بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 20654.46 3.61 (0.02%) 20654.46 20627.54 5 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 26048.72 0.00 (0%) 26048.72 26048.72 5 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2883.44 0.00 (0%) 2883.44 2883.44 5 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 36472.93 0.00 (0%) 36472.93 36472.93 5 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3074.85 0.39 (0.01%) 3075.65 3068.45 5 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 374.29 0.00 (0%) 374.29 374.29 5 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7128.18 0.00 (0%) 7128.18 7128.18 5 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 11747.04 0.00 (0%) 11747.04 11747.04 5 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8716.4 0.00 (0%) 8716.4 8716.4 5 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5388.25 0.00 (0%) 5388.25 5388.25 5 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 26252.24 0.34 (0%) 26334.53 26242.96 5 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2922.95 0.81 (0.03%) 2931.5 2922.14 5 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7991.39 1.55 (0.02%) 8016.36 7989.84 5 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2940.54 0.07 (0%) 2943.98 2938.99 5 دقیقه پیش