اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند مفید 308 50 33942 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 2508 50 39137 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 798 50 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 315 50 39350 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 752 40 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 160 40 48304 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 16 64353 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 567 50 64353 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 1232 50 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 1232 50 40292 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 55 10 69513 1396/02/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند مفید 2024 50 31428 1396/02/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 2992 50 31428 1396/02/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 33613 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 200 50 31428 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 600 50 39848 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 315 50 39350 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 770 50 34296 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 43294 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 3003 50 41859 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 2000 50 41955 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون آگاه 1100 50 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1512 50 39706 1396/02/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 41659 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 190 50 43913 1396/02/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 47519 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 600 50 39137 1396/02/04
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 506 50 32999 1396/02/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 30 10 81602 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 720 50 42248 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 2200 20 69680 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 16 69680 1396/02/04
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس مفید 500 25 51159 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سینا 1518 50 33385 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان پگاه یاوران نوین 1012 50 34607 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 2508 50 37439 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 4488 50 39706 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 396 50 39706 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 42248 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40981 1396/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 44394 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 252 50 39350 1396/02/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 1491 50 69680 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1500 50 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 1000 50 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 3000 50 38208 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 330 50 43913 1396/02/04
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 440 50 44623 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40292 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 2002 50 40292 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان پگاه یاوران نوین 2508 50 32383 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک سپه 2508 50 35678 1396/02/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سینا 506 50 36645 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 49000 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 200 25 50990 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 50 25 58000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 50 25 58000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52500 1396/02/03
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان پارسیان 230 20 85200 1396/02/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان پارسیان 60 20 75200 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 58000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 58000 1396/02/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون آگاه 66 50 39782 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 3003 50 40851 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 720 50 39390 1396/02/04
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 58000 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 154 50 35769 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 50990 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 396 50 37378 1396/01/29
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 500 25 53758 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 25 50575 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 25 50575 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 36974 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 45593 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون آگاه 374 50 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 50 39466 1396/01/21
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 1500 50 40713 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون آگاه 242 50 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون فارابی 264 50 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون آگاه 440 50 39466 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 50 44524 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 80749 1396/01/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 40 74297 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 756 50 39466 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 70 50 39466 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 500 50 41224 1396/01/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 40289 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 48740 1396/01/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 25 51572 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 25 49143 1396/01/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 44524 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 43293 1396/01/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1008 50 45543 1396/01/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 44473 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 44641 1396/01/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 6996 50 41191 1396/01/07
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 38856 1396/01/06
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 315 50 112555 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2000 50 39763 1395/12/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 1012 50 36581 1395/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 10 79076 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 46808 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 42243 1395/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 220 50 51489 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 672 50 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42243 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 504 50 37250 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون آگاه 484 50 37250 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 132 50 46627 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 66 50 45021 1396/01/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 374 50 45905 1395/11/12
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون آگاه 506 50 40226 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 400 50 36363 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 550 50 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 264 50 37250 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون فارابی 220 50 40843 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر - 50 - 1395/03/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 638 50 34571 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا - 50 - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام تامین سرمایه نوین - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز مفید 200 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 720 50 40292 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون فارابی 440 50 40292 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 40726 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 308 50 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 40226 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18