# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 نفت جی 14000 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 نفت پاسارگاد آبادان 13900 0 (0%) - - 4 سال پیش
3 نفت پاسارگاد بندرعباس 14704 0 (0%) - - 4 سال پیش
4 نفت پاسارگاد شیراز 14298 0 (0%) - - 4 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر PG7010 / نفت پاسارگاد شیراز