بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21116.89 0.00 (0%) 21116.89 21116.89 1 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 27118.35 0.00 (0%) 27118.35 27118.35 1 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 2881.97 0.00 (0%) 2881.97 2881.97 1 روز پیش
Sensex بورس جهانی 39452.07 0.00 (0%) 39452.07 39452.07 1 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3226.92 0.00 (0%) 3226.92 3226.92 1 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 378.81 0.00 (0%) 378.81 378.81 1 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7345.78 0.00 (0%) 7345.78 6652.63 7 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12096.4 0.00 (0%) 12096.4 12096.4 1 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9194.2 0.00 (0%) 9194.2 9194.2 1 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 5367.62 0.00 (0%) 5367.62 5367.62 1 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 26089.61 0.00 (0%) 26089.61 26089.61 1 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2886.98 0.00 (0%) 2886.98 2886.98 1 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7796.66 0.00 (0%) 7796.66 7796.66 1 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3000.91 0.00 (0%) 3000.91 3000.91 1 ساعت پیش