کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 519 0.00 (0%) 519.25 515.25 1 ماه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 4 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 78.63 0.00 (0%) 79.01 78.53 1 ماه پیش
شکر بازار آزاد 13.35 0.00 (0%) 13.35 13.06 1 ماه پیش
ذرت بازار آزاد 373.5 0.00 (0%) 373.5 371.75 1 ماه پیش