نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 65.81 0.10 (0.15%) 66 65.81 9 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 70.36 0.08 (0.11%) 70.58 70.36 9 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.03 0.00 (0%) 2.03 2.03 11 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 613 0.25 (0.04%) 613.63 612.88 9 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.59 0.00 (0%) 2.59 2.59 11 ساعت پیش