# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 نفت جی 13600 0 (0%) - - 8 ماه پیش
2 نفت پاسارگاد شیراز 13998 0 (0%) - - 8 ماه پیش
3 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 0 (0%) - - 8 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر PG6422 / نفت پاسارگاد شیراز