کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 428 0.00 (0%) 428 421.75 13 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1067.4 0.00 (0%) 1070.4 1060.4 13 ساعت پیش
پنبه بازار آزاد 73 0.00 (0%) 73.34 72.75 13 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 20.21 0.00 (0%) 20.48 20.06 15 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 369.6 0.00 (0%) 369.6 365 13 ساعت پیش