e2361cb716df09f85d0abb7f934a66f0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 849b4ed222b716a41a1a776ab20da881 0 (0%) - - 3 روز پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان e270fb79a762da67a293ce072e12e78e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس be65740e6d08036c9294d55adba2eb0f 0 (0%) - - 4 روز پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان de25bd26b9851141745120c7d8489197 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 1293b58e500c055647c4f8efad3af847 0 (0%) - - 6 ماه پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0cd85174bf518c324513f5603de3841a 0 (0%) - - 1 سال پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) db3a54f61d981d98dfea75cca27f9a82 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران f164dd7a148a1a57bda0461cc213ad9f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند e71425d2b0eaf787b38cc2aeda674d4e 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید ba6734888858c9214ec782f42cbd7193 0 (0%) - - 8 ماه پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0a37f881564cd27ecd80ab7f65aaa232 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 94041d91110ff86384d60b6133cd91bd 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 4d06d4bfe816716d76aef6d73b27ce63 0 (0%) - - 3 روز پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3153a323abfe59608f0a5518bda3dc43 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 7e4f2b61505b11d65901d27c5844e675 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 67b8950843bdc641a4f07ead9fd7eb53 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 110038d62a18636a763fca037c956843 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 9606aa008237ebf07818670814f03cf8 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 1c89c1452e663fffc59ee4d12c440037 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 158e495ad7760dc69c6b58bf9d8d4fa3 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 970ec1d3fec898cdce4cda815f90188e 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 2396be21591a5339c56c1cea5122a82e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 70ed3c1d7da0cbf74d5df2580f1ef221 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 2abd5c4a48ea082cc99c4a3abb7a00a2 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 2ffaec35c73aa413e3be7312ee013b71 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون eb5722bcf426e357ef453f4e1f418638 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر c4019f311b26a950007b25f96e2fe049 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 0953d1896e0c323e8a3b5f52d4aac56f 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 0f86afaafeb5c5ba29dbd6ba9167d21c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 0948bba02694f38db8d713af9dbb1fd0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون b1a45012e95e2f364450832d50ec5fe0 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم bd71895efc080d670fb9e9db45341afe 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان f2cd30adbd621b035c9f954c93797496 0 (0%) - - 3 روز پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 4e36d60f89f04e39e5ba7532e9f31a83 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 0b5cea8710b9baa82039d8f03e1d21ea 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 0dae7949dda724b145fab648130e861a 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 32c58819f305a6918ba5c503eae32397 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 13c8cae8766366538841105c9c57d77f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 022a9af80f5a832688164c6f989b4108 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند f31603f4e8fd1c64a81751550b175cfa 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون dfea74f6d7625023bab51c0723aa7a3e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار d92b3320723606c10713bf5e958ebd1b 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 8e5b88bed6b3600c9528104145be3dc5 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون d86659e477d8c0294e4afb5032d17d37 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 3edc92054b8a8f75eb23ca679e0372c9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1802a3db0a44c9606104b14e1c58ce86 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 756e58b9ac0d1a7392e49b032059ae27 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 7ac8869b9cf00da776fb3bcc2a42ce50 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 796566ab68207290b57988c02895e312 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام dec5f6aaf6bc0690c1b72c159b7749a4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 74c128b4e7c2e17aa82543c60990030b 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز adaba1e4d1e5dbcb119ef4a35b4b3169 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 74f944fb5c2eca52f710c5e9325aa6dc 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 0fc462c8baae4575ff93b7d8e45e8d6c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد d0df0dd74501c5f7dee9c0d3a99ebd0e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 02ec88bf986d9b0c7daa66ff03c7706f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 06dbf46b17e8049be170265447fc39fa 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد f116ab02ff7e4f4b36c7d40af3e39210 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 2e634fa4032a639e50dcd7a0ac9be2c9 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 268417bbd6ef13bfac7949098662f2ea 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 977a654ea428cbdca07bfe47da8f856d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 851d5d169a41d2982adceab536eb585a 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 03c18210f83fd9d9d0daadec4cff1eb4 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 8697ae4c3b11b4bf0c124b58f00a7bd8 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 6542971952c596de83d981bfc3a4822e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 186f95fa8cb3ac38b8b93b39d2ca36e4 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 0386520d9bad8d44cedf1acb195e3212 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم a91ff76cd7ee663ae9e1710735c79cbd 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول a19eec9a965eb3b37d222740b33aad04 0 (0%) - - 1 هفته پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان bbc7cbb74fe951fbf372e1f5f96b64b4 0 (0%) - - 2 روز پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک