بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 29100.38 0.00 (0%) 29100.38 29100.38 28 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 29135.73 0.00 (0%) 29135.73 29135.73 28 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 3472.94 0.00 (0%) 3472.94 3472.94 28 دقیقه پیش
Sensex بورس جهانی 47705.8 0.00 (0%) 47705.8 47705.8 28 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 4017.2 0.00 (0%) 4017.2 4017.2 28 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 433.8 0.00 (0%) 433.8 433.8 28 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6859.87 0.00 (0%) 6859.87 6859.87 28 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 15129.51 0.00 (0%) 15129.51 15129.51 28 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8459.4 0.00 (0%) 8459.4 8459.4 28 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 6165.11 0.00 (0%) 6165.11 6165.11 28 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 33819.07 2.19 (0.01%) 33821.23 33782.66 4 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 4136.55 0.16 (0%) 4137.52 4131.13 4 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 13792.17 1.65 (0.01%) 13795.62 13766.21 4 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3881.07 0.03 (0%) 3881.07 3878.26 4 دقیقه پیش