# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی شیراز 22237 0 (0%) - - 3 روز پیش
2 پتروشیمی خراسان 22237 0 (0%) - - 3 روز پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره پریل / پتروشیمی شیراز