# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 25579 0 (0%) - - 3 هفته پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره پریل / پتروشیمی خراسان