# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 نفت جی 13350 0 (0%) - - 8 ماه پیش
2 نفت پاسارگاد تهران 13650 0 (0%) - - 8 ماه پیش
3 نفت پاسارگاد بندرعباس 14254 0 (0%) - - 8 ماه پیش
4 نفت پاسارگاد آبادان 13350 0 (0%) - - 8 ماه پیش
5 نفت پاسارگاد اراک 13350 0 (0%) - - 8 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر 6070 / نفت پاسارگاد تهران