کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 512.62 0.87 (0.17%) 513.38 508.25 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 1 سال پیش
پنبه بازار آزاد 64.34 0.12 (0.19%) 64.62 63.98 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.79 0.04 (0.31%) 12.79 12.62 8 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 368.38 0.76 (0.21%) 368.88 367.5 5 دقیقه پیش