نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 43.42 0.01 (0.02%) 43.54 43.39 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 45.94 0.01 (0.02%) 46.02 45.87 2 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.44 0.01 (0.69%) 1.45 1.44 1 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 412.63 0.13 (0.03%) 413.13 411.63 3 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.06 0.01 (0.33%) 3.07 3.06 1 ساعت پیش