# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 بانیار پلیمر گنبد 105381 63 (INF%) 63f3078c572a4df9623dc052c9c7f3b2 63f3078c572a4df9623dc052c9c7f3b2 3 ساعت پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 / بانیار پلیمر گنبد