نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 57.34 0.01 (0.02%) 57.34 57.28 17 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 63.23 0.01 (0.02%) 63.24 63.22 17 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.65 0.01 (0.61%) 1.66 1.65 16 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 561.88 0.25 (0.04%) 562.38 561.88 17 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.62 0.00 (0%) 2.73 2.59 19 ساعت پیش