نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 56.62 0.02 (0.04%) 57.94 56.11 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 66.89 0.02 (0.03%) 68.34 66.35 6 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.95 0.00 (0%) 1.96 1.94 1 ماه پیش
گازوئیل بازار آزاد 718.88 0.00 (0%) 722.38 713.88 1 ماه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.26 0.00 (0%) 3.26 3.18 1 ماه پیش