کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 517.75 0.25 (0.05%) 525.75 517.5 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1029 0.40 (0.04%) 1035.4 1028 5 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 87.21 0.02 (0.02%) 87.35 86.78 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.21 0.02 (0.16%) 12.24 12.13 5 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 403.6 0.40 (0.1%) 406 403 5 دقیقه پیش