بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21627.34 0.00 (0%) 21627.34 21627.34 1 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 29113.36 0.00 (0%) 29113.36 29113.36 1 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3104.15 0.00 (0%) 3104.15 3104.15 1 روز پیش
Sensex بورس جهانی 38164.61 0.00 (0%) 38164.61 38164.61 1 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3426.72 0.00 (0%) 3426.72 3426.72 1 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 376.03 0.00 (0%) 376.03 376.03 1 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7207.59 0.00 (0%) 7207.59 7207.59 1 روز پیش
DAX بورس جهانی 11364.17 0.00 (0%) 11364.17 11364.17 1 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9199.4 0.00 (0%) 9199.4 9199.4 1 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 5269.92 0.00 (0%) 5269.92 5269.92 1 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 25502.32 0.00 (0%) 25502.32 25502.32 11 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2800.71 0.00 (0%) 2800.71 2800.71 11 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7642.67 0.00 (0%) 7642.67 7642.67 11 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2996.36 0.00 (0%) 2996.36 2996.36 11 ساعت پیش