b4b3a15345130715812c8231cff8145b 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 94979807b4649f42852cd9279e99e1b8 0 (0%) - - 4 هفته پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 3743f8b3de12ac99f7ceae57d1cced8a 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز c52854457e0f54ef7d72be0c96f11962 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 3c1d8c69179d73e7c22014d9daa25ba3 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 62f038a4b0dd3bc93812331c956f3f33 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 947e673491acfbd935b319084a37b1d8 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر bb7959114eadbfb9c5fc35f6dd693816 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان f8298288c72e3cf6746d5972285c1ad9 0 (0%) - - 2 سال پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز d82d7d5abec5b02922c1a7160c5d6ca5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 2424f32b816e268a780346e034180e85 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 9197cfe4086445b986db255ee8e9dfaa 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 9b66abe74b8321ab2077c6d0a36df4b0 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 255709992f7e37552a7c3ca38dca5980 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند e963797d93a1e9486f8e13cbbfd44ca6 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 488b498605afb37e4c7e10927124819e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر ea25af1664f87373b4d6f2e51b7ddd5a 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر fd51c319ad9e24c1193d306961c9c461 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند a07ee4e353f1e3ad327fc254f23f69ad 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 6e4a21d77454320847c9ba097e797bd7 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 8e06a6dde3ab3ee5cb6354aac3f7391f 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 94d578bc9df116dc96cbfbd7039b1077 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر c14b28e2f49bd3ef2586d63f1d28aeca 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 9d5432616ca255bc9977f45d165a384f 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی f3b2d505d4ac500c88260b80293f4bf0 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 5e55ee7703ebcb392b26ee544c097091 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار eb52268e7730f52f391f608149a5ea4d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 8b81251e3929fce04e29faa8642e65b1 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 399eb3e123073fac2ca60144cb2f217f 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند ecfc4e771d53d8ed9cc1df961481dd63 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 274a737c4b5ab9f3a4f5bac0c31f49e2 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز b9de8dcd64bc70a6b094a32add57d917 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 68c38b94254112f657e0f41cc14eab04 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 504ca6bc219de64ac0f6f60499472df6 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 7773461558f26aa730b303188f98bf02 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 59e0dd4bc14a461f5e42178f138df124 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 925f55b6282413cc9ca31aaf48943013 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 7c433d68c407ec0bbfc2c7fa4a049265 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 46349ee071e4f34e27b64e24bfc6a454 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 2193f73f4e0f28e2134323c4cb77a2d0 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 7a4ea99f690dc8025eaf4ae796ad7e97 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم c894c4b5fe285f2c860d82b711371227 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 825bd41f75271ef7704af4c9c0494e18 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 6f376390ffbe05a482c6f4fc326cb21d 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول fbaa8081f0158d7158a62293b956b987 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام d0326d3a724224269543219a704b2d35 0 (0%) - - 3 روز پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 5f4f54412e8c3c5de487021ce0670995 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 7497a7c74adf8bc44cd8ffda5000f74b 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) dffdbdb2fc820e8f8fccc2eaf9d0ac6e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 0f81ac6455f356238dc175a7f3070f1c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا d76d335d9808f73bdd85096370f8c6f6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 60e6f9500734f2c53800299abcc6329c 0 (0%) - - 5 ماه پیش
شمش طلا 997 معدن زرشوران 36a60abbccd86f0f714840a51327044f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 48d8d37b249e4310ec70f518b995bc84 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 7d1245b07181506c0fe3591213c91706 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ab49473a0eafd0beb24fd832164e45ba 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0599c0aba3db6a9e7c16dbaab633b3a2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 1eefe821d1d7c69a25b7c36c6b86853c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 52721f8654114baba3a15e15cb672b60 0 (0%) - - 4 هفته پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 6af32d8e87f3d3a8609077e3a6d065f0 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام a0d434e853cece67fd7e007b97e754ce 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 3c4ea1d0384895396b023ad27538bcec 0 (0%) - - 8 ماه پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 0a52f3d0c455daa6d12ef5af2722f326 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 922091d2a97d617f7895032216486bd6 0 (0%) - - 3 سال پیش
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9a0678356e90095f55307b20a793d291 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز e2906ab7270c199becc619a28aeba97b 0 (0%) - - 4 هفته پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 62dacb26eaf1db54ad50bfb1948ce7ff 0 (0%) - - 1 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی bd01a828ff0ef33049168f28a388cc7b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 7b6bdadcf483f701b9b9c9716ae3a09b 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 498ab84c02f65fd86ea382661c6797bd 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 700a444073c8d8b3c0af15e6b011fe9a 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان dacce3b4acabc12250db3bd405df02b6 0 (0%) - - 4 روز پیش
