قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 1655 3.00 (0.18%) 1660 1642 5 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 1758500 0 (0%) 1780500 1668500 4 سال پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 405569 0 (0%) 410643 384812 4 سال پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 540626 0 (0%) 547390 512957 4 سال پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 18.78 0.04 (0.21%) 18.92 18.52 5 دقیقه پیش