کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 460 0.00 (0%) 460 460 11 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1028.2 0.00 (0%) 1034 1010.2 11 ساعت پیش
پنبه بازار آزاد 81.8 0.00 (0%) 81.8 81.8 11 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 12.61 0.00 (0%) 12.61 12.61 11 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 377.2 0.20 (0.05%) 377.2 377 10 ساعت پیش