نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 58.41 0.06 (0.1%) 58.73 58.09 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 63.91 0.07 (0.11%) 64.25 63.48 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.7 0.01 (0.59%) 1.71 1.69 7 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 588.63 0.88 (0.15%) 590.63 582.88 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.62 0.01 (0.38%) 2.62 2.56 16 دقیقه پیش