شیمیایی / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 6123c3ecb20793b2f665ca343a4838ce 0 (0%) - - 6 روز پیش
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 7167476539f5372dd859c1536e470edc 0 (0%) - - 6 روز پیش
اسید سولفوریک پتروشیمی رازی f36139a9e69ddb51c78a515f953f60b0 0 (0%) - - 6 روز پیش
اسید سولفوریک کیمیا پژوهان خاورشیمی a851a5efdb92d85b8803c418d296a105 0 (0%) - - 2 هفته پیش
اسید سولفوریک اسید سازان زنجان 8cf27239908e095a8142e5c3631ba6f2 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع فرآورده های فسفات کارون 7c70ed0125e5e5040f42f8cfbb838a2b 0 (0%) - - 3 ماه پیش
الکیل بنزن سنگین پتروشیمی بیستون 0c81f7a80489cbeb42e85ace2975167e 0 (0%) - - 1 هفته پیش
سولفات آمونیوم (پودر) پتروشیمی ارومیه 445225bd3bf63ee1ad3b8ec0ab44b2f9 0 (0%) - - 2 روز پیش
سولفات آمونیوم پتروشیمی ارومیه fbe5e19fb7acdc8e3152e3351305d2db 0 (0%) - - 2 روز پیش
دی اتیل هگزانول Kriscon Chemicals تایوان 5c7ad91dd9ec55f157be634741636611 0 (0%) - - 6 روز پیش
سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران ebf75488d21d6f205521cecb5d0b09c0 0 (0%) - - 2 روز پیش
کود مایع ازته پتروشیمی شیراز 8652cd3f03929457df848685e9cf163f 0 (0%) - - 2 روز پیش
زایلین مخلوط پتروشیمی برزویه 875f42c18c9d357065451daaf72905d6 0 (0%) - - 7 ماه پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 4bfee8567152a7c8eaf47e7397ae3ae8 0 (0%) - - 2 روز پیش
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 74ff93668c08e80b8d9b03f5e7a6dfd3 0 (0%) - - 2 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه c9cb2d7de07c1040ef6946aae8e975fa 0 (0%) - - 6 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی رازی 9af389e5894b7327038d258ba192c6b5 0 (0%) - - 6 روز پیش
اوره گرانول پتروشیمی پردیس db821157cd8a23dc57bacb8abb801bc9 0 (0%) - - 6 روز پیش
اوره پریل پتروشیمی شیراز 9af4add97c6184d1274e692b7f98bc01 0 (0%) - - 2 روز پیش

پلیمر / اطلاعیه عرضه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس 28a195d8586854ebd8f4c058850546cb 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر MC250 نفت جی 358e8e86ba358fc8de0d935347a67d39 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان 5af48b27cd1d7d4e8670d13b689c3cb5 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران 1c3aae4ea2a0a5a1bf7f2cf714152057 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی fbcf3c9f5f854a36000bd8bd34965134 0 (0%) - - 11 ماه پیش
قیر 4050 نفت جی - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند ac1f57b210575353e654ea11a234b8cf 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 30853329eb3f4d8bd4586586745ac5b6 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 770b3857f564d4550f500c8145c138f1 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 07eaee7079c81c5061d03d3490d3ffd4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم b2592d956400d485fc5f1d1bd536e901 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال c0a445c7f38aa995e083246cb9c9bbf4 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 98b05e194470ce2552a2d534c279f4a6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 646f38fd0d5947e8182cd7b25b7d7b0c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 6f0c031bbdaeead8822a28ae43bafdea 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال a65fa570c5e286d8cc319ea1f0057e42 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام c0ef7a73fb532f55484391a74ba126c4 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد f4ffabd1232da1694d0c6666ab2e8a59 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 9e5f8b94962da33fae69da1658476b10 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 42af2303099b497b1efdb81d5385f071 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 5b0241943344e26c18928119cb3f27b4 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون e001e454ef753f840dd73b5eb20df440 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 1ff221a9cd84006208a2aad82793f38b 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 8981efcf90a51d20c7e37b6dc2dac8ee 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 17489694b97537c25e4ca037957d14e2 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز c540df33ba6c5366eacd10f78ac33412 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 636f5bba797c2cc5ca85a81c691d33fb 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 7e8bfa92a3e0086dabf0b4822c07e9bd 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 99cccd6ec27be5aaa3b2938e6da04ce1 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 88aa82b6fe16fbc348bc7a63168d22e7 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 63d517cf857d6eddf3492cd3f030ae54 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 3bab6a189a9e77f59f7bebecbff6e39c 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 540749be149e80e260e6ba6e53bcbefc 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم ab614571b6c851e786e0cc49885be845 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 979c8c2e4d7cf15062154071c1349391 0 (0%) - - 7 روز پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام c9639b3fb0fb22e87f8f5971f07d75d3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 8076377de698e3674398df3f254c0921 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 4054d032b7fafc7130118260228e5e66 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 24de629ee516800a073edd1de12ec7ef 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب