نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 46.63 0.02 (0.04%) 46.95 46.59 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 50.16 0.01 (0.02%) 50.55 50.1 8 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.55 0.01 (0.65%) 1.57 1.55 50 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 461.88 0.50 (0.11%) 467.88 460.88 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.89 0.01 (0.35%) 2.9 2.87 38 دقیقه پیش