نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 54.22 0.03 (0.06%) 54.5 54.06 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 56.34 0.04 (0.07%) 56.67 56.11 6 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.52 0.01 (0.66%) 1.53 1.52 4 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 497.88 0.25 (0.05%) 499.88 495.63 6 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.78 0.01 (0.36%) 2.79 2.75 6 دقیقه پیش