کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 465 0.00 (0%) 465 465 17 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 8 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 76.59 0.00 (0%) 76.59 76.59 17 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 12.59 0.00 (0%) 12.59 12.59 17 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 378.62 0.00 (0%) 378.62 378.62 17 ساعت پیش