نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 70.75 0.03 (0.04%) 71.72 70.08 51 دقیقه
نفت برنت بازار آزاد 78.64 0.03 (0.04%) 80.02 78.37 54 دقیقه
بنزین بازار آزاد 2.01 0.01 (0.5%) 2.05 2.01 39 دقیقه
گازوئیل بازار آزاد 684.38 0.25 (0.04%) 696.63 683.38 45 دقیقه
گاز طبیعی بازار آزاد 2.98 0.01 (0.34%) 2.99 2.94 2 ساعت پیش