# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کرمانشاه 16483 0 (0%) - - 4 روز پیش
2 پتروشیمی رازی 16483 0 (0%) - - 4 روز پیش
3 پتروشیمی پردیس 16483 0 (0%) - - 4 روز پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره گرانول / پتروشیمی کرمانشاه