# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 337376 0 (0%) - - 5 سال پیش
2 گیل راد شمال 337376 0 (0%) - - 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی مس مفتول / گیل راد شمال