کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 577.25 0.13 (0.02%) 580.5 575.88 6 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 2 سال پیش
پنبه بازار آزاد 69.71 0.07 (0.1%) 70.23 69.71 6 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 14.59 0.02 (0.14%) 14.66 14.54 15 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 391.62 0.24 (0.06%) 393.62 391.38 15 دقیقه پیش