نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 51.21 0.02 (0.04%) 655795 0.01 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 57.16 0.03 (0.05%) 540669 0.01 6 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.64 0.01 (0.61%) 1.65 1.64 15 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 526.63 1.50 (0.28%) 528.88 525.75 21 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.89 0.01 (0.35%) 2.9 2.87 30 دقیقه پیش