کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 515.25 0.00 (0%) 515.25 515.25 1 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 روز پیش
پنبه بازار آزاد 87.11 0.00 (0%) 87.11 87.11 1 روز پیش
شکر بازار آزاد 11.12 0.00 (0%) 11.12 11.12 1 روز پیش
ذرت بازار آزاد 354.5 0.00 (0%) 354.5 354.5 1 روز پیش