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان e379336cfb86fc40cf7e43c56015a426 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 646c5408e2e9cabed694d85144635d32 0 (0%) - - 6 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 7b7cfd7f439ed5bb1210f12bb8296a21 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 80144def2202b4e57de59375aa569528 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 5f78d479eac40b230097e349da0986f4 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 0c9a1655cd45479a636e6698e6e3949a 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 5f94c548a16492389ff49525594534da 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 3d49d5104289aa872dc032a6c574fb2a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان b080c8583a1fb1ef7338201f36091a0b 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 53babbffbd3a3ee92407e44ce30a6231 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 994a4b9e05bc672c8009590e6b744f69 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 554e67d26d2e5b0ce9f4be853d82218d 0 (0%) - - 1 سال پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید b84bc2669cc2218be839b98e279dbba1 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 31d2710dd5edfc8535ccfb0a10f23b8c 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 4087c5513d2596d3951b349b9d337790 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 594ca7440ccab71eee78417f2f843db6 0 (0%) - - 1 هفته پیش
گندم خوراکی بوشهر - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی سیستان و بلوچستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کهکیلویه و بویر احمد - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کردستان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی اصفهان 299b721957b5b4792537eb30ab2f069d 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی گیلان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی تهران - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی کرمانشاه a1109e864c7b4aceeeccd583b628db5e 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی اردبیل - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی خوزستان 22ce2666c6e0b04e6f6f791a71ce1959 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 2f70f84fe6f24abed2a46b93445400b3 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی فارس 6e5b2b1241c1f7fcbc366f8343c641ca 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی ایلام 4c46c49b2f6165cc956439c0ae0bd65c 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی خراسان شمالی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان a980a9e66d00ffdf2ace0ea841e26466 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 58c68e70d07aaffef84f673e61491b01 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی یزد c6c644dffab986691fa7ffff37b05701 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی زنجان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی قزوین 4e254b0ebd866d560e7adcb99c30631d 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی لرستان c36f6002a2ee383df74a759e6ffcbf83 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی b4f98a75cc55d0fc194d0d5a4107dd4b 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی مرکزی c17911843e9baccfce91893813688c15 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
اوره گرانول پتروشیمی رازی 40b6465310ebd287c7f3ae75b73c605d 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 74f89aaf36878fe058a41101a371b7e0 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 10df2ecd0b4b509fde0f67f57f892d24 0 (0%) - - 4 ماه پیش
لوب کات سبک پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 9b2df6bb3743b43b7aaa135de1a41c69 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر خام برزیل f437dffd8503b1989fb977173032b175 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 49799c9df297fa3d7c7b794456c139e9 0 (0%) - - 4 هفته پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 057a2ac5bc1379e0f8a8b215fd67fad6 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 رهام اسپرلوس - 0 (0%) - - -
قیر 85100 متین ساز فعال 3500090102aa30d587b0319c42550d94 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 62bf4b732abefe2b93819481219cd299 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم df021bc4f5564175de501e0785d97ef3 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن خام آفتابگردان روسیه 67f3e3658c47a02dbafc3ac7b5d88524 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم aacabb13740e2273b13619a429794627 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG5816 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
قیر PG5816 قیران پخش ستاره ایرانیان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 218c0721a322d43e9df17fcac33bd1e2 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 9874754bc3477f0499e731b2cd9e45aa 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 8821889e2df8ef11217cc00f71cfd1db 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر 4050 نفت پاسارگاد بندرعباس - 0 (0%) - - -
قیر 4050 نفت پاسارگاد آبادان - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند fb398f4e13c180f0dec61b37922aeeab 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز d2aee685b9b2d790efc63be7856e55e1 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم فارس 37df8a3ee39d4ee131a71fa8a6d0a368 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم خوزستان 07b37538a55d9302f5b67f80386d49a1 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c3c6d69a65d6240ab1c2c2b5911cf693 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم کرمان 1f097e5ddbdf1e65131b197775b5e377 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم ایلام - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 78c50f87d79a9e49a72d58bff2f645aa 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 8817dbef36b42dbe5e48c3f23453a441 0 (0%) - - 4 روز پیش
جو دامی گلستان - 0 (0%) - - -
جو دامی قزاقستان 1fe524589ea3c2e1f714847373fb4f9c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی d3382d26489108453bed5831da7e3081 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 970e4a587471a3b57cbb6947c430e2f9 0 (0%) - - 2 ماه پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت تبریز - 0 (0%) - - -
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک - 0 (0%) - - -
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز d583c9c40b58ae4fd3f3d43629a81922 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 803d51f14680d140660ec3db58b0e9b7 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار af950fbe95dcc51c82ad262a6b2a21c8 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 6e9bafc839b8cdab2322e7092fb915c1 0 (0%) - - 4 روز پیش
