کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 493.12 0.24 (0.05%) 499.88 489.88 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 63.02 0.04 (0.06%) 63.4 62.6 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.13 0.05 (0.41%) 12.18 11.79 1 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 344.25 0.75 (0.22%) 347.75 341.75 8 دقیقه پیش