نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 26.23 0.07 (0.27%) 26.59 25.7 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 33.98 0.04 (0.12%) 34.06 32.91 7 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 0.71 0.01 (1.43%) 0.71 0.68 43 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 304.5 0.37 (0.12%) 306.38 295.13 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.76 0.01 (0.57%) 1.82 1.76 10 دقیقه پیش