# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 تولیدی یزد جوجه 17000 0 (0%) - - 9 ماه پیش
2 فرمان شمشیر 17000 0 (0%) - - 9 ماه پیش
3 پیگیر 17000 0 (0%) - - 9 ماه پیش
4 مرغ مادر دیزباد 17000 0 (0%) - - 9 ماه پیش
5 گسترش و توسعه صنایع بهپرور 16500 0 (0%) - - 8 ماه پیش
6 مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 16500 0 (0%) - - 9 ماه پیش
7 قطره طلای نوشهر 16500 0 (0%) - - 8 ماه پیش
8 مرغ ماهان 16500 0 (0%) - - 8 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی جوجه یک روزه گوشتی / گسترش و توسعه صنایع بهپرور