کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 510.38 0.24 (0.05%) 512.62 510.38 11 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 6 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 73.44 0.02 (0.03%) 73.61 73.25 38 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 13.13 0.00 (0%) 13.13 13.13 10 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 374.62 0.24 (0.06%) 374.88 374 4 ساعت پیش