# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی تبریز 200552 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 / پتروشیمی تبریز