# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پالایش نفت جیران اردکان 13350 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 پالایش نفت تبریز 0 (0%) - - -
3 رهام اسپرلوس 0 (0%) - - -
4 دنا بام گلستان 13695 0 (0%) - - 4 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر 6070 / رهام اسپرلوس

اطلاعاتی برای ترسیم نمودار وجود ندارد.