نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 68.25 0.31 (0.46%) 68.91 67.64 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 70.53 0.31 (0.44%) 71.02 69.77 4 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.26 0.01 (0.44%) 2.26 2.24 4 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 578.25 1.87 (0.32%) 581.13 573.88 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 4.17 0.01 (0.24%) 4.19 4.12 7 دقیقه پیش