نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 54.15 0.00 (0%) 54.15 51.36 12 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 55.51 0.02 (0.04%) 55.53 55.38 9 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.57 0.01 (0.64%) 1.57 1.56 11 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 487.38 0.25 (0.05%) 487.63 487.38 11 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.2 0.01 (0.31%) 3.21 3.2 11 ساعت پیش