شیمیایی / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید c88f487edc9ee4c8f126132f1e93c4e2 0 (0%) - - 4 روز پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید dd4a051d51b07109c3093c733744799a 0 (0%) - - 4 روز پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی 2cb13741b41c0ad1fb6e9a281f0d6e02 0 (0%) - - 4 روز پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 875f42c18c9d357065451daaf72905d6 0 (0%) - - 3 هفته پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 5be158d592da6a6a2522d0bce8623ca8 0 (0%) - - 1 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 94a893972520e4a54ec25631d2f5f260 0 (0%) - - 1 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 8246937a734eddb95a16ee489069899d 0 (0%) - - 4 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی رازی a444202a493fc9b6cd8dc55e59cdebd3 0 (0%) - - 4 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 6457eaf9b5e227a850d9677bda2ab50c 0 (0%) - - 4 روز پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 2757e552457808196d0a49b471d629a5 0 (0%) - - 1 روز پیش

پلیمر / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 28a195d8586854ebd8f4c058850546cb 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر MC250 نفت جی 358e8e86ba358fc8de0d935347a67d39 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 5af48b27cd1d7d4e8670d13b689c3cb5 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 1c3aae4ea2a0a5a1bf7f2cf714152057 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی fbcf3c9f5f854a36000bd8bd34965134 0 (0%) - - 5 ماه پیش
قیر 4050 نفت جی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند ac1f57b210575353e654ea11a234b8cf 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان d0653bd57c413c554768675a3b27986a 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 269e131c9b384e1ef751e730dd536039 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 07eaee7079c81c5061d03d3490d3ffd4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم b2592d956400d485fc5f1d1bd536e901 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 54aa6210e8db29b528e6a49523270b85 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 98b05e194470ce2552a2d534c279f4a6 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 646f38fd0d5947e8182cd7b25b7d7b0c 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 7a8869fad0c0d046fc59eb04c125d368 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال a65fa570c5e286d8cc319ea1f0057e42 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام c0ef7a73fb532f55484391a74ba126c4 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد f76c5b0261be56366185f8086aa14623 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 9e5f8b94962da33fae69da1658476b10 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 813479ada597bbc5af87a350279163b9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 31851c6d64477f73fea6453e9a817680 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون be1f8b4aa295380be935f8e89d767cf5 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 878ad0d88d6afd5634701c2851790c90 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی f4a3daf058168cf48631a88bf098bdd7 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 5a036c9c42486cc4db39c3208a004703 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز c540df33ba6c5366eacd10f78ac33412 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 636f5bba797c2cc5ca85a81c691d33fb 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 07fcea629323931911240e9617a81462 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 99cccd6ec27be5aaa3b2938e6da04ce1 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان ab8c5a6b4e3724fbf6754315db8fce4b 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 63d517cf857d6eddf3492cd3f030ae54 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 663b7a50b04b0976184e99f01784930d 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 540749be149e80e260e6ba6e53bcbefc 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم ab614571b6c851e786e0cc49885be845 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان ec794025a9f9eac2ac19c971254bfb9e 0 (0%) - - 5 روز پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام c9639b3fb0fb22e87f8f5971f07d75d3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 8076377de698e3674398df3f254c0921 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 4054d032b7fafc7130118260228e5e66 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 24de629ee516800a073edd1de12ec7ef 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب babb5a9b21ae5acc0f26c1b92e075114 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 71b50d3d0d165081c5b11767a0b0e3a7 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 6f91e401652482d9c9ea24eeb3367d26 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان bfadf616e08586b25370aaec3da54528 0 (0%) - - 2 ماه پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 915da61cbb4cb810319aa1dbc1cad658 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 97af0082b8f1dd70986d1c10db4fb693 0 (0%) - - 7 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 7be32141180f9ef6fce86150597adf46 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز ebe80a7e17b3eca938f55217c8435a75 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر f17a17db71ff4b4bde85b773adfa6f5c 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 20ad2a28ba54ac0ecc485d38d5625b82 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 