babb5a9b21ae5acc0f26c1b92e075114 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز b586cabcd1266b214d555136d299d2f1 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 6f91e401652482d9c9ea24eeb3367d26 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 3bd6f237e201b581f6287ceff2c44b19 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 53b7e52a953e278338f931bd4e454078 0 (0%) - - 7 روز پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 915da61cbb4cb810319aa1dbc1cad658 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 97af0082b8f1dd70986d1c10db4fb693 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 991c0ea7c8e6a26a74f6b0e11a7ef6a1 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز ebe80a7e17b3eca938f55217c8435a75 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر f17a17db71ff4b4bde85b773adfa6f5c 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 1c959791cd990b8bb5a932cd045a48b0 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 093afc4bf3903908fa908da04bac746b 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright 641 پتروشیمی تندگویان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 74e71a49bc082261bbe25605df1dfed1 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 07863aab076858bd6827ae0fccfc2e12 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان f388fa16fb4c86595767eb6035db4068 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 840fadb114b6edd758cbb3ea8bf3207d 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 357206837ff8dcf5f915c43ad6145f78 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 1b9c9a1efd62804cc105dad98468cb99 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 6d168d3a7a2cd4afaeceb1798c63b35f 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 4cbc62fed723cd42393ffbec7986005a 0 (0%) - - 4 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم d0c30b6c65fd60f8082ca862920eec15 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند b0b35b328836d85ad12d754e5994b0c8 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 853d080115c41452af06d4d750904ea8 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی c504afb6eb792ff7602d8b85bc38fdf0 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 312ab31870b5ec7b685a8a5d6db6b6b8 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 6abbc157774bfd98969c575fb626593f 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 3d80cb6cfc480e53efc0b1f06acbdb7a 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی c23b66ec4673e2ba2bc12f671de009fe 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 4b48f263b2b5e859dc7e73e425153d90 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 1fbbf737f37a7cc9fd0bfb2695fcd220 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان cc5f49eca1c0406b5937d9d4702ed9c8 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 69aaf2a9a9b9c167b1aac540f7273837 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 4b5a1a36dd882a9b006855f568e2260b 0 (0%) - - 3 ماه پیش
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان d729cf14f3298dba5c3c81cef612d79e 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 598c48cf05cd8dae9fa1c59374c10b2f 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 8ec2611fcc5fc51082ddc7a7d32d471e 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول a69cc18189f0c4824549abbdcd5a5b4a 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار c53fd98a6359a33b3a2a29ea0c298a7e 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 35c5248fc8a57e89140628b0a2417ae7 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 1a54e5390fa244c591048155db216710 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 2bff6e3c2ae7aa98ceb3c7c8709a1eca 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان f96947dc4512847b23a2572d91ce1343 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی c50085e98f2b9534298cb0714e67aef9 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 9b27d717fe78e14b1d71cf5b40e34b6c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 25793a77880653fb51e54cf386d49530 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 9cbb4226afff58d2900d833d3d25e41c 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 1dd13b10370a7fe902b3dbcdb70c4631 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون a77e657605d92a924daace2c71fa6321 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 63e9df969a4926c487d9b02402ef4e08 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 830ef2aff835ccf24f9a87179136298f 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 8253c3b493e61bba91c55129a522e2d3 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 74ac53ef7fe59af9ca76c64e83e2f5f6 0 (0%) - - 7 روز پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان dd887614eef2c57d2b6d1a205566449e 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب a6748e593d3f84f1e58909cef7656e42 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 446f83bd7fd1b11b4b179639b3c16dbd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام a1a1b59398752d469e8879cf2cbdcf18 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 81366318e0f1a54fe948c96536bce442 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب bf0ea019365d7849eb67920cb224eda5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال c2813cd670327e6c931be783159187f2 