اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 370 20 121184 1396/12/23
شکر خام برزیل باهنر 5000 10 24000 1396/12/23
گندم خوراکی ایلام باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - - - -
گندم خوراکی مرکزی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - -
گندم خوراکی همدان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان آگاه 400 10 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان آگاه 400 10 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان فارابی 400 10 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 520 20 106558 1396/12/23
قیر 6070 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران باهنر 500 40 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 600 40 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک باهنر 1000 40 13350 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه پیشگامان بهپرور 1000 40 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک باهنر 210 40 13350 1396/12/13
قیر PG6422 نفت جی خبرگان سهام 5000 40 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 2700 40 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14454 1396/12/22
قیر PG5822 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز باهنر 900 40 14452 1396/12/20
اوره پریل پتروشیمی خراسان باهنر 1500 20 11150 1396/12/23
قیر PG7010 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 800 40 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 500 40 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 200 40 14298 1396/12/21
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 6834 200 35031 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 100 20 111140 1396/12/22
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز سینا 10000 10 9380 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 29332 500 26190 1396/12/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 1012 50 54517 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 23749 500 24603 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 3732 200 40560 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 58360 500 27977 1396/12/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 110 50 56288 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 5005 50 57274 1396/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 50 55103 1396/12/15
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک باهنر 700 40 11664 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان باهنر 3000 40 14578 1396/12/21
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد نهایت نگر 40 40 11000 1396/12/21
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 500 40 13600 1396/12/21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 105 50 54717 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد فارابی 100 10 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین آگاه 500 10 32500 1396/12/05
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران مفید 20 10 100500 1396/12/20
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 40 20 112139 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا نهایت نگر 50 20 917250607 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 220 50 51194 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 264 50 47722 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 200 25 71000 1396/12/20
گندم دورم کرمانشاه بانک کارآفرین 1000 10 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس فارابی 500 10 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 200 25 72900 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین بانک کارآفرین 3000 10 33000 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 66 50 56599 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان بانک ملت 506 50 49328 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 286 50 58596 1396/12/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 16 65720 1396/12/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 57763 1396/03/02
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 72730 1396/12/19
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 160 40 72022 1396/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 3003 50 49793 1396/12/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 315 50 69829 1396/12/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 210 50 72730 1396/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 308 50 47841 1396/12/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 1012 50 49205 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 50640 1396/12/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 44762 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 836 50 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 57787 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 53381 1396/12/15
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 110 50 53381 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 990 50 55580 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 2002 50 43948 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 990 50 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام بانک پاسارگاد 500 50 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام مفید 500 50 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام تامین سرمایه نوین 500 50 55103 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 66 50 52534 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 51353 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون فارابی 440 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون فارابی 110 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 44250 1396/10/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 1500 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون فارابی 220 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 2520 50 54388 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 56718 1396/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 52534 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 51353 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 62733 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 180 50 52346 1396/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 52534 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 120 50 49812 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 59980 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 61081 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 50640 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 168 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 59980 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 68739 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1920 50 54388 1396/12/14
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 660 50 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 49793 1396/12/14
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان مفید 60 40 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال بانک صنعت و معدن 40 40 337376 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان سی ولکس 10000 44 27000 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 1000 40 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 1000 40 14454 1396/12/21
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 100 40 14865 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 300 40 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 100 40 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران باهنر 100 40 16650 1396/12/22
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک بانک صنعت و معدن 1000 20 12550 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 500 100 104469 1396/12/13
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی توسعه کشاورزی 100000 1000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی توسعه کشاورزی 100000 1000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی توسعه کشاورزی 100000 1000 53954 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی توسعه کشاورزی 100000 1000 57187 1396/12/12
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 150 50 53244 1396/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 100 10 100184 1396/12/08
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 750 25 72088 1396/12/08
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پیشگامان بهپرور 500 25 69957 1396/12/08
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند مفید 220 50 44701 1396/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 70 10 117607 1396/12/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک سپه 220 50 53185 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 55692 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 506 50 55692 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 500 50 53060 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 180 50 38163 1396/04/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 440 50 53164 1396/12/08
