کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 434.25 0.25 (0.06%) 434.5 433 39 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 988.6 0.40 (0.04%) 989 985.2 9 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 67.39 0.02 (0.03%) 67.53 67.29 3 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 14.11 0.01 (0.07%) 14.12 14.09 27 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 348.4 0.20 (0.06%) 349 348 3 دقیقه پیش