کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 481.62 0.76 (0.16%) 487.38 481.25 1 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 1 سال پیش
پنبه بازار آزاد 60.82 0.02 (0.03%) 61.59 60.15 1 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 11.21 0.02 (0.18%) 11.25 11.11 3 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 372.62 0.24 (0.06%) 374.5 371.12 1 ساعت پیش