# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 کرمانشاه 9380 0 (0%) - - 8 ماه پیش
2 کرمان 9380 0 (0%) - - 8 ماه پیش
3 فارس 9380 0 (0%) - - 10 ماه پیش
4 ایلام 9380 0 (0%) - - 8 ماه پیش
5 خوزستان 9380 0 (0%) - - 8 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی گندم دورم / کرمان