کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 548.88 0.38 (0.07%) 551.62 546.88 6 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 54.29 0.03 (0.06%) 54.46 53.69 3 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 10.54 0.02 (0.19%) 10.59 10.38 6 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 331.38 0.26 (0.08%) 331.88 330.5 24 دقیقه پیش