بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21627.34 0.00 (0%) 21627.34 21627.34 17 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 29113.36 0.00 (0%) 29113.36 29113.36 17 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3104.15 0.00 (0%) 3104.15 3104.15 17 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 38164.61 0.00 (0%) 38164.61 38164.61 17 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3426.72 0.00 (0%) 3426.72 3426.72 17 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 376.03 0.00 (0%) 376.03 376.03 17 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7207.59 0.00 (0%) 7207.59 7207.59 17 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 11364.17 0.00 (0%) 11364.17 11364.17 17 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9199.4 0.00 (0%) 9199.4 9199.4 17 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5269.92 0.00 (0%) 5269.92 5269.92 17 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 25502.32 0.20 (0%) 25610.53 25502.32 17 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2800.71 0.01 (0%) 2811.34 2800.71 17 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7642.67 0.51 (0.01%) 7676.84 7642.67 17 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2996.36 0.60 (0.02%) 3001.28 2995.35 15 ساعت پیش