آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اوره گرانول پتروشیمی رازی 10726 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 52044 52044 نقدی (مچینگ) 52044 52044 - 88 88 4 1396/12/23
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 29947 29947 نقدی 29947 29947 100 100 100 2 1396/12/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 57248 57248 سلف (مچینگ) 57248 57248 - 66 66 3 1396/12/23
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 نقدی 38633 38633 500 25 25 965 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 52044 52044 سلف 52044 52044 2200 792 726 37 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 52044 52044 سلف 52044 52044 1100 814 748 38 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 51030 52186 سلف 51988 52789 4400 6380 4400 229 1396/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 51353 - سلف - - 1500 340 - - 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 52044 52044 سلف (مچینگ) 52044 52044 - 418 418 21 1396/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 114947 - نقدی - - 70 - - - 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 69195 - نقدی - - 500 - - - 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 53066 58372 سلف 58372 58372 132 1705 132 7 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 57727 57727 سلف (مچینگ) 57727 57727 - 220 220 12 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 61853 61853 نقدی (مچینگ) 61853 61853 - 66 66 4 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 53266 54686 نقدی 54499 54919 750 1210 750 41 1396/12/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 69195 69195 نقدی (مچینگ) 69195 69195 - 400 400 27 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 54717 56618 نقدی 56489 56909 220 638 220 12 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 97918 97918 نقدی 97918 97918 200 40 40 3 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 67242 67242 نقدی (مچینگ) 67242 67242 - 20 20 1 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 67242 67242 نقدی (مچینگ) 67242 67242 - 20 20 1 1396/12/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 47722 47722 سلف 47722 47722 264 264 264 12 1396/12/20
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 56599 56599 سلف 56599 56599 66 66 66 3 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 نقدی (مچینگ) 72903 72903 - 50 50 3 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 نقدی (مچینگ) 72903 72903 - 50 50 3 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 51194 51194 سلف 51194 51194 220 220 220 11 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 58596 58596 سلف 58596 58596 286 176 176 10 1396/12/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 65720 - سلف - - 210 - - - 1396/12/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 49205 49205 سلف 49205 49205 1012 726 506 24 1396/12/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 52534 52534 نقدی (مچینگ) 52534 52534 - 72 72 3 1396/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 49328 49328 سلف 49328 49328 792 1232 792 39 1396/12/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 43948 43948 نقدی 43948 43948 220 132 132 5 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 61203 63784 نقدی 63348 64559 2024 3850 2024 129 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 55580 55580 نقدی 55580 55580 1012 352 308 17 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 55580 55580 نقدی 55580 55580 2508 616 572 31 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 52534 52534 نقدی 52534 52534 66 22 22 1 1396/12/15
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 62733 62733 نقدی (مچینگ) 62733 62733 - 22 22 1 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 43948 - سلف - - 2002 - - - 1396/12/15
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 53965 57572 نقدی 57190 58288 1197 3108 1197 68 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 44762 44762 نقدی 44762 44762 700 420 120 5 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 48 48 2 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 52534 52534 سلف 52534 52534 1500 470 410 21 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 55103 - سلف - - 500 - - - 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 55580 55580 نقدی 55580 55580 1100 396 330 18 1396/12/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 51421 56563 سلف 56563 56563 132 1452 132 7 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 53381 53381 سلف 53381 53381 220 44 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 53381 53381 نقدی 53381 53381 110 22 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 49793 49793 نقدی 49793 49793 6006 363 286 14 1396/12/15
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 70874 73857 نقدی 73711 74420 750 1510 750 55 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 نقدی 50640 50640 1001 66 66 3 1396/12/15
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 65571 65571 نقدی (مچینگ) 65571 65571 - 10 10 655 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 57787 57787 نقدی 57787 57787 2200 44 44 2 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 51353 - نقدی - - 504 24 - - 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 52534 52603 سلف 52535 52739 1500 1750 1500 78 1396/12/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 54476 58573 سلف 58238 59000 418 2255 418 24 1396/12/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 56718 58034 نقدی 57829 58239 105 315 105 6 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 53965 57995 نقدی 57792 58289 504 1872 504 29 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 59980 59980 نقدی 59980 59980 220 110 88 5 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 50640 50640 نقدی 50640 50640 240 24 24 1 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 53965 58756 نقدی 58619 58979 903 2478 903 53 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 65290 67044 نقدی 66669 67666 1100 2288 1100 73 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 64938 64938 سلف 64938 64938 3003 1012 770 50 1396/12/15
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 54388 59826 نقدی 59826 59826 2520 10269 2520 150 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 53965 56395 نقدی 56220 56711 374 1276 374 21 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 44250 48780 نقدی 48666 49009 440 1804 440 21 1396/10/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 53965 55700 سلف 55308 56333 1500 2540 1500 83 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 49793 49793 نقدی 49793 49793 480 240 192 9 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 68739 70195 نقدی 70119 70236 1000 1900 1000 70 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 53965 56348 نقدی 56051 56719 1870 4092 1870 105 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 53965 56407 نقدی 56300 56669 400 1180 400 22 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 53965 57940 نقدی 57898 57999 84 630 84 4 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 53965 58316 نقدی 57999 59361 273 819 273 15 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 59980 59980 نقدی 59980 59980 330 132 110 6 1396/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 52534 - نقدی - - 240 - - - 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 نقدی 52346 52849 180 280 180 9 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49812 - نقدی - - 120 - - - 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 51353 - نقدی - - 240 24 - - 1396/12/14
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 12550 12550 نقدی 12550 12550 1000 550 550 6 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 73976 - نقدی - - 210 - - - 1396/12/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 51354 53316 سلف 52859 53669 396 1320 396 21 1396/12/12
