کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 423 0.25 (0.06%) 425 423 14 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 975 0.40 (0.04%) 978.2 973 5 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 77.64 0.02 (0.03%) 77.72 77.27 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 17.68 0.02 (0.11%) 17.82 17.66 5 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 357 0.20 (0.06%) 357.4 356.6 8 دقیقه پیش