نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 113.35 0.07 (0.06%) 114.91 113.17 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 113.5 0.03 (0.03%) 115.2 113.32 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 3.88 0.01 (0.26%) 3.91 3.85 4 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 1152.4 0.50 (0.04%) 1169.9 1147.6 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 8.61 0.01 (0.12%) 8.89 8.59 4 دقیقه پیش