نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 71.88 0.10 (0.14%) 72.67 71.02 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 75.42 0.11 (0.15%) 76.25 74.53 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.12 0.01 (0.47%) 2.14 2.1 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 647.13 0.13 (0.02%) 654.88 640.13 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.86 0.01 (0.26%) 3.92 3.72 3 دقیقه پیش