نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 68.13 0.00 (0%) 68.13 68.13 8 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 72.99 0.00 (0%) 72.99 72.99 8 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.07 0.00 (0%) 2.07 2.06 1 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 644.25 0.00 (0%) 644.25 644.25 8 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.76 0.00 (0%) 2.76 2.76 1 روز پیش