کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 417.75 0.50 (0.12%) 422.12 417.75 3 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 930 0.40 (0.04%) 930.4 924 12 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 66.93 0.02 (0.03%) 67.05 66.85 6 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 13.04 0.01 (0.08%) 13.05 12.95 15 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 353.6 0.40 (0.11%) 353.6 352.4 3 دقیقه پیش