# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 بانک مرکزی 111697 تومان 0 (0%) 111697 111697 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی دینار بحرین / بانک مرکزی