نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 55.44 0.02 (0.04%) 55.95 55.37 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 61.84 0.01 (0.02%) 62.47 61.78 6 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.56 0.01 (0.64%) 1.57 1.56 39 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 546.13 0.25 (0.05%) 552.13 544.88 6 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.89 0.01 (0.53%) 1.94 1.89 9 دقیقه پیش