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 05279d1762c1e229b14be32472981040 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f14617b075ed00d68841ecea3e6a92d6 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب fa595299d2a82fbbff86d4101ba26a20 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 6dee460df64366a324b5cf2afe39a10b 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 111c5551b37c6223278c24283626f09a 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 1f97eb85d18fcc3c9220329b5aae84c3 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان f116aab221ffce73de3768ae8341ffe8 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم 18784bde0969b358aeb111c6a903599c 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 2a685aee535793844b98a94e2fe7a75c 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 3cf17212983300aeadaa2072d1d6ca29 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 87f1c6d9ca80b3c4757876c10321b39c 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 0094a26272a16e0555a4a1051a14f4e8 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 507e45887870a61e09db75318fde4a4f 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند d3f4622079f5479d609f554cca471cc6 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد b79889d0e4023db4b9957fa18db31c9b 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 1d3a60428c8cfaae50785716b76ab8de 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 457e5c11cfa12149b48c363b55fbe2b5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ddf8f1d9ad55dda5348673d796909986 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان b4f60a445bb73cb3555becda9c1d6b0c 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 69477d3c20f6cf109ddb8b2afc189462 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 86d1d5f147e6d5780898bfb0594358c9 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 03627db57a6f1d60c3f6fe34a188d947 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 63ad9ed83e45417d37d8444c47864b40 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 7e90770391964d33fcd5ec6d342068e0 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 9f67f6b1de8e5c77034f5b273b7c8643 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 0aec57d239a0eca526af13013bcd4dff 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 7eaa27ed762a9b585779410f10b40003 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 3cce88b4d13617d22644ee8441ccc127 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 20813f4775fbd25d516dbdd1ece31209 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 46b929c62b60ced9c9114dc443b3849c 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 823e1388ff9ec052781e380993d02195 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 3955da94692a8a36006d1c14a579b2f6 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله b86a7023dca3774d67c432eaa4e920f3 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 9e0680a6ef59c2c4f0963bde4233ad77 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان b91939f9e95f6208944aff372ba86003 0 (0%) - - 7 ماه پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 46aeb9d49ebc9e513a8277cb0e58240f 0 (0%) - - 1 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 46c2588462a9ca6ab9be3f45c01352fc 0 (0%) - - 1 هفته پیش
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) defc5e798035c639b7dd9e1e0abdb159 0 (0%) - - 2 سال پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 3f8b441d51db1aa3f1c6e7ebee11a178 0 (0%) - - 7 روز پیش
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید c888ec9ccbe7db7cc1d3a5f94492df81 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 48f01f20cf23e37faa299ebcc4586b50 0 (0%) - - 2 سال پیش
مس مفتول گیل راد شمال 5321ca76e02800a8a757a8e0c4544820 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 5f7daf0f02932d817acf64d29331c9eb 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 2e1de5d6489c44c30b2e68fa6823f8a8 0 (0%) - - 1 سال پیش
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 757f44fece1aec305b00608906790eb5 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 26eaa3e32dee0c994685bd781ddfb8ae 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان b089b2592a56145444756ae0c816424d 0 (0%) - - 7 روز پیش
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 746e61500755069484f265a4327bcd22 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 52ca93b943dcb70ae268b378b75b08ab 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 5769a6c18678bcca7c02d3a7105d5b48 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0780d0c143f27e0e1ec47cea20e691ff 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان c1395fb2fddcf77517177358d41905f7 0 (0%) - - 2 سال پیش
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 01e7fa86948241cd01a9149a45d280e4 0 (0%) - - 7 روز پیش
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 3d14bec1280b2aed6b41e7cf7668186c 0 (0%) - - 2 سال پیش
