بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 17820.19 0.00 (0%) 17820.19 17820.19 11 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 23236.11 0.00 (0%) 23236.11 23236.11 11 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2763.99 0.00 (0%) 2763.99 2763.99 11 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 27590.95 0.00 (0%) 27590.95 27590.95 11 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 2653.07 0.00 (0%) 2653.07 2653.07 11 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 309.06 0.00 (0%) 309.06 309.06 11 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 5415.5 0.00 (0%) 5415.5 5415.5 11 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 9525.77 0.00 (0%) 9525.77 9525.77 11 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 6581.6 0.00 (0%) 6581.6 6581.6 11 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 4154.58 0.00 (0%) 4154.58 4154.58 11 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 21052.53 11.72 (0.06%) 21146.7 20889.64 10 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2488.65 0.32 (0.01%) 2496.59 2466.34 10 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7373.08 1.11 (0.02%) 7383.8 7304.56 10 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2364.51 0.14 (0.01%) 2369.19 2354.17 8 ساعت پیش