نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 40.82 0.02 (0.05%) 40.91 39.94 7 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 43.37 0.01 (0.02%) 43.42 42.49 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.28 0.01 (0.79%) 1.28 1.23 1 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 372.63 0.50 (0.13%) 373.5 365.63 10 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.89 0.01 (0.53%) 1.92 1.82 10 دقیقه پیش