آرگون پتروشیمی شیراز aad1a7f0b36aac331e38302990949173 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار d998d59da56441bdbd46dc1220be0aa7 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 5780a6b33e08c8b338c83df9b6bbaf36 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 36ecfd9bee96aee578b929f1c6a4914e 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم b9a2e853ff1344dfbb46e50a9b2c9598 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند fd31b711796335671c8d621e24d795dd 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 9dcfe1ae326d17cc6e0e406413ba2c1f 0 (0%) - - 6 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 797fbf6b03fc8286224fa892212f26bc 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان ab96cb66c653f8398cae7c2db90c8e50 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 280341437f59f61e3c201ae4220f2a60 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 32d3d08a8d9ee49d94b3eb4dc8272850 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 4cedf6a4a37d3176c6cee53633cd15f5 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز fcd5f5854b0295f79180147a051667b5 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 8824bd7d6805d2e2833bb5f74c88b031 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 6b3688f054a0aa745184abdafbd769e3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند cef660d0798a3f05fef7c622817990c4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 93bf099911e8c020674a730994245544 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه 557753f84831f5fd2dea7188a30a6138 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر a5e0b942296fd48fe603b5677bd3c86e 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر df1390014f20fb4807450430cce056ae 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد 55b2b2eac84b6988b3306300382a7047 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور 11011876f2494152f2068c52929b9747 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 47b2c0613b584acd022ed4f82bbf9cc8 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر 1a4fee8c82bcf27ce397f8572f99e9b2 0 (0%) - - 2 سال پیش
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان d075fb4ea94ad427486181f76f01ce0c 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 8faebbbb1fc172829426f40cb12cc175 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون f46559ae0a2b43aed3e5ccb67c75a4dd 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان f9300a6bb271bced724843953b3d0879 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک 2b4d20e25161326c8f50c659e8582d93 0 (0%) - - 2 سال پیش
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 203b669e58514b6e2783818893e97e50 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 35b2d3ec668b8074e4ee874a05d89093 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 78b3093e58b4c92adf6b6489b3f5a7cf 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1b407573749a6a872e8b1c9e61095c8d 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان 31f247c4acce4517ed99564241f91047 0 (0%) - - 2 سال پیش
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 138c3adbdccac456111fd7f0da5f0620 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار afa6765ee8c7f06bc2672d0a76b2f85c 0 (0%) - - 6 ماه پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک 662187402aeff6998377158ed19df6ec 0 (0%) - - 2 سال پیش
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان b3aab67fc99fd88b31b5ab9f4b726839 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد fe8656df0eca00806bdd7396d4220363 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن خام کلزا سویابین 974abe5e369ef15909e45c916c644b11 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی b3a34d955c66bcd02df7c3e1a60fbb9f 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 43202d102ac8d771a4ec9d6cd21b48c9 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 5742531596b33810efcc91c4240dbce8 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 9d966fcf3c96b89b77cf4db2b96b2555 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 661c503fe94c5935a4162bac61af39dd 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 475490429eb2be5ba7759c5e7de1e9bc 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی ef6c833d3067e860c1289b4998977eb3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 3c7d5484f8d43dba0872927394d0d507 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 7d834240c9e57fe085b73eb1aea01c44 0 (0%) - - 3 سال پیش
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 36abf198b5fa218fd86d8fd4a6e821e9 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 5dce2042fe8aa669b6b5974acdea1591 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند c700b28c01e22dd3d21e094bc7e8fa5e 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون e84c145a57362ba8d8e54f2dd4a702c0 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 01079c2e6a3d500f1be5a2ccc55f84c4 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند f99729929555a4c2b1b984351fc18b34 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 6bae1e8db996df1b73fd1020b5f52dbf 0 (0%) - - 7 روز پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی 69b1213e55065481056ce38c934f4979 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 29d0592fcda26221d52ceb357f7ac38e 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه e6a093c7d436abec2d6c28d71bdee643 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون c727accc4e999457ad77cc66c2184830 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 303fc7c24dee0be9420c3293fb6ba378 0 (0%) - - 7 روز پیش
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی 85d4a6b7079c40c001b62d42fb85ef3f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 25b8bf1cab6288dad842a97918aeb252 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40140282632f374243eb0d20dc7b091d 0 (0%) - - 3 سال پیش
