بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21273.83 4.26 (0.02%) 21469.18 21273.83 5 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 28593.17 0.00 (0%) 28593.17 28593.17 5 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2931.69 0.00 (0%) 2931.69 2931.69 5 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 39215.64 0.00 (0%) 39215.64 39215.64 5 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3323.14 0.68 (0.02%) 3335.5 3323.14 5 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 387.66 0.00 (0%) 387.66 387.66 5 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7535.46 0.00 (0%) 7535.46 7535.46 5 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12341.03 0.00 (0%) 12341.03 12341.03 5 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9284.2 0.00 (0%) 9284.2 9284.2 5 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5571.71 0.00 (0%) 5571.71 5571.71 5 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 27219.85 0.07 (0%) 27268.75 27219.85 5 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2984.42 0.03 (0%) 2990.84 2984.42 5 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 8185.21 1.12 (0.01%) 8205.54 8185.21 5 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3083.88 0.13 (0%) 3090.47 3083.87 5 دقیقه پیش