# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی جم 93059 9 (INF%) 0f379529b37cad51624bee6065ef8c78 0f379529b37cad51624bee6065ef8c78 44 دقیقه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV / پتروشیمی جم