اوره پریل پتروشیمی خراسان 25f2e6ddc34ae41cd97a8ee7ed2a3ff4 0 (0%) - - 2 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 9b97bfcbb4e2657ddd69f94afe3b8807 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم abffbd85616aaa547831a909a3d95615 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر dfa4405b2cd04e68e85dfdfd4499fb95 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 9eb24283b0acd47cb127db4252015b11 0 (0%) - - 7 روز پیش
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه fbc5459c09a639dce9d5776db409e17a 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 85100 نفت جی b1324c420e42f84cc6a00a6f242f7cd2 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک ea59fc15ab137d93fbd1fffdb37afca4 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت جی b2de5b656b6c3691eb5173b985166d40 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران 04b9f26f042de9a5b419deff40a6ccd6 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس f7df756f608fe4280c9725ff3ff5dc21 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان e2617d2fe62a422712d51cf0962ee0a0 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک cf6091945de096fdd48742730bdc8490 0 (0%) - - 2 سال پیش
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان df39940cfe89f58b1caaa583706d633f 0 (0%) - - 2 روز پیش
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 19e983e0ce90dda0a94cda8dd4730aef 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر d002513086fcb7de41f9aefe86e0168a 0 (0%) - - 1 سال پیش
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز ca339b5c9426bb056764ab24b08d95fa 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 7dc6101b848cb784056171c124a7f194 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 46d85086092cf6706ab68cd626054fb9 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز 170cd895e7355a5bce8d2d9997001348 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس 8b0c6afdeaca1f0326d30242a3321f2a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم ffb1260663d15841387c71f887f92a6f 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز c86b829b3ba055763b28ed0a7d504625 0 (0%) - - 2 سال پیش
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 36245e24fb532cae02c5d96e4a3ee935 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان 4232300f505b5db2dfdc0c9db37a9b29 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 11febb572c51ccfcae037e9ac739f51c 0 (0%) - - 7 روز پیش
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 2d602710f605a470275409b0a52701df 0 (0%) - - 2 سال پیش
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران dfef080f80d78942eb3463a0f02cd334 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 7596f205fdf0ae35c05fb2f1faa76549 0 (0%) - - 8 ماه پیش
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان 12c36157e0d215c303df3833b9a0698c 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد 353b81b7dd8d1cdc660984c54a06d73a 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان c4c1cecbb15ce1887734a6265dbf57b1 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر e3050100651c82878b1431ad1e87c94e 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد f80fac748058a58855268d894ba8cb6b 0 (0%) - - 7 روز پیش
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک 6e344e7c51c92a4284e36a6c7c38b000 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 75ea435681083c5168166d27cb7ba3d6 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان b8f2e357a1e7f2f4fd1b0902835057fe 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 0ca1d213725b18b902e2eb32421376fd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 3f273939cda6cbe3617c961d9e4060e1 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 826219df461f300d1c8fdce425c8960b 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 5ddc0bc6f0fba38846f74e97b3a3273a 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 24c8575e0fd9e22790a3622bee053cfe 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول c12d1d04a63d66db98d8b42fc860fab1 0 (0%) - - 11 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 90b6894567d76a65ad8fc233340609dd 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام d5bc5fd016bdec7928f3d620390d2d9e 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 4082091f41574d5d3699eba4888f4a33 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 024f3a5946253d50ff21245c6986c91e 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون e8b4ffac3729eae57077574183a399a4 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 9a76b0884ea1fafdb02d08b5a23323cd 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 8aa4b048726789a5643f0ddb37f8b4d7 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 06810ef83d911dd2c3438d199f7863f1 0 (0%) - - 7 روز پیش
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان cf0592ed5ee7687ddb91572c6f834561 0 (0%) - - 2 سال پیش
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 1615560764732a809ab9722afe00d24d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 2d65225072c21693caa7fe3cd1fb816f 0 (0%) - - 2 ماه پیش
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان 45b90e7f3a2090f67aae5fa0a1146bd8 0 (0%) - - 2 سال پیش
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان f055be5ffc59c0e6c8b72942ee89db6f 0 (0%) - - 2 سال پیش
