بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 24023.1 0.00 (0%) 24023.1 24023.1 22 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 27687.76 0.00 (0%) 27687.76 27687.76 22 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2967.68 0.00 (0%) 2967.68 2967.68 22 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 41009.71 0.00 (0%) 41009.71 41009.71 22 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3458.15 0.00 (0%) 3458.15 3458.15 22 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 412.02 0.00 (0%) 412.02 412.02 22 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7353.44 0.00 (0%) 7353.44 7353.44 22 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 13282.72 0.00 (0%) 13282.72 13282.72 22 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9563.7 0.00 (0%) 9563.7 9563.7 22 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5919.02 0.00 (0%) 5919.02 5919.02 22 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 28135.38 0.13 (0%) 28159.35 28135.38 22 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 3168.8 0.04 (0%) 3170.56 3168.2 21 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 8734.88 0.67 (0.01%) 8737.94 8732.33 22 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3215.54 1.52 (0.05%) 3215.54 3213.8 19 ساعت پیش