# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 0 (0%) - - 4 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی بیلت 6063-7 / آلومینیوم ایران(ایرالکو)