کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 466.25 0.00 (0%) 474 464.75 6 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 906.6 0.00 (0%) 910.4 904 6 ساعت پیش
پنبه بازار آزاد 67.48 0.00 (0%) 67.71 66.17 6 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 12.85 0.00 (0%) 13.23 12.82 7 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 359 0.00 (0%) 361.6 357.2 6 ساعت پیش