کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 675 0.00 (0%) 692.38 665 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 سال پیش
پنبه بازار آزاد 80.74 0.00 (0%) 81.35 80.63 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 16.44 0.00 (0%) 16.73 16.27 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 530.9 0.00 (0%) 536.12 527.88 2 روز پیش