نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 56.52 0.06 (0.11%) 56.52 56.09 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 63.63 0.05 (0.08%) 63.63 63.18 5 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.84 0.01 (0.55%) 1.84 1.83 35 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 586 0.37 (0.06%) 586.13 582.75 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.31 0.01 (0.43%) 2.32 2.31 17 دقیقه پیش