کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 418 0.00 (0%) 421 415.75 19 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 967.2 0.00 (0%) 972 964.2 19 ساعت پیش
پنبه بازار آزاد 75.86 0.00 (0%) 76.75 75.07 19 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 13.66 0.00 (0%) 13.93 13.64 21 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 347.4 0.00 (0%) 349.6 336.2 19 ساعت پیش