اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 168 50 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون آگاه 220 50 45492 1396/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 49781 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال مفید 105 50 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 252 50 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 700 50 49781 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 252 50 44163 1396/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 49781 1396/09/20
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون آگاه 198 50 47223 1396/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون آگاه 66 50 44542 1396/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 44542 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 1008 50 44542 1396/09/14
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 200 25 58960 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 484 50 47282 1396/09/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند مفید 110 50 35601 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 330 50 49527 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 60000 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 61583 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 60000 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 62733 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 62733 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 300 25 62000 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 748 50 39453 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 62733 1396/09/19
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 50 20 81200 1396/09/19
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 57500 1396/09/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان فارابی 506 50 41019 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان فارابی 330 50 41347 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 1276 50 39551 1396/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان فارابی 506 50 39797 1396/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 340 50 46707 1396/09/18
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 60248 1396/09/18
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 40 53479 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 36260 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1518 50 44008 1396/09/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 660 50 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 1008 50 43851 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 54197 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 54532 1396/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون فارابی 660 50 53676 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 50181 1396/09/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 330 50 43851 1396/09/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 44401 1396/09/20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 49165 1396/09/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 315 50 43617 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 56277 1396/09/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 48262 1396/09/14
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 286 50 48158 1396/08/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 550 50 52228 1396/09/14
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1008 50 44008 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 500 50 41074 1396/09/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 10 86248 1396/09/14
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 210 50 60248 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 53155 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 110 50 48262 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 168 50 47480 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 120 50 47480 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 51705 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 47480 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 44542 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 750 50 42922 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 180 50 38163 1396/04/12
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام بانک اقتصاد نوین 500 50 47451 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 504 50 57778 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1001 50 41855 1396/09/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 70 10 101247 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 41855 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 500 50 47480 1396/09/14
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پیشگامان بهپرور 500 25 58175 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام بانک اقتصاد نوین 420 50 44542 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 46157 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 57916 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 480 50 41074 1396/09/14
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 700 25 58175 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 880 50 45562 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 880 50 47480 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 210 50 53988 1396/09/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 57763 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون فارابی 110 50 49165 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند فارابی 110 50 32964 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام بانک مسکن 110 50 32964 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 100 50 32964 1396/09/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 100 50 32964 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 45562 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 1782 50 45562 1396/09/14
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 750 25 60406 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 52228 1396/09/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 100 10 86248 1396/09/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 1012 50 47480 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 57916 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 49165 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 41074 1396/09/14
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 80 20 94200 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 59000 1396/09/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 220 50 38640 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 150 25 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 30 25 58500 1396/09/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 50075 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند بانک ملی 600 50 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 48859 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان سهم آشنا 288 50 46471 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 52409 1396/09/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 43738 1396/09/07
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 528 50 45402 1396/09/07
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 242 50 115000 1396/09/05
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون آگاه 63 50 43177 1396/09/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون آگاه 84 50 43057 1396/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 43617 1396/09/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 44163 1396/09/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 440 50 43174 1396/08/30
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال مفید 105 50 43057 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 220 50 40875 1396/08/21
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 40970 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 66 50 44423 1396/08/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 47020 1396/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 418 50 42391 1396/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 264 50 40014 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 105 50 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 66 50 115000 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 594 50 45952 1396/08/14
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام رضوی 2486 50 36347 1396/08/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 47395 1396/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 96 50 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 40 18 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1100 20 57670 1396/08/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 66 50 47896 1396/08/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 88 50 44099 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد 55 50 40237 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 72 50 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 51476 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 220 50 51105 1396/07/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 41543 1396/07/11
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 441 50 39743 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 40088 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 66 50 39668 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 242 50 38467 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 39543 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 39521 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 770 50 45580 1396/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 396 50 37639 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 572 50 41521 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 36074 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 300 50 38817 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 1496 50 41183 1396/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 43789 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 46000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 38857 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 121 50 37233 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 440 50 37505 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون فارابی 132 50 37679 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 23000 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1001 50 38207 1396/03/02
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 300 25 62000 1396/09/19
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 154 50 43057 1396/08/30
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 43617 1396/09/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر - 50 - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 66 50 37111 1396/09/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز مفید 200 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 308 50 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 240 50 38668 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون آگاه 66 50 45074 1396/09/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 45562 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 42704 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18