نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 71.75 0.03 (0.04%) 72.23 71.72 7 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 78.88 0.09 (0.11%) 79.56 78.84 13 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.25 0.01 (0.45%) 2.27 2.24 58 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 693.13 0.25 (0.04%) 697.88 692.13 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.91 0.01 (0.34%) 2.91 2.9 58 دقیقه پیش