بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 24041.26 0.00 (0%) 24041.26 24041.26 4 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 29056.42 0.00 (0%) 29056.42 29056.42 4 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3075.5 0.00 (0%) 3075.5 3075.5 4 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 41945.37 0.00 (0%) 41945.37 41945.37 4 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3549.56 0.00 (0%) 3549.56 3549.56 4 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 424.56 0.00 (0%) 424.56 424.56 4 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7674.56 0.00 (0%) 7674.56 7674.56 4 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 13526.13 0.00 (0%) 13526.13 13526.13 4 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9681.3 0.00 (0%) 9681.3 9681.3 4 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 6100.72 0.00 (0%) 6100.72 6100.72 4 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 29348.1 0.75 (0%) 29349.23 29313.25 4 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 3329.62 0.12 (0%) 3329.62 3322.62 4 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 9388.94 1.52 (0.02%) 9389.76 9367.66 4 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3300.22 0.40 (0.01%) 3300.22 3297.61 2 ساعت پیش