کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 707.1 0.00 (0%) 715.9 707.1 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 سال پیش
پنبه بازار آزاد 92.43 0.00 (0%) 92.85 92.16 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 19.16 0.00 (0%) 19.59 19.05 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 527.8 0.00 (0%) 530.4 522.88 2 روز پیش