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 4acec6e9875070e9a00c873617472ff0 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) ea3e543eff9ffdb416c0be93604ad2f7 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 4d2674a4850ed6b84f2ee8d48e622248 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 73714d38f030236dad6783bc365214f1 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند تربت حیدریه 72d54a973bfed16b550b5ea4c3329bcc 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - 0 (0%) - - -
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 8447823f7aa194081220d0b34de1cc9e 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند شیرین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند کرج - 0 (0%) - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 6417a651e934b6be036eadd777033bcf 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 73486f0a4b73505aa88b95ec8f362889 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند c2045acec5bd9625402ef327a233446e 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز c3beaf07e27da4d0bf607ec75242ac00 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 49134b76a69408a33146c6832f8a5612 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان fc4c91eb049beae98cf5357276fc5e47 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 235883d3b8420cb09e97fbd17b4019d2 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a52ea88e4f7fab352d55698dddaf00e5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 14948ca37627f48362eb79498af9be10 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ccbab533ab62143a603b3d9fa02813cb 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 64f8a9f6b8e4073b8b15429c934ec6ac 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 2e02432daf8ce98b1c9ffb45f39f65fd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 03dfac518dc91a05a3414f7155fc297a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 1ac1c0a7b2c9cb10b37b705f08a181af 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 33c9b2e45a2a97c997e68567e61eb0df 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند d5a364fa92aa6273ebae6e7bd220a14c 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 9f4c014fa770333191abe23252705f04 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 7d8fe14180dae38b2b37ace4fb1424c6 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 06b26be5c175b7f88c276b33a4f513d7 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 0a3164af91c5f4e5868ec4c9261e811d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی c5918eba38a120f78161a0307d928412 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 1334c5c091f43828caeaa980794f288b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول dfff0841e539c6072427c36d79bf2b12 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 0712459ebace57f19f0da4317fe16381 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 2a7df33ef5d7469fca03ae7172f8366e 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 2a309e6593b095305a2f7f1b05e132e1 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 871983f0b10ca1a293f486dd1eb59a91 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 62920d10526c1d405d1d8b0bf31284e5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b105fab083a75456c24397c41ebab2d2 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 84444e0c8270065d9ccc5b3e80d185a4 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60b22388a130743e7efedfac0aebe0ea 0 (0%) - - 8 ماه پیش
قیر امولسیون CMS2 ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 75725b1bd0c0efe858a7cf5b5c93fea4 0 (0%) - - 1 هفته پیش
قیر امولسیون CQS1H ستاره سبز جویبار - 0 (0%) - - -
روغن پایه SN500 نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 81c3c8ac3b6f47d64387de8b861ff91e 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان ef408edb010f0c46f4a815c50e7640a3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند fd4eb8ac02e7ebafd9c8fe6e76409044 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 98601f7d5e31a8a965a35dd0f3733f5f 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 9c0701ab5921845e6a8a51af3c6d8472 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 50aafdae99373f9b116c7105b10f8521 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 089a885025ea69caeafbfca21aba3333 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند fdd5e200af8ec7ef6325c7bca1a93fb4 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 2eb453b822916181ae232a3d7392c975 0 (0%) - - 4 هفته پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز dabbc5acb984153ff2f608093d09f252 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام e42b642ef81575d521446163376d05ca 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 2eed51b6b470b01b09235e5bec31584e 0 (0%) - - 2 ماه پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان d781c9fbbd2e35cf2bd14f8a03d42280 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 31ae8f988e9a4ac5fe6c8bfc4e3a66ff 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان c698fe7f059ba467788ac02137751eb6 0 (0%) - - 5 ماه پیش
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) مرکزی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) اصفهان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) لرستان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) فارس - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) سمنان - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) کرمانشاه - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
ذرت دامی روسیه - 0 (0%) - - -
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 5c4319818c60c2f649393a372654681c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان c6c05da2d097fab13b07ea14f36a0bb9 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 510f1030932f1ed8c0f1ad3c697d4f91 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 00aeafae13f70df0ac404928c49075ea 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم a1b171491ea8a3b68ae20a2fd01f421f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال aa04fba1597ef087c870dc1774fbbb2e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال bfda56d14bda64552547b154d9501356 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 9bc829faea99d1179fc929d3e5cd41a7 0 (0%) - - 4 ماه پیش