کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 659.1 1.00 (0.15%) 678.88 650.9 36 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 سال پیش
پنبه بازار آزاد 85.15 0.01 (0.01%) 85.99 84.71 36 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 16.77 0.02 (0.12%) 16.86 16.3 2 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 607.1 0.78 (0.13%) 611.38 592.4 36 دقیقه پیش