ایجاد بورس ارز بهترین راهکار برای مدیریت نوسانات ارزی

نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، بازار ارز را با رکوردهای جدیدی از قیمت ارز مواجه ساخته است. به گونه ای که فقط در روز گذشته قیمت ارز بیش از ۵۰۰ تومان افزایش داشت و به بیش از ۵۵۰۰ تومان رسید.

تعلل بانک مرکزی در اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با تحریم های جدید آمریکا، در بازار ارز تنش آفرین شد و منجر به افزایش نرخ ارز تا بیش از ۵۵۰۰ تومان در مدت کوتاهی گردید.

ایجاد بورس ارز بهترین راهکار برای مدیریت نوسانات بیش از حد و بحرانی قیمت در بازار ارز است. این ساختار می تواند بستر لازم برای تعیین قیمت شفاف و قابل نظارت ارز، متناسب با عرضه و تقاضای واقعی بازار را فراهم نماید و زمینه اخذ مالیات از سوداگران ارزی را نیز برقرار کند.

با این حال تعلل بانک مرکزی در راه اندازی بورس ارز که ساختاری شفاف برای تعیین قیمت است، این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا راه اندازی بورس ارز خلاف منافع بانک مرکزی و بازیگران اصلی وابسته به این نهاد است؟

نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، بازار ارز را با رکوردهای جدیدی از قیمت ارز مواجه ساخته است. به گونه ای که فقط در روز گذشته قیمت ارز بیش از ۵۰۰ تومان افزایش داشت و به بیش از ۵۵۰۰ تومان رسید.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران