نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 63.66 0.04 (0.06%) 63.74 63.23 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 72.3 0.01 (0.01%) 72.38 71.78 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.02 0.01 (0.5%) 2.03 2.01 16 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 645.25 0.38 (0.06%) 646.63 642.88 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.65 0.01 (0.38%) 2.67 2.64 4 دقیقه پیش