نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 58.48 0.03 (0.05%) 59.05 57.41 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 64.5 0.03 (0.05%) 65.33 63.56 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.68 0.01 (0.6%) 1.69 1.65 2 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 612.38 0.63 (0.1%) 619.25 607.13 10 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.56 0.01 (0.39%) 2.57 2.51 31 دقیقه پیش