# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پلیمر کرمانشاه 122672 0 (0%) - - 1 سال پیش
2 پتروشیمی مارون 99779 0 (0%) - - 2 سال پیش
3 پتروشیمی امیرکبیر 37448 0 (0%) - - 6 سال پیش
4 پتروشیمی جم 89362 0 (0%) - - 2 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 / پتروشیمی امیرکبیر