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان c3315879d9e9432e951aa4a9aa460fb9 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) 9974af947f4578438b9679dc9071d265 0 (0%) - - 2 سال پیش
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 4a989fbf0c25b3b50b87e6be185a8e6f 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر خام برزیل 899a2d58a3ffd6a2ddfb9a41c6022a1f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 8b2a71d7b3cfa307142624d337679405 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند b7cd5fb52d02db36356e29f7ffc34430 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34b19ff7c21ab4315c782e14bf5ebc27 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 4d62ed21656c8566eb56c490fdc3a820 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 29cd411e6023dc88ff9f927ef385ab97 0 (0%) - - 1 سال پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 80d5a589092410e0659d9b5927ca89e3 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 6725bbd92bb2bcb67c36631c1bbf0498 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 5714b01b6b1a69f090387c7c2adc5b83 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 11a43f20e6354230cbd7c05c04abef62 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول f56f3ad00c23a3ff8a18dc93a873f262 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال bee9d850d76e6922838cc8706088e9ab 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون d538b6fe0292f16adcf85519d9d08cf8 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 392cb5d5588cdb615e4572c3e7063edd 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 53d077aaea3cf88fda720efdb24982b2 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 140d29852c69b8220efd7c788bd9b584 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 010ea040b67879b629f6c3f5b658b3a0 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 7ecc5c5d0414143c4e4cd114bec152fb 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب f1534dd3c31aec9b79b5982d05d8fae7 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 8d7668a50507ffe48c6137f024fdebc8 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 8ba2832aa2e2f797a896bfe9bec6b2df 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند a987bbf76fc5cfb5d0c93c5b20d065b3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 0b265bedfa0f4693e206c0e688f8ebb7 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 991187e55781ae44c4af5f92e463029e 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 0c541180184b96edf9ddc91dd157965d 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز b568aa62dc3641f63e5ef03bd881c13b 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند caa9f212cba99e7d6e2812248af84668 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم b2bb98335fcef072029db483ab493e3d 0 (0%) - - 10 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند cd748f78aa5c186ad230ed4c1ebd3bf4 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 3797c3e81ee627f817c86718e356b6c8 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 014e1d2fdba679fc8637c97366df6f63 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم 1ceacd06f137c2fa25c16a22253e0cdb 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله d4f53c260db9d81da42f960bfae04bc0 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 60852f812011690cd49d48775fc00318 0 (0%) - - 8 ماه پیش
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز b1ff3852a74538d6d800752f8b19c604 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 124ba74fbbec5454e6dd3a8a12db45c8 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 81dfa0c8f4e3a5fd7eb1546640da7c54 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی bbb4250892ce105978eb6b4e62b55e1f 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 76819c71defbc05b24e78260b090e249 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 7c40b0cc0856d8a46f219c0d58b25be4 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام f2f2a348df1ac062070c3dfa591a9027 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان b44ec5e4422e118af3becba3c33bcaa6 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر a5c6bd155a9a1647b2bd1f8fa147ec25 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 054f586d0a112438730e7b88ccbe4077 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی bc58889966c12a216db3d2bb39484502 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول d48697289ce312ab3ba1b2a7fcf20db0 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد c879934b16aed27276717ca8e1c15021 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 99f18af0102547a74bbe036053c2af3a 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 5fe9cb46d70f7a8e2110a2adedc81ea6 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 9bc700a5b10654d8074303c76acf1cb5 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 97dae4f1469718bf8355fd9c6b7ace86 0 (0%) - - 6 ماه پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 81bced5ddb3417c352892ad05370cecb 0 (0%) - - 1 سال پیش
