کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 484.88 0.26 (0.05%) 486.38 480.5 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 10 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 67.91 0.01 (0.01%) 68.22 67.53 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 11.52 0.02 (0.17%) 11.63 11.48 8 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 395.12 0.24 (0.06%) 395.12 388.25 5 دقیقه پیش