بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 22492.68 0.00 (0%) 22492.68 22492.68 8 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 26719.58 0.00 (0%) 26719.58 26719.58 8 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2938.14 0.00 (0%) 2938.14 2938.14 8 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 39298.38 0.00 (0%) 39298.38 39298.38 8 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3237.81 0.00 (0%) 3237.81 3237.81 8 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 391.84 0.00 (0%) 391.84 391.84 8 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7150.57 0.00 (0%) 7150.57 7150.57 8 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12633.6 0.00 (0%) 12633.6 12633.6 8 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9329.8 0.00 (0%) 9329.8 9329.8 8 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5636.25 0.00 (0%) 5636.25 5636.25 8 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 26770.2 0.00 (0%) 26770.2 26770.2 8 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2986.2 0.00 (0%) 2986.2 2986.2 8 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 8089.54 0.00 (0%) 8089.54 8089.54 8 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3045.56 2.80 (0.09%) 3048.56 3045.56 7 ساعت پیش