نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 52.06 0.00 (0%) 52.06 52.06 12 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 54.84 0.00 (0%) 54.84 54.84 12 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.52 0.00 (0%) 1.56 1.52 2 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 453.38 0.00 (0%) 453.38 453.38 12 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.75 0.00 (0%) 2.75 2.75 12 ساعت پیش