نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 58.97 0.03 (0.05%) 58.97 58.83 15 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 66.97 0.02 (0.03%) 66.97 66.88 15 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.92 0.00 (0%) 1.92 1.92 17 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 602.5 0.25 (0.04%) 602.88 601.88 15 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.75 0.01 (0.36%) 2.76 2.75 15 ساعت پیش