کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 490.88 0.24 (0.05%) 491.38 487.75 6 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 1 سال پیش
پنبه بازار آزاد 63.22 0.02 (0.03%) 63.52 63.16 6 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 11.57 0.00 (0%) 11.57 11.57 11 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 425.38 0.62 (0.15%) 426.12 422.25 6 دقیقه پیش