نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 47.54 0.03 (0.06%) 48.19 47.44 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 50.47 0.01 (0.02%) 51.04 50.35 11 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.6 0.01 (0.63%) 1.61 1.6 8 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 450.88 0.25 (0.06%) 453.38 448.63 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.2 0.01 (0.31%) 3.2 3.19 8 دقیقه پیش