کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 630.62 0.50 (0.08%) 635.25 624.12 10 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 70.82 0.01 (0.01%) 71.64 70.33 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 14.59 0.02 (0.14%) 14.75 14.54 4 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 407.62 0.24 (0.06%) 407.62 403.62 4 دقیقه پیش