# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112139 0 (0%) - - 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی بیلت 6063-8 / آلومینیوم ایران(ایرالکو)