نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 82.06 0.04 (0.05%) 82.78 81.12 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 87.88 0.02 (0.02%) 88.66 86.97 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.43 0.01 (0.41%) 2.47 2.41 7 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 1010.3 1.70 (0.17%) 1034.6 1001.5 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 6.77 0.01 (0.15%) 7.12 6.72 4 دقیقه پیش