نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 52.03 0.05 (0.1%) 52.42 51.81 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 61.08 0.07 (0.11%) 61.42 60.83 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.41 0.01 (0.71%) 1.42 1.41 8 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 568.38 0.63 (0.11%) 570.88 566.75 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.45 0.01 (0.29%) 3.47 3.39 10 دقیقه پیش