کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 522.5 0.25 (0.05%) 523.75 515.25 1 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 79.14 0.08 (0.1%) 79.19 78.02 1 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 10.86 0.01 (0.09%) 10.98 10.73 2 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 357.75 0.75 (0.21%) 357.75 352.25 1 ساعت پیش