093afc4bf3903908fa908da04bac746b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم f9c0428d72345fbd012aca07c322e980 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم a05e04705305946f7811899c88b506d6 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان f388fa16fb4c86595767eb6035db4068 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 840fadb114b6edd758cbb3ea8bf3207d 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 357206837ff8dcf5f915c43ad6145f78 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 1b9c9a1efd62804cc105dad98468cb99 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 6d168d3a7a2cd4afaeceb1798c63b35f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 8c509043beb9528ea15fe7defcffbf3d 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 489498b6f8acd64bef70e0a580081390 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند a10bb1ec391a1bdba944fe244afd1e91 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 853d080115c41452af06d4d750904ea8 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی fd51a4a436484fe31a44aaa2c2b9c3cf 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 312ab31870b5ec7b685a8a5d6db6b6b8 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 780d7a31f5702b3a0e3bb8c353a5d2cb 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 20d026d8b2e73be073879bd8f2d692e5 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 84d9b71b4e329940756052e0e0747afe 0 (0%) - - 6 روز پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 4b48f263b2b5e859dc7e73e425153d90 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 8c67b8f12b9a8660fa6f3b41c8b4a672 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 310557ee6986568a552376b25a7dcfaa 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 69d36f72708b6985cf835a9dd44c9837 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند f986e3cc5eca64bb7f566b6f29e6936b 0 (0%) - - 3 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان a6c9632ed035d00a4b34502f2d79777c 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 3099b1de9ded41a3e510e1286d89f8f9 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 8ec2611fcc5fc51082ddc7a7d32d471e 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 6f0d5bad2c8ce5508c521a276187fef3 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 5998e180772449639287dd446dcb4259 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 35c5248fc8a57e89140628b0a2417ae7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 1a54e5390fa244c591048155db216710 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 2bff6e3c2ae7aa98ceb3c7c8709a1eca 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 1e443b2c1c94b3356d316c7c3d347fcf 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی c50085e98f2b9534298cb0714e67aef9 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 9b27d717fe78e14b1d71cf5b40e34b6c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 92bb917fa3175976e478ccb365cb95cf 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان d42b59cac40b6942532ea1c7aabcf5a6 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 63e9df969a4926c487d9b02402ef4e08 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a6748e593d3f84f1e58909cef7656e42 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 446f83bd7fd1b11b4b179639b3c16dbd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 81366318e0f1a54fe948c96536bce442 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب bf0ea019365d7849eb67920cb224eda5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 098addecdf29e488370a1dc3db1fbdcd 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 6008b191a48aa7fb9db06e589f08aee5 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 63f545e744f7171b07a7de887fa86e44 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب c4a98425769970ec942f310e63f83700 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب baecc850979ae8149e8b5c50e0018515 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 55c5afa82e1a41172ad088ab7aae2400 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 2a685aee535793844b98a94e2fe7a75c 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 3cf17212983300aeadaa2072d1d6ca29 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ce3d326b940f658d3fde2079935477ff 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 772cd9c202993cc8ca7f97e064d934a9 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد bc0b96377807afe624065e067e4a9a39 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد b79889d0e4023db4b9957fa18db31c9b 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 1d3a60428c8cfaae50785716b76ab8de 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 457e5c11cfa12149b48c363b55fbe2b5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 738e4ea5f6d42ff2060436524721db9c 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان b4f60a445bb73cb3555becda9c1d6b0c 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 96ebbcb7d33cdea3e0f3ef1a471a638d 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 6eb70b5df1a40b8936e1299ce76d61d7 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم ab08ff8b427a8cd535f0f59595d78b7e 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی bd4eb6ed96e1b57ca999d70b6bda9f9f 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 3edfbd96b7cf06b4a698721bc980d5a3 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان d738da9996818eb9773b74c859229468 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 7d1d3fe2f2fd33e33f1382b0e4cd4ca3 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله b86a7023dca3774d67c432eaa4e920f3 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان b91939f9e95f6208944aff372ba86003 0 (0%) - - 1 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 46aeb9d49ebc9e513a8277cb0e58240f 0 (0%) - - 8 ماه پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) defc5e798035c639b7dd9e1e0abdb159 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1b3e368720752682020b27026d613267 0 (0%) - - 4 روز پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید c888ec9ccbe7db7cc1d3a5f94492df81 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 48f01f20cf23e37faa299ebcc4586b50 0 (0%) - - 1 سال پیش
مس مفتول گیل راد شمال 5321ca76e02800a8a757a8e0c4544820 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 097d93b00397f660ee142bcde0b018e2 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 2e1de5d6489c44c30b2e68fa6823f8a8 0 (0%) - - 9 ماه پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 757f44fece1aec305b00608906790eb5 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 26eaa3e32dee0c994685bd781ddfb8ae 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 746e61500755069484f265a4327bcd22 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 8cf2749c092da4144e651f65ac78f881 0 (0%) - - 6 روز پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0780d0c143f27e0e1ec47cea20e691ff 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان c1395fb2fddcf77517177358d41905f7 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3d14bec1280b2aed6b41e7cf7668186c 0 (0%) - - 1 سال پیش
آرگون پتروشیمی شیراز aad1a7f0b36aac331e38302990949173 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان beef43866f81bbdc7bcda0a87fcaaa28 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 097b1770ff9e0aab7e4d6949eecb9339 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم b9a2e853ff1344dfbb46e50a9b2c9598 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 1aee9854b8a9db6b7bbf6d82fc22d548 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 797fbf6b03fc8286224fa892212f26bc 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان ab96cb66c653f8398cae7c2db90c8e50 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 20847c02706350e201b7170e8b8fd2ca 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 32d3d08a8d9ee49d94b3eb4dc8272850 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 4cedf6a4a37d3176c6cee53633cd15f5 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز fcd5f5854b0295f79180147a051667b5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر eacbe0f68374ea99323404115ed3ac70 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6b3688f054a0aa745184abdafbd769e3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند cef660d0798a3f05fef7c622817990c4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 93bf099911e8c020674a730994245544 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 557753f84831f5fd2dea7188a30a6138 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر a5e0b942296fd48fe603b5677bd3c86e 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر df1390014f20fb4807450430cce056ae 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 55b2b2eac84b6988b3306300382a7047 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 11011876f2494152f2068c52929b9747 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 47b2c0613b584acd022ed4f82bbf9cc8 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 1a4fee8c82bcf27ce397f8572f99e9b2 0 (0%) - - 1 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان d075fb4ea94ad427486181f76f01ce0c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند d9e28c34c0b8ac969d8e5dc4c0455230 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 88cb0b0a0133a17082983d5db310b672 0 (0%) - - 6 روز پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان f9300a6bb271bced724843953b3d0879 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 2b4d20e25161326c8f50c659e8582d93 0 (0%) - - 1 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 203b669e58514b6e2783818893e97e50 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون cb136c33439f4986e9424ba768ce2775 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 169a48177416a8ca8ef62c7543d2928a 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند d0b1e45ebf2b441c3b98d3b0434c63a6 0 (0%) - - 2 هفته پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 31f247c4acce4517ed99564241f91047 0 (0%) - - 1 سال پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 138c3adbdccac456111fd7f0da5f0620 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار afa6765ee8c7f06bc2672d0a76b2f85c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 662187402aeff6998377158ed19df6ec 0 (0%) - - 1 سال پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان b3aab67fc99fd88b31b5ab9f4b726839 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد fe8656df0eca00806bdd7396d4220363 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن خام کلزا سویابین 974abe5e369ef15909e45c916c644b11 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی e15301b775a58f720b6bce51ab97913e 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 2f592cf89633169607f538fa40802a51 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی c29f546873c7b63f2a2155073d8e554e 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 9d966fcf3c96b89b77cf4db2b96b2555 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار b3b914591f431d65e54293db3e2370ae 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 354a4b4a22b19cedc0bf6b318c2fbc73 0 (0%) - - 6 روز پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی ef6c833d3067e860c1289b4998977eb3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون cfe8b5564744f346b9b5f1d0f33c1cba 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 7d834240c9e57fe085b73eb1aea01c44 0 (0%) - - 2 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 36abf198b5fa218fd86d8fd4a6e821e9 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 28c98928c9b461a2d968879573e9943c 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند c700b28c01e22dd3d21e094bc7e8fa5e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون e84c145a57362ba8d8e54f2dd4a702c0 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 01079c2e6a3d500f1be5a2ccc55f84c4 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند f99729929555a4c2b1b984351fc18b34 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ed5ca3ed55c838ab7d420809dac4ccb2 0 (0%) - - 5 روز پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 69b1213e55065481056ce38c934f4979 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 29d0592fcda26221d52ceb357f7ac38e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 7da4b4a747addc1a1ed8981956912140 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون d5fa7cdd59d0563c9cd68a55126574aa 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 0271c9149ece9a9b23c3d91674e1b9d9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 85d4a6b7079c40c001b62d42fb85ef3f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال b451d105e55ffdd087d6c432d5f3f3c9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40140282632f374243eb0d20dc7b091d 0 (0%) - - 2 سال پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان 2d0a7b20f12a23306886d0de6e5bdc03 0 (0%) - - 1 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ae6654d288310431be3b0fede48a1d85 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 524631693e3187c77cad5b4329103054 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 0875ef68b90ea6da56167f8c2ecc031f 0 (0%) - - 5 روز پیش
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه fbc5459c09a639dce9d5776db409e17a 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 85100 نفت جی b1324c420e42f84cc6a00a6f242f7cd2 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک ea59fc15ab137d93fbd1fffdb37afca4 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت جی b2de5b656b6c3691eb5173b985166d40 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 04b9f26f042de9a5b419deff40a6ccd6 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس f7df756f608fe4280c9725ff3ff5dc21 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان e2617d2fe62a422712d51cf0962ee0a0 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک cf6091945de096fdd48742730bdc8490 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان e2fa4bbfff71d6d3ff1d825bd533aa79 0 (0%) - - 1 روز پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 19e983e0ce90dda0a94cda8dd4730aef 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر d002513086fcb7de41f9aefe86e0168a 0 (0%) - - 11 ماه پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز ca339b5c9426bb056764ab24b08d95fa 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 7dc6101b848cb784056171c124a7f194 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 46d85086092cf6706ab68cd626054fb9 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 170cd895e7355a5bce8d2d9997001348 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 8b0c6afdeaca1f0326d30242a3321f2a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 57f10277660b63642379ca7b70340ee0 0 (0%) - - 2 ماه پیش
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز c86b829b3ba055763b28ed0a7d504625 0 (0%) - - 1 سال پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 36245e24fb532cae02c5d96e4a3ee935 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 4232300f505b5db2dfdc0c9db37a9b29 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر efabbc123f188aca74d9f8743384cc6c 0 (0%) - - 2 هفته پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 2d602710f605a470275409b0a52701df 0 (0%) - - 1 سال پیش
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران dfef080f80d78942eb3463a0f02cd334 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 7596f205fdf0ae35c05fb2f1faa76549 0 (0%) - - 2 ماه پیش
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 12c36157e0d215c303df3833b9a0698c 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 353b81b7dd8d1cdc660984c54a06d73a 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 4e2609aa40576c7c2bc32b3e1b6e831e 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر e3050100651c82878b1431ad1e87c94e 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد fcd0d81d0a7ee52d78d5bedecd6f331e 0 (0%) - - 5 روز پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 6e344e7c51c92a4284e36a6c7c38b000 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 75ea435681083c5168166d27cb7ba3d6 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان b8f2e357a1e7f2f4fd1b0902835057fe 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 0ca1d213725b18b902e2eb32421376fd 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 5e68b58f6874b5532c95d36cc1578ce0 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 4ac267337ca22f2b0497376d3b003a6a 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 5ddc0bc6f0fba38846f74e97b3a3273a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 24c8575e0fd9e22790a3622bee053cfe 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول c12d1d04a63d66db98d8b42fc860fab1 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 90b6894567d76a65ad8fc233340609dd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام c78be1d26f80762284fd0d43e959dbb4 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 65dd5267ae61f7ff465166ab40c45c3d 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 024f3a5946253d50ff21245c6986c91e 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 311ad0c9cec3ced7c46e85a7962ecbf6 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 5da0e49a4e22ff59278290dbbc7c78d3 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال a089dc6e1ce02c91d99bf43c79fc9358 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 9b27f9c702059771ca998477e4d8f81c 0 (0%) - - 5 روز پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان cf0592ed5ee7687ddb91572c6f834561 0 (0%) - - 1 سال پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 1615560764732a809ab9722afe00d24d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 1cf6bbccab23b3dc1db5a18528841329 0 (0%) - - 6 روز پیش
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 45b90e7f3a2090f67aae5fa0a1146bd8 0 (0%) - - 1 سال پیش
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان f055be5ffc59c0e6c8b72942ee89db6f 0 (0%) - - 1 سال پیش
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان c3315879d9e9432e951aa4a9aa460fb9 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9974af947f4578438b9679dc9071d265 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 4a989fbf0c25b3b50b87e6be185a8e6f 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر خام برزیل 899a2d58a3ffd6a2ddfb9a41c6022a1f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 8b2a71d7b3cfa307142624d337679405 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b7cd5fb52d02db36356e29f7ffc34430 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 57d6143bce7452f795fedf6f0f84fa4a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 4d62ed21656c8566eb56c490fdc3a820 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 29cd411e6023dc88ff9f927ef385ab97 0 (0%) - - 12 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 50d545900a7048c57312f45323f4c07b 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 3384dfe33f3fd0dab9f87dc431e064c5 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 548e04b7c76e2ec83d6563fc490c82a5 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 00f20c7f7dd11beca419fc59ea775a6c 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول e23cc1859357a822f26c7ad1cbb08f61 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 156def93b8119af8607274588b4be4d9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون d77719bb1bb828a3fda220fc7d90b1e5 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 392cb5d5588cdb615e4572c3e7063edd 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 8affdb121fcbee25d9465fb1ce02ca78 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 4fb3fe195eed50e52eabcbbea34adb72 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 39e09c29e99453147edcf5dfe191a5e4 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 7ecc5c5d0414143c4e4cd114bec152fb 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f1534dd3c31aec9b79b5982d05d8fae7 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم b8fc705ad1d67361e6ffe3cab2e64466 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 9b89b2fe2f39377730786976f5af3bb0 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a987bbf76fc5cfb5d0c93c5b20d065b3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 94e217a4adb6fcdb35146bcebaa4fad8 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم adbc8cfe76843f8019aea88cc63e34a2 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 0c541180184b96edf9ddc91dd157965d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 20eeb1297fa6cb49a42d441d78346b0d 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند caa9f212cba99e7d6e2812248af84668 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم b2bb98335fcef072029db483ab493e3d 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند cd748f78aa5c186ad230ed4c1ebd3bf4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 3797c3e81ee627f817c86718e356b6c8 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 3a4c3cd8710dd1cae9aa2ec5c850c75e 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 1ceacd06f137c2fa25c16a22253e0cdb 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله a5f1eac18e895da0374788d054c24325 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 60852f812011690cd49d48775fc00318 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 3a2403239905b2603a21f564748535b8 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند af887c73159eeba7e807cdd46b0e1d47 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 25eae33c43100eeead6d961b6140ba51 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 7080f4035481d7f69f25a8d5f704118c 0 (0%) - - 2 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 2eadf7313188961bbc2debecafb19816 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 134860f71ad6640857c594e3137caa69 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 7e48bd37d7139b9a7758b1302993c99e 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان b44ec5e4422e118af3becba3c33bcaa6 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر c3e3b02a76aa966ab64e8062b3277d2e 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 054f586d0a112438730e7b88ccbe4077 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی d29b38bc5de83c1ae9e7885c3a7af72b 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 188acec6ac619b11a10d9872cbe49991 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 4a62365fd73f299d1018b5ee1cd06962 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 89eb8b5cb78e3518ed3aec47d47b09c2 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول c9dd8e803093b6092f4a66ebc56bb6dc 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 9bc700a5b10654d8074303c76acf1cb5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون f5cb856d62aba752c628257c3e403993 0 (0%) - - 6 روز پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 81bced5ddb3417c352892ad05370cecb 0 (0%) - - 7 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام b84b02d9e16403115d3fa866da66caf7 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال e921703f29f75d5cd12529bfcd40103b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 38026d6f780a5b2d66262ae5c83ed54b 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 8759c9afe130924667f7f937dc4b6ea9 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 342686b4b0e8770865343a1fe9be4c3e 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 699d8834086961cb9209f147cae2a8a1 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 529fbfadae8b8988649ff7a51e398cf3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال a358e4be975351902feca1c58384ecd3 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام fa0c2940ed74ed263d6975d0bfbe0b9d 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 9f27a77e5558db4914cdece40b5b594f 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 2e080d0f0c0e13c5aa0b9096b50025d5 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 409c3a3d5476f61827372db526f5bf94 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 725b8c168524d880b3e77b7b45350cc8 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 01fa31b55c2270621f5f87ae2c726123 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 594c8760703d015d44b7d1bbb1a66f83 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند e82c479477f1261aa943a02d1e488fa9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 727739c205b84464e47272ee65707d7b 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 77225dc6ac7093430ed7788a904c5765 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 05a20e0cde6901f3717fcc3c34109d97 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار c71dee7773f4ab2a4e170a517704519a 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام fb6d8e31aed425b709f1742f1beddfe5 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر b80a04df2a4ae2a812143bf3b67fd4c3 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان bddf2acabf0562812577fa88b256fea7 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 8f73a824db6de7969ab090b36ed8723b 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول bddd6a73436f3f8777f2a70b77d9a84b 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 3ac33958267457cda5690272df194a84 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 74257a7e87921b84f96c941cf297d41a 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 021418d30cfdd07226a04bff5ae96e3b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 839bc18953f52694e5b285b9f59bf2fa 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم a8b114a07d1436e50132819dfa37e298 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 01638b9856dbb98c677bb9f640918ede 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 0b9b63a1d15ffec33006a01886e25bca 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 856ea47104e07302c884fed11ead45c7 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 70756be6dec3f86eda06046bf39a6f09 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 4fa16f53e7f3938c29577eba0e0b88a0 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 662028fddc95958fa8132931fdcba04c 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 87bd5f0d49fc370e6a367274b5e91570 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 855f143f46189b12162323afb8afa6e3 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر ccc8635af26c6432c26593484044c99b 0 (0%) - - 2 هفته پیش
شمش سرب 99.98 پارسیان پارت پاسارگاد - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 6d6f8d8377a944bc0aa5e392b59a9daf 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c21ecafa0550eb2e6b9259072a5cfcd5 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم کرمان a36657bf3eb3a10e8a0021ef293fb81d 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم فارس 4b8d503c611e5236fe45595389f6eff1 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم ایلام bc8bf5940c07a90c1010a4052ab4f7d3 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم دورم خوزستان d0355e53788cd286b3ea686099729467 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند d10303b3bd371f60f54585ebdeb57f6a 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 74d8ee100108fa280871ecafe98bcee3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم be2ca2d768e62d49f70c5f90ea11883c 0 (0%) - - 6 روز پیش
گندم خوراکی ایلام e4eb970bb072cbd1ab39f9c34b6b14b4 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی یزد 1a587041630486b4857f70a948808bd6 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی قزوین 9d8fcc9f054f044266df51eafda13716 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی لرستان 6a7a137cb303d5c768800fda404f4bbf 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9ce1b1ef99fdea695743a840d7d59fd8 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی اصفهان 5eed5b0276e9dac60c71f20fdebb92e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی مرکزی bc60d3f635e635b1d195754bdf9f8fdc 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان 162447a62c8146db861194523671be62 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی زنجان 87912c5b11911af29a8f8dd8ed85fbd9 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی کرمانشاه 559740002f73aa297c581a3031608040 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی کردستان 1e3e26fedfb6a538412859d8549d9681 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی فارس 97f2b859994686de3767bade99282af1 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی خوزستان 5891e2ba81260427fc761b83806f97fc 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 5daa1f90bb716f0a8d783678eaa177ce 0 (0%) - - 1 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی 0726ce4db4606fddb08008dc6cbe3789 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی a518ce158c203216f7196d2da20a4cf5 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند afa4c5a8f7717cf3cf1f141ffe1b6df3 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
روغن خام سویا آرژانتین ab6bde851b24f63dbe1d8d475e421023 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 90d1ab3957b66294f510743792a9cbe5 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان b4b89e25900c7e67cf495add770f8990 0 (0%) - - 3 ماه پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند فیروزکوه - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین b43cf85ebd129b3873b35f3b804cc053 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه 139f4bfdcdb19f8edd1f7599c24ea21a 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ cc6cde823ff335980a4a5b514d7aa09c 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 7f0a24e7db8182bac3abe18eeb0f56e4 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 6ef4c3c2499f72c7681b9d84139fd4e0 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 6e1aac6bfb767c5d551f76e39bc0a9b6 0 (0%) - - 1 سال پیش
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) b88e26ecbabb1a3675aa3f48a5b0fa3e 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 34d5d6add901bc4f205c27f28c473f61 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 29550463ea3a8de5a1786f4989243cc7 0 (0%) - - 2 هفته پیش
اسلاک واکس سنگین ویژه نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 8df869eeb0b074f61c92623d7f86ac15 0 (0%) - - 5 روز پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) eaddcbbe498686f97f037f7c7ff65368 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 1f90e5d57820765ce3cff7b455102c11 0 (0%) - - 2 ماه پیش
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 7d73aea4a21873b79e22a54818dc17bd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 92af8d89c7345a022f20a6c160fe7dc7 0 (0%) - - 5 روز پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 3a35e84634803a64821f9e2df1920892 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند bd3b6267cd5bf72d3d20121c6535ed3d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 0da4967c7055f151708de5aaa4cc6336 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 5273bf80a1b23a2a64a3d7d45440e4e1 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 02a92e97374e239856bcfed6d2a623cc 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 9e2de1cd9193c00564d425a3cd7729d3 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز b19951181612c262b5c5e546367b9fbe 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد de952e3d3c356bcc4972c484cc80bb45 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 34723ddbea3cf30fffeed8a2b9c32ff3 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 3b7e280504d2be7e5641642c74ae4af9 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان a78ade7b83ddd42706b3ff36a8d30ecc 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 33f11312797a0caeb3af0fd6d9836725 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 9f7e29a690b0c4cba3e146b219407ef4 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم e264ac3e1d3e6fcccc1f8f9061801927 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای کرمانشاه - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای البرز - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال e40ec2f148edaf7da88c18797560b6b2 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG7010 نفت جی 9502b5596a00d1cdb2f277987851ae19 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان b1ebdf7d52199e184c3984efda642190 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 56fb34e0ca8f0ab7aca5e44f6d53999b 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز b8789bba532d0e27f098d0ef25b1a69b 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 093258d1fbd56feedd594753a5fe6d62 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG5822 نفت جی 5961a235d4e9a05493cbaa95ce50a944 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز c50f9d75c1261f3c38f867266cb78245 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت جی 7688a266e193db69c6bc5d28888d459d 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 748fd0391f0b6c78d8c25e05076b559f 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس e3fa94b195bd91842d5ac69ea1fe2e8e 0 (0%) - - 1 سال پیش