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 50488 1396/12/08
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 51353 1396/12/14
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند مفید 220 50 41390 1396/12/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام بانک مسکن 572 50 39472 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 100 50 34631 1396/10/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 500 50 40693 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 53164 1396/12/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد 88 50 50775 1396/12/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 440 50 58481 1396/12/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 10 100184 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 65429 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 67335 1396/12/08
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 69957 1396/12/08
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 67335 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 50 65149 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 552 50 55398 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 110 50 60654 1396/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 51637 1396/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 168 50 59362 1396/12/07
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 50 53244 1396/12/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 75757 1396/12/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 75757 1396/12/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 75757 1396/12/06
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 54 40 160000 1396/12/06
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 60 20 144200 1396/12/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 220 50 53203 1396/12/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 60 20 104200 1396/12/06
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 70980 1396/12/06
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 200 25 68780 1396/12/06
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان بانک مسکن 27850 400 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک بانک مسکن 5490 400 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان خبرگان سهام 10000 400 10914 1396/12/21
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک مفید 500 40 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان باهنر 2000 40 4664 1396/12/21
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان مفید 200 40 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک مفید 500 40 4223 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه آگاه 70000 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر کالای خاورمیانه 58000 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر کالای خاورمیانه 30000 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد بانک صنعت و معدن 20000 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور پیشگامان بهپرور 104000 20000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه پیشگامان بهپرور 75000 20000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر پیشگامان بهپرور 20000 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان بانک مسکن 20000 20000 16500 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 50 55171 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 220 50 53631 1396/11/30
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون فارابی 440 50 54323 1396/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 60690 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 64246 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام بانک آینده 132 50 57274 1396/11/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 50 52676 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 50 50 51150 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون فارابی 110 50 57374 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون فارابی 352 50 51315 1396/11/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان بانک کشاورزی 77 50 53533 1396/11/24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 110 50 53718 1396/11/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 49100 1396/11/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 57192 1396/11/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 58580 1396/11/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال مفید 210 50 48790 1396/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 110 50 54834 1396/11/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 67905 1396/11/08
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 3597 50 49164 1396/11/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 132 50 53331 1396/11/02
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 400 50 53331 1396/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 53331 1396/11/02
آرگون پتروشیمی شیراز بانک ملی 200 20 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 115932 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 20 20 116331 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 62000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 60000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 60000 1396/10/17
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 44508 1396/10/05
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 330 50 51896 1396/10/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 2000 50 42622 1396/10/05
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 44250 1396/10/04
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 110 50 44458 1396/09/27
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 340 50 46707 1396/09/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 168 50 47480 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 54197 1396/09/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون خبرگان سهام 220 50 65290 1396/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 59000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند بانک ملی 600 50 48983 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 48859 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان سهم آشنا 288 50 46471 1396/09/07
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال مفید 105 50 43057 1396/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان بانک پاسارگاد 264 50 40014 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 66 50 44423 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 105 50 48419 1396/08/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 594 50 45952 1396/08/14
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 66 50 115000 1396/08/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 47395 1396/08/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 96 50 41323 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 40 18 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1100 20 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 72 50 45485 1396/07/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 66 50 39668 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 242 50 38467 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 41543 1396/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 770 50 45580 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 36074 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 300 50 38817 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 1496 50 41183 1396/04/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 46000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 38857 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 440 50 37505 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 121 50 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 23000 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1001 50 38207 1396/03/02
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 200 25 72795 1396/12/13
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49426 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 792 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 240 50 53965 1396/12/14
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر - 50 - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 66 50 37111 1396/09/07
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 240 50 46680 1396/10/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 110 50 57778 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 57778 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 308 50 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز مفید 200 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 42704 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18