# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 کرمانشاه - البرز 9380 0 (0%) - - 8 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی سبد گندم دورم / کرمانشاه - البرز