# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پلیمر کرمانشاه 102655 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
2 پتروشیمی مارون 102655 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
3 پتروشیمی امیرکبیر 37448 0 (0%) - - 3 سال پیش
4 پتروشیمی جم 0 0 (0%) - - 14 ساعت پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 / پتروشیمی مارون