بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 26422.05 5.55 (0.02%) 26456.66 26173.98 8 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 17165.87 46.14 (0.27%) 17610.52 17060.83 6 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3041.2 0.06 (0%) 3074.67 3026.64 7 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 56409.96 98.03 (0.17%) 57151.88 56335.89 5 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 2825.83 0.06 (0%) 2851 2818.16 6 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 380.4 0.11 (0.03%) 389.41 380.29 6 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6837.74 4.16 (0.06%) 7005.39 6833.58 6 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 11884.01 3.12 (0.03%) 12183.28 11880.89 6 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 7248.1 2.50 (0.03%) 7442.2 7245.6 6 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 5631.55 0.78 (0.01%) 5765.01 5631.55 6 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 29101.43 7.80 (0.03%) 29683.74 29073.58 6 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 3624.82 0.54 (0.01%) 3719.04 3622.33 6 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 10683.02 2.94 (0.03%) 11051.64 10681.66 6 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3173.15 1.22 (0.04%) 3240.07 3171.82 6 دقیقه پیش