کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 783.6 0.10 (0.01%) 795.4 774.6 6 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 4 سال پیش
پنبه بازار آزاد 121.64 0.02 (0.02%) 122.23 120.88 9 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 18.38 0.01 (0.05%) 18.52 18.36 6 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 627.1 0.20 (0.03%) 627.38 621.62 6 دقیقه پیش