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام b84b02d9e16403115d3fa866da66caf7 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال e921703f29f75d5cd12529bfcd40103b 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون e9c38441a86f6ca8706f96bb43df1592 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند aee125179eaae21fe490fbfaa056d402 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 0ba1a2752be39b9208ada15bbeefe8ce 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 724b9ce6108eea5c71b7d98c3ab21afb 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 529fbfadae8b8988649ff7a51e398cf3 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال a358e4be975351902feca1c58384ecd3 0 (0%) - - 9 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام fa0c2940ed74ed263d6975d0bfbe0b9d 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 9f27a77e5558db4914cdece40b5b594f 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 647bb338f06f2cba0bb08964fb01d7ef 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 409c3a3d5476f61827372db526f5bf94 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 18e5ae4fa338e97ddffe3972f391a37a 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 01fa31b55c2270621f5f87ae2c726123 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 476d28495e390b4c904deac089cd2715 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند e82c479477f1261aa943a02d1e488fa9 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 32527f726f5af40fe075aea6953f74a7 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان e373f80e5d9755559a6474064c3521b2 0 (0%) - - 2 هفته پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 90e5d914caf98979f2dc339b9698ed2e 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار c71dee7773f4ab2a4e170a517704519a 0 (0%) - - 7 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام cedddae8b7883a50175da081032a5ac1 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 0b2366f4f27e3c3c6a3325a0acdafd2e 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 9d00eb9904059626cced5e32e2d5f1fa 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 5f8a44fca3aceb90c4985c092b28bb59 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول afd7f2f7e8725f47e34e2e3e5dc064f4 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 8842df2f10fece474f11b4863dade74a 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 14aaa40811aa89db83189a6867bba84b 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 021418d30cfdd07226a04bff5ae96e3b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 839bc18953f52694e5b285b9f59bf2fa 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم a700d37e1b27201d72f353717278ffbf 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 74543a8fae694f56fde438ec83b7ec4b 0 (0%) - - 3 هفته پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 802b435068fa7a52ea7f0c14ad7c8a35 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 9b578187eda4f33e27d593bd1dcf5819 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 70756be6dec3f86eda06046bf39a6f09 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 74a0f9b0dce7e2dc36da161640cae357 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم d7fe77e021c6e636535b78cbfca3e02b 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون cd9e405820d939b712f53469de61d891 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 7c960578f57714f2019cbc2e25d9dc09 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 0b38faddcae8f1f021468ce419bab4f3 0 (0%) - - 1 ماه پیش
شمش سرب 99.98 پارسیان پارت پاسارگاد - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 6d6f8d8377a944bc0aa5e392b59a9daf 0 (0%) - - 3 سال پیش
گندم دورم کرمانشاه c21ecafa0550eb2e6b9259072a5cfcd5 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم کرمان a36657bf3eb3a10e8a0021ef293fb81d 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم فارس 4b8d503c611e5236fe45595389f6eff1 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم ایلام bc8bf5940c07a90c1010a4052ab4f7d3 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم دورم خوزستان d0355e53788cd286b3ea686099729467 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند bca5d21991f14a0fdffd18f84d4cbbb2 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 74d8ee100108fa280871ecafe98bcee3 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ac459e4ceaddf57de5c98286662070d3 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
گندم خوراکی ایلام e4eb970bb072cbd1ab39f9c34b6b14b4 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی یزد 1a587041630486b4857f70a948808bd6 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی قزوین 9d8fcc9f054f044266df51eafda13716 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی لرستان 6a7a137cb303d5c768800fda404f4bbf 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان غربی 9ce1b1ef99fdea695743a840d7d59fd8 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی اصفهان 5eed5b0276e9dac60c71f20fdebb92e4 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی سمنان - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی مرکزی bc60d3f635e635b1d195754bdf9f8fdc 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - 0 (0%) - - -
گندم خوراکی همدان 162447a62c8146db861194523671be62 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی زنجان 87912c5b11911af29a8f8dd8ed85fbd9 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی کرمانشاه 559740002f73aa297c581a3031608040 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی کردستان 1e3e26fedfb6a538412859d8549d9681 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی فارس 97f2b859994686de3767bade99282af1 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی خوزستان 5891e2ba81260427fc761b83806f97fc 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی گلستان 5daa1f90bb716f0a8d783678eaa177ce 0 (0%) - - 2 سال پیش
