نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 62.55 0.03 (0.05%) 64.32 61.76 9 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 66.43 0.03 (0.05%) 68.03 65.74 6 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.02 0.01 (0.5%) 2.07 1.99 12 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 525.38 0.12 (0.02%) 536.63 519.13 9 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.73 0.01 (0.37%) 2.76 2.72 18 دقیقه پیش