کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 834.5 0.50 (0.06%) 845.4 806.1 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 4 سال پیش
پنبه بازار آزاد 91.38 0.19 (0.21%) 92.14 88.55 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 18.38 0.03 (0.16%) 18.57 17.98 4 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 608.88 0.74 (0.12%) 622.38 600.25 4 دقیقه پیش