نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 41.28 0.09 (0.22%) 41.28 40.52 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 42.76 0.08 (0.19%) 42.76 42.2 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.18 0.01 (0.85%) 1.18 1.15 22 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 339.13 0.25 (0.07%) 339.13 333.88 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.95 0.01 (0.34%) 2.95 2.83 10 دقیقه پیش