ثبت رکورد جدید مصرف بنزین در سال 97

سال 97 با ثبت رکوردهای کم نظیر در مصرف بنزین و گازوئیل آغاز شد. در دومین روز از این سال مصرف بنزین به رکورد کم نظیر 105 میلیون لیتر رسید که در مقایسه با روز مشابه سال قبل رشدی 28 درصدی داشت.

در نخستین روز سال 97، در مجموع در سراسر کشور 100 میلیون و 100 هزار لیتر بنزین مصرف شد که در مقایسه با روز مشابه سال قبل (اول فروردین 96) رشدی 18.8 درصدی داشت.
در این روز مصرف گازوئیل 20 میلیون و 500 هزار لیتر ثبت شد که نسبت به روز مشابه سال قبل کاهشی 5 درصدی داشت.

اما در دومین روز سال جدید، مصرف بنزین به رکورد کم نظیر 105 میلیون لیتر رسید که در مقایسه با روز مشابه سال قبل رشدی 28 درصدی داشت.
در این روز مصرف گازوئیل نیز در سراسر کشور در مجموع به 31 میلیون لیتر رسید که نسبت به روز مشابه سال گذشته رشدی 57 درصدی را به ثبت رساند.
<همکو: اخبارو تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران