شیمیایی / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 514d2f2430c5f61990de96f2cdd6ed95 0 (0%) - - 3 روز پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 24c48097884e4a344278d10655613903 0 (0%) - - 3 روز پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی dc1a6f292fa95f257d1e06de4058f244 0 (0%) - - 3 روز پیش
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی 3778b67a621ecc6afe8c14630cdba002 0 (0%) - - 3 روز پیش
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان 8cf27239908e095a8142e5c3631ba6f2 0 (0%) - - 3 ماه پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه 85c3ddc33c9d918f61180e091f114fd1 0 (0%) - - 7 روز پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون 449b33f4fc95e0216fcb23904a672eea 0 (0%) - - 2 هفته پیش
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون 81932660ae983be08535fc219c30d990 0 (0%) - - 3 هفته پیش
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه f0933d99cb28eb21a08e2083a3ea2f81 0 (0%) - - 2 ماه پیش
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه 7d590402f224c3f6b04acdae27f35cee 0 (0%) - - 2 ماه پیش
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان 99a73fbe75177c8d918ef16da422465a 0 (0%) - - 2 ماه پیش
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران d3a32d7b2e48e80071300651b0032086 0 (0%) - - 6 روز پیش
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز f4bc92d77cf58214cdbe47d055408d90 0 (0%) - - 6 روز پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 875f42c18c9d357065451daaf72905d6 0 (0%) - - 8 ماه پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 47798d8e91f2bf14bb443f7094bdd389 0 (0%) - - 7 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون d337acec2f21d54fe7d12b693d5705f9 0 (0%) - - 7 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 4e3854f110773435d9b3dfdc87d9c821 0 (0%) - - 3 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی رازی 691efef4e77612be1fbda578719d3e75 0 (0%) - - 3 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس 62a09f4fdd0e0422f97639fe0eb74b4a 0 (0%) - - 3 روز پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 9430d93dddc4c9fef71a6e3e534d3be1 0 (0%) - - 7 روز پیش

پلیمر / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 28a195d8586854ebd8f4c058850546cb 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر MC250 نفت جی 358e8e86ba358fc8de0d935347a67d39 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 5af48b27cd1d7d4e8670d13b689c3cb5 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 1c3aae4ea2a0a5a1bf7f2cf714152057 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی fbcf3c9f5f854a36000bd8bd34965134 0 (0%) - - 1 سال پیش
قیر 4050 نفت جی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند ac1f57b210575353e654ea11a234b8cf 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان c1356ae8d1c924f6c49931abd6077020 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 28efc91896782f747bf45879caf6a20e 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 07eaee7079c81c5061d03d3490d3ffd4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم b2592d956400d485fc5f1d1bd536e901 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال d06afe768ff188f31291104b3a590ab1 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 98b05e194470ce2552a2d534c279f4a6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 646f38fd0d5947e8182cd7b25b7d7b0c 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 6f0c031bbdaeead8822a28ae43bafdea 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال a65fa570c5e286d8cc319ea1f0057e42 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام c0ef7a73fb532f55484391a74ba126c4 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 263f0340b578fc8150edbf8077639580 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 9e5f8b94962da33fae69da1658476b10 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد de52d7f6c0b504e2bf697663369359ae 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 5b0241943344e26c18928119cb3f27b4 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون e001e454ef753f840dd73b5eb20df440 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم a09f7e814ca633354951c1cd65a1a354 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 0274ea9a4ab7c3724a23dbe0f66d5549 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول b5dcd572c92cf5fb29191af5e03f4720 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 541909226805157dc3cab8903c53ee13 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 636f5bba797c2cc5ca85a81c691d33fb 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 7e8bfa92a3e0086dabf0b4822c07e9bd 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 99cccd6ec27be5aaa3b2938e6da04ce1 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 6e99a0bf08ed79b4476e595459c55c70 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 92e247028d80fc6c47f1ce9b0128f36e 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 709194dc75962c56909c697773f2f6e9 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 540749be149e80e260e6ba6e53bcbefc 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم ab614571b6c851e786e0cc49885be845 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 8b42dd2098420d701ab97fd5c3753be9 0 (0%) - - 2 هفته پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام c9639b3fb0fb22e87f8f5971f07d75d3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان b54b517e6cedc826c0742ac1aa1b6b7a 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 4054d032b7fafc7130118260228e5e66 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 24de629ee516800a073edd1de12ec7ef 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب babb5a9b21ae5acc0f26c1b92e075114 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز b586cabcd1266b214d555136d299d2f1 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 6f91e401652482d9c9ea24eeb3367d26 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 3bd6f237e201b581f6287ceff2c44b19 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 51675a909decc93a6ce668e17874466e 0 (0%) - - 2 هفته پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 915da61cbb4cb810319aa1dbc1cad658 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 97af0082b8f1dd70986d1c10db4fb693 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز c09480a915bfc5190a7b634fc72bba89 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز ebe80a7e17b3eca938f55217c8435a75 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر f17a17db71ff4b4bde85b773adfa6f5c 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 1c959791cd990b8bb5a932cd045a48b0 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 093afc4bf3903908fa908da04bac746b 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 902b037a5d528af2f7d23922d89d210b 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم d4f7aead94ae77b65ecef9aea22431a6 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان f388fa16fb4c86595767eb6035db4068 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 840fadb114b6edd758cbb3ea8bf3207d 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 357206837ff8dcf5f915c43ad6145f78 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 1b9c9a1efd62804cc105dad98468cb99 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 6d168d3a7a2cd4afaeceb1798c63b35f 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 4cbc62fed723cd42393ffbec7986005a 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم d0c30b6c65fd60f8082ca862920eec15 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 41ef8327089bfc3ec3f38cffde27ab75 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 853d080115c41452af06d4d750904ea8 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 2b924f6fc7e2fba7faf7dd1309495296 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 312ab31870b5ec7b685a8a5d6db6b6b8 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 9d1222f2d03db20446e8f05f995bcd0e 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان c6827d2e1d660806cfa3716940bfc1ed 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 136e69a55d96ccd791967dfc9f1e9d04 0 (0%) - - 5 روز پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 4b48f263b2b5e859dc7e73e425153d90 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 0debb4c6d43b1be23f2227579f88c792 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 725212eb5764c7fa2ddb40dd6a7449e9 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 62af79252d0e219701b7574a035b7aa6 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 4b5a1a36dd882a9b006855f568e2260b 0 (0%) - - 5 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 1dac6cd95c42a5eb455a45707764c7b1 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 58127e55a262896d8c2de0513817ed71 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 8ec2611fcc5fc51082ddc7a7d32d471e 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 06c0badbb3fe77d782229878a24a21df 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار c53fd98a6359a33b3a2a29ea0c298a7e 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 35c5248fc8a57e89140628b0a2417ae7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 1a54e5390fa244c591048155db216710 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 2bff6e3c2ae7aa98ceb3c7c8709a1eca 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 1616934ffcf1f73ef47584949b2444ca 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی c50085e98f2b9534298cb0714e67aef9 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 185f1fd894ec9e20f0f12637146e6379 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 49e497fb0a02c352f06bb7c4e9038205 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 8d7361ad40a080056f869b8f8a0d821d 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 71ab8ef1556e14f350e4aa428f5f357f 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون a77e657605d92a924daace2c71fa6321 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 63e9df969a4926c487d9b02402ef4e08 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 454965096fd8d66d5ff085c92e44f84a 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 98f9d2e5528affbcc940cfd89a3705dc 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 34958e0582ddac974be2f6ec0284c650 0 (0%) - - 6 روز پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان cd6f50591db36ba4b438113f7fd8a945 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a6748e593d3f84f1e58909cef7656e42 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 446f83bd7fd1b11b4b179639b3c16dbd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 724de67acaf1a8ade0fde101bb407896 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 81366318e0f1a54fe948c96536bce442 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب bf0ea019365d7849eb67920cb224eda5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال c2813cd670327e6c931be783159187f2 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 8dd15c15fdc35c2a7b860b06a391b68c 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 7f9593f2d36c49190c1adfcd8f46f923 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ced2f9c135b90a2fa898e6d055826f91 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 43141982d6a1a3ce15daf4283e6bf07d 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 618b6bea1bf189c4fb73ca7f3c426358 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 32bd0032fc0a722d7f36987db0278fa5 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 568e7926c2733e83c1cf3ea710874e6e 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 18784bde0969b358aeb111c6a903599c 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 2a685aee535793844b98a94e2fe7a75c 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 3cf17212983300aeadaa2072d1d6ca29 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 22bbf74eff9b3e48110da7a7702072ab 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون b88ae1ad8a347cc782ca297b40ffd9f7 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ffbb516e1192a51f33620124f672a147 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند b2a6e19c7ff012d0c629a12e0f2afb95 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 0fbe1cca70981b2f893dea93b9f5e6c3 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 79e27eb6a256ea7e99325d044f18691b 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 457e5c11cfa12149b48c363b55fbe2b5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 8bc163f6bbb83920b5ef73f1abda1e58 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان b4f60a445bb73cb3555becda9c1d6b0c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 84d97a2cdd0ce898ec892e786aeda1ff 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان d252399d02f65796160b9f5b6c15a7ea 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 03627db57a6f1d60c3f6fe34a188d947 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 63389a27306afd0b6dd3231e9089a63e 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 96eb553d1c0896adc8b8996d46983802 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 07a56fc483661601f2183492bea2df78 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی c3404ce6bb59ebcf20c7f127b75f1751 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 5747224b753ce938e14d1ef1b152e96b 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين bf5c04d60832ec22c5abab08172f4dd6 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان db7cc78c7a96dd1f99d066fd084990bc 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 46b929c62b60ced9c9114dc443b3849c 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 823e1388ff9ec052781e380993d02195 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 3955da94692a8a36006d1c14a579b2f6 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله b86a7023dca3774d67c432eaa4e920f3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 5e9745577097e40b24fa07b81e97a167 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان b91939f9e95f6208944aff372ba86003 0 (0%) - - 9 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 46aeb9d49ebc9e513a8277cb0e58240f 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان a58f2d39ef5ff85459541ed6af5c3702 0 (0%) - - 7 روز پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) defc5e798035c639b7dd9e1e0abdb159 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام cbfe01644ae89f21430991446cd63a63 0 (0%) - - 4 روز پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید c888ec9ccbe7db7cc1d3a5f94492df81 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 48f01f20cf23e37faa299ebcc4586b50 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول گیل راد شمال 5321ca76e02800a8a757a8e0c4544820 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 302e361f3b4fbd8bf6d9673cf0ab0fd7 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید f20ca2a1c8563d25908fb804c61cd4a4 0 (0%) - - 2 هفته پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 757f44fece1aec305b00608906790eb5 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 26eaa3e32dee0c994685bd781ddfb8ae 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 486f02182df192a297c5c3323f4041ad 0 (0%) - - 2 هفته پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 746e61500755069484f265a4327bcd22 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان c1fd187b0e1f5186417dc6d4ca5a7efc 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی e5d9291efe34f04c9b5b57f95a90df12 0 (0%) - - 5 روز پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0780d0c143f27e0e1ec47cea20e691ff 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان c1395fb2fddcf77517177358d41905f7 0 (0%) - - 2 سال پیش
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 9dcf665921c18c5552487ef387b60007 0 (0%) - - 7 روز پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3d14bec1280b2aed6b41e7cf7668186c 0 (0%) - - 2 سال پیش
آرگون پتروشیمی شیراز aad1a7f0b36aac331e38302990949173 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار db5540a843445e4978553c499be27e5a 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 32bded9e4ab55c5e55c52497741e4df7 0 (0%) - - 4 روز پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان e00f5095ee29160f21e79beb466d096d 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 4948672cbda2f56cb30aaad6b45ed0a4 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم b9a2e853ff1344dfbb46e50a9b2c9598 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 0cd404437612fe2ba93562be81057435 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 904f5fccf3a3117a6c5f24e0a5a4bc64 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 8a141cabb953cbb844ee54166b91f332 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 797fbf6b03fc8286224fa892212f26bc 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان ab96cb66c653f8398cae7c2db90c8e50 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 204ad8e268c9d0340448fbe4b39a4d13 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 6b074fe22d188843700575aadb4fe3e8 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند e8c08b47ab6f466832b53aa3bf312604 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 4cedf6a4a37d3176c6cee53633cd15f5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند ea092e6e349fd5c7e2eb6953e4c7e494 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز fcd5f5854b0295f79180147a051667b5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر e9d1869986506ef1948954eb1bcd6c2e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6b3688f054a0aa745184abdafbd769e3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند cef660d0798a3f05fef7c622817990c4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 93bf099911e8c020674a730994245544 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 557753f84831f5fd2dea7188a30a6138 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر a5e0b942296fd48fe603b5677bd3c86e 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر df1390014f20fb4807450430cce056ae 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 55b2b2eac84b6988b3306300382a7047 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 11011876f2494152f2068c52929b9747 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 47b2c0613b584acd022ed4f82bbf9cc8 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 1a4fee8c82bcf27ce397f8572f99e9b2 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان d075fb4ea94ad427486181f76f01ce0c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 380234eecc69d56f0fe4237388621ef2 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 1602cf9442c9f605ef6b8758ca5a6636 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون bbb7f3fb3f20698ff2ac12f99694ee5f 0 (0%) - - 5 روز پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان f9300a6bb271bced724843953b3d0879 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 2b4d20e25161326c8f50c659e8582d93 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 203b669e58514b6e2783818893e97e50 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون a58319f424e7441532c6d9266a8924b7 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 107e8b4b9893cbca529470423d6cadc4 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2473b6e7fcb5a3e0ac17e92f71c5f422 0 (0%) - - 5 روز پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 31f247c4acce4517ed99564241f91047 0 (0%) - - 2 سال پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 138c3adbdccac456111fd7f0da5f0620 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار afa6765ee8c7f06bc2672d0a76b2f85c 0 (0%) - - 8 ماه پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 662187402aeff6998377158ed19df6ec 0 (0%) - - 2 سال پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان b3aab67fc99fd88b31b5ab9f4b726839 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد fe8656df0eca00806bdd7396d4220363 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام کلزا سویابین 974abe5e369ef15909e45c916c644b11 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1b55e482482ec518bd879589c0ecf708 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی b6f0351cd09bca0334ec08dcebafb8e1 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 8c0e228a88ddbebaa82e2f100fb1b77a 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 9d966fcf3c96b89b77cf4db2b96b2555 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار b95662e36ed070ee96a3a112ddf17ec6 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون c518cce2c54bd65f1575604c830024e0 0 (0%) - - 2 هفته پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی ef6c833d3067e860c1289b4998977eb3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون dbf54ef139ce9504276659d8eff712a2 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 7d834240c9e57fe085b73eb1aea01c44 0 (0%) - - 3 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 36abf198b5fa218fd86d8fd4a6e821e9 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 3ea526d3760c7abc321d27a21bb735c5 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند c700b28c01e22dd3d21e094bc7e8fa5e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون e84c145a57362ba8d8e54f2dd4a702c0 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 841c0383f9ff71e21f55f2c2a687a2bd 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 01079c2e6a3d500f1be5a2ccc55f84c4 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند f99729929555a4c2b1b984351fc18b34 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 9a35f5d4e460d5ccca69c4387d4bf6de 0 (0%) - - 6 روز پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 69b1213e55065481056ce38c934f4979 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 29d0592fcda26221d52ceb357f7ac38e 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 83a4ab72fa5bea77f112c2e358ae8cb0 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون d700e5c8057b2252f84f3aacc3540ce7 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 5cab6bc9e6be6655114a9335b0112fdd 0 (0%) - - 4 روز پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 85d4a6b7079c40c001b62d42fb85ef3f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 871beeb41dbcd0f256febe365877c044 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40140282632f374243eb0d20dc7b091d 0 (0%) - - 3 سال پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان 2f97bd19715cdc2ce03355f81a11f08a 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 2524fe76b5b3deffe8faf19138c28f4f 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم f7134296ee023fb8fb7f8cd6b9fea310 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر f2538cd1f95cebac7f3081441d224b62 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 805f756e9dae06f6ba856bc5ce3016a6 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه fbc5459c09a639dce9d5776db409e17a 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 85100 نفت جی b1324c420e42f84cc6a00a6f242f7cd2 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک ea59fc15ab137d93fbd1fffdb37afca4 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت جی b2de5b656b6c3691eb5173b985166d40 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 04b9f26f042de9a5b419deff40a6ccd6 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس f7df756f608fe4280c9725ff3ff5dc21 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان e2617d2fe62a422712d51cf0962ee0a0 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک cf6091945de096fdd48742730bdc8490 0 (0%) - - 2 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 9c9c53c4b7e66c20c68ea2764a177f16 0 (0%) - - 2 ماه پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 19e983e0ce90dda0a94cda8dd4730aef 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر d002513086fcb7de41f9aefe86e0168a 0 (0%) - - 2 سال پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز ca339b5c9426bb056764ab24b08d95fa 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 7dc6101b848cb784056171c124a7f194 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 46d85086092cf6706ab68cd626054fb9 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 170cd895e7355a5bce8d2d9997001348 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 8b0c6afdeaca1f0326d30242a3321f2a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 7d22a0dc71b849681c72df2c28d916d3 0 (0%) - - 5 روز پیش
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز c86b829b3ba055763b28ed0a7d504625 0 (0%) - - 2 سال پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 36245e24fb532cae02c5d96e4a3ee935 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 4232300f505b5db2dfdc0c9db37a9b29 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 129da9acee4062c8fff00dff8dd12c79 0 (0%) - - 2 هفته پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 2d602710f605a470275409b0a52701df 0 (0%) - - 2 سال پیش
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران dfef080f80d78942eb3463a0f02cd334 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 7596f205fdf0ae35c05fb2f1faa76549 0 (0%) - - 9 ماه پیش
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 12c36157e0d215c303df3833b9a0698c 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 353b81b7dd8d1cdc660984c54a06d73a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 34be5ddd3b117c6bd4b1479b4676c837 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر e3050100651c82878b1431ad1e87c94e 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 9e83be94f6a80482778a464507592252 0 (0%) - - 4 روز پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 6e344e7c51c92a4284e36a6c7c38b000 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 2803cb752c26063280c49dc743d2e430 0 (0%) - - 5 روز پیش
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان b8f2e357a1e7f2f4fd1b0902835057fe 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 0ca1d213725b18b902e2eb32421376fd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 787e5f37ed1afb40a89d70a83727c397 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی c926bf9fbf743af6f0ad06c8e73b8916 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 5ddc0bc6f0fba38846f74e97b3a3273a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 24c8575e0fd9e22790a3622bee053cfe 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول c12d1d04a63d66db98d8b42fc860fab1 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 90b6894567d76a65ad8fc233340609dd 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام b1189fb5ca5fa1d510be72d99488eb02 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 4082091f41574d5d3699eba4888f4a33 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 717aa35bb4b13a83cacdb6c3df14b378 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون e8b4ffac3729eae57077574183a399a4 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز b40787072b930f0f664c5eafae5dc938 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 8aa4b048726789a5643f0ddb37f8b4d7 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 8b73f9ce736d5989dff94af15f2c7b53 0 (0%) - - 2 هفته پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان cf0592ed5ee7687ddb91572c6f834561 0 (0%) - - 2 سال پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 1615560764732a809ab9722afe00d24d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 2d65225072c21693caa7fe3cd1fb816f 0 (0%) - - 4 ماه پیش
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 45b90e7f3a2090f67aae5fa0a1146bd8 0 (0%) - - 2 سال پیش
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان f055be5ffc59c0e6c8b72942ee89db6f 0 (0%) - - 2 سال پیش
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان c3315879d9e9432e951aa4a9aa460fb9 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9974af947f4578438b9679dc9071d265 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 4a989fbf0c25b3b50b87e6be185a8e6f 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر خام برزیل 899a2d58a3ffd6a2ddfb9a41c6022a1f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 8b2a71d7b3cfa307142624d337679405 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b7cd5fb52d02db36356e29f7ffc34430 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34b19ff7c21ab4315c782e14bf5ebc27 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 4d62ed21656c8566eb56c490fdc3a820 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 29cd411e6023dc88ff9f927ef385ab97 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 7a7ddf877ce94c164b3ee32b418aa605 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 6725bbd92bb2bcb67c36631c1bbf0498 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار dbe5372215bd531e207047a15fcc1d3f 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 6771f64fe29d4bbf2e7647c1102e9b08 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 4bf066b22b4a2bc5a1ac5a2bfa5f6143 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال a370fbe38c94cc6c712fda53a7790c6c 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون d538b6fe0292f16adcf85519d9d08cf8 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 392cb5d5588cdb615e4572c3e7063edd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 53d077aaea3cf88fda720efdb24982b2 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم cd85b50bf94b4fe94d6c40fe9e682c80 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز d74c13d2ea013beb927424fd4ac2ba2f 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 7ecc5c5d0414143c4e4cd114bec152fb 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f1534dd3c31aec9b79b5982d05d8fae7 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 8a35e9020a2d1a7ebe0e1d689429272a 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز f108e73b755c38a0b20f4d053db48ebc 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a987bbf76fc5cfb5d0c93c5b20d065b3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 9a08c48d5aeabaf9adba027c263ffe4b 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 13fa6eee837b17c26490a30ef73d643e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 0c541180184b96edf9ddc91dd157965d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز d681cda7b5de8446bd1bfb9e7644e5b5 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند caa9f212cba99e7d6e2812248af84668 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه d4708d8bfb11976a89d1efd1932f58e8 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم b2bb98335fcef072029db483ab493e3d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند cd748f78aa5c186ad230ed4c1ebd3bf4 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 3797c3e81ee627f817c86718e356b6c8 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز f2ee7fad9ea746e64d9ac9008374a689 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 1ceacd06f137c2fa25c16a22253e0cdb 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1091aca4dbc296db982de749a8c93990 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 60852f812011690cd49d48775fc00318 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 7251d8d8870c61ed73a49140c5db5e80 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 124ba74fbbec5454e6dd3a8a12db45c8 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 7225feb341a44115c9410e4a2f166754 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی c717972254a6453abce935244a364d79 0 (0%) - - 3 هفته پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 46adcd3c474149b0ca9136d709a1fe41 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 52c2cedbb3876195d0d9abe5a28001c3 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام b651ea3f25dbfd36be7e799e50ebfba7 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان b44ec5e4422e118af3becba3c33bcaa6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر eab2e791987282794c8a307035c9b2fd 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 054f586d0a112438730e7b88ccbe4077 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 79fac054e6da9dfb5eec347c0eb6bc2d 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول d34f01d26090485588f5c6d04bd72b4b 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد f4ed1a79f9829bf8d96fb079d3659798 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 97f4738bd010ae5ec2303c784f9b4d07 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 5fe9cb46d70f7a8e2110a2adedc81ea6 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 9bc700a5b10654d8074303c76acf1cb5 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 5464a7f817247b595b9c124be11a89d1 0 (0%) - - 5 روز پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید dfa2fcd4add90f211c6e79d706e2bcc1 0 (0%) - - 4 روز پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام b84b02d9e16403115d3fa866da66caf7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال e921703f29f75d5cd12529bfcd40103b 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 120322bdac9e0e976128ccf70c856f21 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند aee125179eaae21fe490fbfaa056d402 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 814a95237d76c7b3cbe3ec86bdd2fd15 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 75e9bc006ef41deeec86bbf55dc7434f 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 119cb859adcf02f8d434316a42951ade 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 529fbfadae8b8988649ff7a51e398cf3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال a358e4be975351902feca1c58384ecd3 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام fa0c2940ed74ed263d6975d0bfbe0b9d 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 9f27a77e5558db4914cdece40b5b594f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 374898ec7a0473236434fe80fd676dac 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 409c3a3d5476f61827372db526f5bf94 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 18e5ae4fa338e97ddffe3972f391a37a 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 01fa31b55c2270621f5f87ae2c726123 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 19d1825c56845cb9e00588cf039031fb 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند e82c479477f1261aa943a02d1e488fa9 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز ece379914efcabb92012742e86f5dc91 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان eecc7a5e6019fdeab8b0796ed27b7d5c 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان b87cc190b8e6cebe2ebdc244a4411250 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار c71dee7773f4ab2a4e170a517704519a 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 3358e59fa8506e413152bc7d15053478 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 868fe2003d2a51a951c5ed674dea878e 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 9d00eb9904059626cced5e32e2d5f1fa 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 5f8a44fca3aceb90c4985c092b28bb59 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 9c1c1d18fa651a85dee94f9e59cb85b4 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 536bbf76f0063c133f73dad66894b2af 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 364122ec2a449e138adea8e5e758f5f6 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 021418d30cfdd07226a04bff5ae96e3b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 839bc18953f52694e5b285b9f59bf2fa 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم e9b22d01b7cf831b64a2d5facc348e65 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 6c0426c4e66d981a369d8ce7eebc0170 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر c8cdcffaa96a5e5dc80ec4bcee5e027f 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 8d193b46e8ac001e03551dbfb3872013 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 70756be6dec3f86eda06046bf39a6f09 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 74a0f9b0dce7e2dc36da161640cae357 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 707257968ba3c454db1db946c7747d1b 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 8422828ff902f4c708d986f96ae7d476 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 243824d09914b2f6c9d434c6a52ab2d5 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر f6803e55bed9c6fa515b9651275e12cd 0 (0%) - - 1 ماه پیش
شمش سرب 99.98 پارسیان پارت پاسارگاد - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 6d6f8d8377a944bc0aa5e392b59a9daf 0 (0%) - - 4 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c21ecafa0550eb2e6b9259072a5cfcd5 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم کرمان a36657bf3eb3a10e8a0021ef293fb81d 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم فارس 4b8d503c611e5236fe45595389f6eff1 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم ایلام bc8bf5940c07a90c1010a4052ab4f7d3 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم خوزستان d0355e53788cd286b3ea686099729467 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 939dfce2f1dea4cfe20e388011a0f5b3 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 74d8ee100108fa280871ecafe98bcee3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم dcd15b1625cf45685d661b99bd80ce53 0 (0%) - - 5 روز پیش
گندم خوراکی ایلام e4eb970bb072cbd1ab39f9c34b6b14b4 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی یزد 1a587041630486b4857f70a948808bd6 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی قزوین 9d8fcc9f054f044266df51eafda13716 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی لرستان 6a7a137cb303d5c768800fda404f4bbf 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9ce1b1ef99fdea695743a840d7d59fd8 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی اصفهان 5eed5b0276e9dac60c71f20fdebb92e4 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی مرکزی bc60d3f635e635b1d195754bdf9f8fdc 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان 162447a62c8146db861194523671be62 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی زنجان 87912c5b11911af29a8f8dd8ed85fbd9 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی کرمانشاه 559740002f73aa297c581a3031608040 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی کردستان 1e3e26fedfb6a538412859d8549d9681 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی فارس 97f2b859994686de3767bade99282af1 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی خوزستان 5891e2ba81260427fc761b83806f97fc 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 5daa1f90bb716f0a8d783678eaa177ce 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی 0726ce4db4606fddb08008dc6cbe3789 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 8d7e2c76afb254d53e55a698d9123ee0 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند afa4c5a8f7717cf3cf1f141ffe1b6df3 0 (0%) - - 4 سال پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
روغن خام سویا آرژانتین ab6bde851b24f63dbe1d8d475e421023 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 012113ba3b9559fac9f14a9533a17ba0 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 3b4d28b270409eb9671c9c7c64df861f 0 (0%) - - 4 روز پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند فیروزکوه - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین b43cf85ebd129b3873b35f3b804cc053 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه 139f4bfdcdb19f8edd1f7599c24ea21a 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ cc6cde823ff335980a4a5b514d7aa09c 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 7f0a24e7db8182bac3abe18eeb0f56e4 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 6ef4c3c2499f72c7681b9d84139fd4e0 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 6e1aac6bfb767c5d551f76e39bc0a9b6 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) b88e26ecbabb1a3675aa3f48a5b0fa3e 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 34d5d6add901bc4f205c27f28c473f61 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام b6aff9cd5fc63fa0a1f16b5dd5babf2c 0 (0%) - - 4 روز پیش
اسلاک واکس سنگین ویژه نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 300cb2aaf4881b3b4621b45280d65c3c 0 (0%) - - 4 روز پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) eaddcbbe498686f97f037f7c7ff65368 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 1f90e5d57820765ce3cff7b455102c11 0 (0%) - - 10 ماه پیش
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 7d73aea4a21873b79e22a54818dc17bd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 6c0a808ec1fd7eeaa14ce2ac0486eb9a 0 (0%) - - 4 روز پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 3a35e84634803a64821f9e2df1920892 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند bd3b6267cd5bf72d3d20121c6535ed3d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 054cd351cf1e514aa3bad03d48665013 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 5273bf80a1b23a2a64a3d7d45440e4e1 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1f080d23c8fc629bebd286e7fa37b6fd 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال c29f9c6cd786ead2d06d411b6acdf87a 0 (0%) - - 5 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز b19951181612c262b5c5e546367b9fbe 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 95df2865fea604900339d70498371441 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 079d4a5e256bc47665b1391f195189ca 0 (0%) - - 4 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند f5b5ca7d7f3f44bed91e823aebfec2c0 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان a78ade7b83ddd42706b3ff36a8d30ecc 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند f7102bbea570dc981f8b64e69861bcc8 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 40de9c9b6256943f289d5d92c23e568f 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم e264ac3e1d3e6fcccc1f8f9061801927 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای کرمانشاه - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای البرز - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال e40ec2f148edaf7da88c18797560b6b2 0 (0%) - - 4 سال پیش
قیر PG7010 نفت جی 9502b5596a00d1cdb2f277987851ae19 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان b1ebdf7d52199e184c3984efda642190 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 56fb34e0ca8f0ab7aca5e44f6d53999b 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز b8789bba532d0e27f098d0ef25b1a69b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 093258d1fbd56feedd594753a5fe6d62 0 (0%) - - 4 سال پیش
قیر PG5822 نفت جی 5961a235d4e9a05493cbaa95ce50a944 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز c50f9d75c1261f3c38f867266cb78245 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6422 نفت جی 7688a266e193db69c6bc5d28888d459d 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 748fd0391f0b6c78d8c25e05076b559f 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس e3fa94b195bd91842d5ac69ea1fe2e8e 0 (0%) - - 2 سال پیش