گندم خوراکی خراسان رضوی 0726ce4db4606fddb08008dc6cbe3789 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 8d7e2c76afb254d53e55a698d9123ee0 0 (0%) - - 4 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند afa4c5a8f7717cf3cf1f141ffe1b6df3 0 (0%) - - 4 سال پیش
روغن پالم مالزی - 0 (0%) - - -
روغن خام سویا آرژانتین ab6bde851b24f63dbe1d8d475e421023 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 012113ba3b9559fac9f14a9533a17ba0 0 (0%) - - 3 ماه پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 5983d32d163899e32e9180501a780160 0 (0%) - - 7 روز پیش
روغن خام آفتابگردان اوکراین - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند فیروزکوه - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند نیشابور - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند میبد - 0 (0%) - - -
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین b43cf85ebd129b3873b35f3b804cc053 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند شیروان - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند چناران - 0 (0%) - - -
شکر سفید قند تربت حیدریه 139f4bfdcdb19f8edd1f7599c24ea21a 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ cc6cde823ff335980a4a5b514d7aa09c 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 7f0a24e7db8182bac3abe18eeb0f56e4 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید آذر قند نقده - 0 (0%) - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 6ef4c3c2499f72c7681b9d84139fd4e0 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید قند پیرانشهر 6e1aac6bfb767c5d551f76e39bc0a9b6 0 (0%) - - 2 سال پیش
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) b88e26ecbabb1a3675aa3f48a5b0fa3e 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 34d5d6add901bc4f205c27f28c473f61 0 (0%) - - 1 سال پیش
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام e70458302b99bf064488280a339ddfb0 0 (0%) - - 7 روز پیش
اسلاک واکس سنگین ویژه نفت سپاهان - 0 (0%) - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام b22a105cb195790bef9318a7da827b34 0 (0%) - - 7 روز پیش
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) eaddcbbe498686f97f037f7c7ff65368 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 1f90e5d57820765ce3cff7b455102c11 0 (0%) - - 8 ماه پیش
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 7d73aea4a21873b79e22a54818dc17bd 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 8c23657d32570613aa1ddec060cf2754 0 (0%) - - 7 روز پیش
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 3a35e84634803a64821f9e2df1920892 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند bd3b6267cd5bf72d3d20121c6535ed3d 0 (0%) - - 3 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 054cd351cf1e514aa3bad03d48665013 0 (0%) - - 1 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 5273bf80a1b23a2a64a3d7d45440e4e1 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام f1d998c6161811e9ed7a92f050520a88 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 66c377fe0eca49fa63bd9e7022bdad43 0 (0%) - - 17 ساعت پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز b19951181612c262b5c5e546367b9fbe 0 (0%) - - 4 سال پیش
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 196323468ef80e8897a06bf9669a8501 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 01b0a13c627db125eef0a9977e3e9d2a 0 (0%) - - 7 روز پیش
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند f5b5ca7d7f3f44bed91e823aebfec2c0 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان a78ade7b83ddd42706b3ff36a8d30ecc 0 (0%) - - 6 ماه پیش
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند aa59f0a0279d4872add74d3a69242f0c 0 (0%) - - 1 هفته پیش
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 40de9c9b6256943f289d5d92c23e568f 0 (0%) - - 2 ماه پیش
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم e264ac3e1d3e6fcccc1f8f9061801927 0 (0%) - - 2 سال پیش
ذرت دانه ای اصفهان - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای کرمانشاه - 0 (0%) - - -
ذرت دانه ای البرز - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) خراسان رضوی - 0 (0%) - - -
جو دامی (ماده33) گلستان - 0 (0%) - - -
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال e40ec2f148edaf7da88c18797560b6b2 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG7010 نفت جی 9502b5596a00d1cdb2f277987851ae19 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان b1ebdf7d52199e184c3984efda642190 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس 56fb34e0ca8f0ab7aca5e44f6d53999b 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز b8789bba532d0e27f098d0ef25b1a69b 0 (0%) - - 2 سال پیش
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 093258d1fbd56feedd594753a5fe6d62 0 (0%) - - 3 سال پیش
قیر PG5822 نفت جی 5961a235d4e9a05493cbaa95ce50a944 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز c50f9d75c1261f3c38f867266cb78245 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6422 نفت جی 7688a266e193db69c6bc5d28888d459d 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 748fd0391f0b6c78d8c25e05076b559f 0 (0%) - - 2 سال پیش
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس e3fa94b195bd91842d5ac69ea1fe2e8e 0 (0%) - - 2 سال پیش