بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 27728.12 15.38 (0.06%) 27729.47 27544.55 9 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 26204.69 20.78 (0.08%) 26557.93 26141.73 6 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3466.55 0.25 (0.01%) 3485.23 3453 8 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 54492.84 43.39 (0.08%) 54698.11 54250.11 5 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3878.64 0.39 (0.01%) 3883.5 3870.32 3 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 469.66 0.11 (0.02%) 470.19 468.17 3 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7111.75 2.72 (0.04%) 7129.93 7102.61 3 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 15734.22 7.93 (0.05%) 15748.2 15674.28 3 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8835.4 2.00 (0.02%) 8835.4 8751.2 3 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 6780.32 3.28 (0.05%) 6788.26 6746.23 3 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 34978.19 6.34 (0.02%) 34978.19 34792.67 3 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 4419.41 1.07 (0.02%) 4419.72 4402.66 3 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 14850.97 4.94 (0.03%) 14850.97 14778.69 3 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 4023.76 1.45 (0.04%) 4023.76 4000.43 3 دقیقه پیش