نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 49.25 0.10 (0.2%) 49.25 49.09 7 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 51.73 0.00 (0%) 52.03 51.46 9 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.55 0.01 (0.65%) 1.55 1.55 7 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 453.88 0.50 (0.11%) 453.88 453.38 7 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.27 0.01 (0.31%) 3.28 3.26 7 ساعت پیش