بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 28029.57 29.96 (0.11%) 28029.57 27610.49 4 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 23766.69 50.39 (0.21%) 23798.86 23479.63 2 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3607.43 2.08 (0.06%) 3608.38 3573.84 3 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 57696.46 29.93 (0.05%) 58721.24 57649.52 26 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3746.78 0.35 (0.01%) 3752.56 3720.28 5 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 465.82 0.08 (0.02%) 468.99 465.33 5 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7137.4 0.83 (0.01%) 7195.14 7129.21 5 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 15273.69 10.75 (0.07%) 15420.67 15263.11 5 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8310 4.90 (0.06%) 8371.1 8300.8 5 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 6800.6 3.36 (0.05%) 6872.79 6795.75 5 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 34639.79 1.91 (0.01%) 34738.15 34615.27 13 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 4577.1 0.01 (0%) 4592.54 4572.12 13 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 15381.32 1.51 (0.01%) 15434.21 15361.02 13 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3956.92 0.71 (0.02%) 3968.12 3952.68 5 دقیقه پیش