# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 نفت جی 14000 0 (0%) - - 8 ماه پیش
2 نفت پاسارگاد آبادان 13900 0 (0%) - - 8 ماه پیش
3 نفت پاسارگاد بندرعباس 14704 0 (0%) - - 8 ماه پیش
4 نفت پاسارگاد شیراز 14298 0 (0%) - - 8 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر PG7010 / نفت پاسارگاد شیراز