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 73976 73976 نقدی 73976 73976 1008 282 282 20 1396/12/12
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 72022 - نقدی - - 201 - - - 1396/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 50775 50775 نقدی 50775 50775 88 44 44 2 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 53244 56085 نقدی 55200 56438 1050 2184 1050 58 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 51637 51637 نقدی (مچینگ) 51637 51637 - 24 24 1 1396/12/08
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 53244 57588 نقدی 57588 57588 126 588 126 7 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 71295 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 72795 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 55398 55398 نقدی 55398 55398 552 552 552 30 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 60654 - نقدی - - 220 22 - - 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 59362 65298 نقدی 65298 65298 168 5901 168 10 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 75757 - نقدی - - 100 - - - 1396/12/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 104200 104200 سلف 104200 104200 52 13 13 1 1396/12/06
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 68780 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/06
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 144200 144200 سلف 144200 144200 52 26 26 3 1396/12/06
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 160000 160000 نقدی 160000 160000 67 22 22 3 1396/12/06
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 نقدی 57274 57274 132 66 66 3 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 53631 53631 سلف (مچینگ) 53631 53631 - 66 66 3 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 60690 60690 نقدی (مچینگ) 60690 60690 - 21 21 1 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 51150 51880 سلف 51880 51880 50 140 50 2 1396/11/28
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 53718 53718 نقدی (مچینگ) 53718 53718 - 22 22 1 1396/11/25
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 51315 56446 نقدی 56446 56446 352 3564 352 19 1396/11/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 53533 56692 سلف 56669 56749 77 429 77 4 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 نقدی 60247 60819 110 990 110 6 1396/11/24
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی (مچینگ) 49100 49100 - 24 24 1 1396/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 57192 - نقدی - - 240 - - - 1396/11/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 54834 54834 نقدی (مچینگ) 54834 54834 - 44 44 2 1396/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 58580 58580 سلف 58580 58580 220 220 220 12 1396/11/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 67905 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/08
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 49164 - سلف - - 3597 3597 - - 1396/11/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 53331 55580 نقدی 55359 56927 330 1122 330 18 1396/11/02
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 53331 - نقدی - - 400 - - - 1396/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 53331 53333 نقدی 53332 53339 132 176 132 7 1396/11/02
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی شیراز 10754 10754 نقدی (مچینگ) 10754 10754 - 10 10 107 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی خراسان 11331 11331 سلف 11331 11331 1500 1310 1310 14 1396/12/19
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60000 - نقدی - - 50 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 60000 - نقدی - - 50 - - - 1396/10/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 34669 34669 سلف (مچینگ) 34669 34669 - 140 140 4 1396/10/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 39472 41732 نقدی 41639 42679 572 2552 572 23 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 40693 40705 سلف 40694 40739 1700 1860 1700 69 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 40693 40693 نقدی (مچینگ) 40693 40693 - 132 132 5 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51896 51896 نقدی (مچینگ) 51896 51896 - 22 22 1 1396/10/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 42622 42622 سلف 42622 42622 2000 150 150 6 1396/10/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 44508 44508 نقدی (مچینگ) 44508 44508 - 66 66 2 1396/10/05
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 46680 46680 نقدی (مچینگ) 46680 46680 - 24 24 1 1396/10/05
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 57778 - نقدی - - 110 - - - 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 57778 57778 نقدی 57778 57778 1012 132 88 5 1396/11/30
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 44250 48269 نقدی 47879 48779 903 1659 903 43 1396/10/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 45986 46458 نقدی 46296 46509 550 704 550 25 1396/10/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 57274 57274 سلف 57274 57274 5005 209 209 11 1396/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 55103 55103 نقدی 55103 55103 960 288 264 14 1396/12/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 46707 46707 نقدی (مچینگ) 46707 46707 - 240 240 11 1396/09/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - نقدی - - 168 - - - 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 48983 48983 سلف 48983 48983 600 520 520 25 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 48859 53744 نقدی 53744 53744 110 7348 110 5 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 46471 - نقدی - - 288 - - - 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 نقدی 42119 44533 66 484 66 2 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 سلف 27574 29120 600 820 600 16 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 43057 43779 نقدی 43333 44348 273 525 273 11 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44423 44423 نقدی 44423 44423 66 132 66 2 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 45952 - نقدی - - 594 - - - 1396/08/14
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47158 47158 نقدی (مچینگ) 47158 47158 - 22 22 1 1396/08/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36074 37614 نقدی 37555 37639 506 1430 506 19 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38817 38817 نقدی (مچینگ) 38817 38817 - 20 20 776 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 41183 37889 نقدی 37888 37938 1496 1584 1496 56 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 نقدی 46000 46000 80 80 80 3 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38857 38857 نقدی 38857 38857 140 140 140 5 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37505 37505 نقدی 37505 37505 440 88 88 3 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 64653 65865 نقدی 65519 67000 2000 2800 2000 131 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 68936 68936 نقدی 68936 68936 2702 2142 2142 147 1396/12/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 نقدی 38503 38619 180 280 180 6 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 52033 54874 نقدی 54449 55155 750 1360 750 41 1396/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 نقدی 38319 38842 80 100 80 3 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 نقدی 23000 23000 25 25 25 575 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 نقدی 38207 38207 1001 352 352 13 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 54388 59826 نقدی 59826 59826 504 1512 504 30 1396/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 72795 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 54717 56599 نقدی 56479 56837 408 1104 408 23 1396/12/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 نقدی 43404 44459 300 540 300 13 1396/03/29