بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 22614.69 0.00 (0%) 22614.69 22614.69 4 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 25975.66 0.00 (0%) 25975.66 25975.66 4 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3345.34 0.00 (0%) 3345.34 3345.34 4 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 36674.52 0.00 (0%) 36674.52 36674.52 4 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3216.63 0.00 (0%) 3216.63 3216.63 4 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 368.96 0.00 (0%) 368.96 368.96 4 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6189.9 0.00 (0%) 6189.9 6189.9 4 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 12616.8 0.00 (0%) 12616.8 12616.8 4 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 7447.4 0.00 (0%) 7447.4 7447.4 4 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5043.73 0.00 (0%) 5043.73 5043.73 4 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 25890.18 0.34 (0%) 25987.26 25871.05 4 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 3145.32 0.01 (0%) 3158.3 3143.75 4 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 10343.89 2.05 (0.02%) 10399.46 10341.84 4 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2882.18 1.81 (0.06%) 2886.21 2879.34 1 ساعت پیش