کشیده شدن جنگ تجاری چین و آمریکا به صنعت پتروشیمی و پلاستیک

ترامپ در سال 2018 تجارت چین را با مشکل عمده ای مواجه کرده است و تعرفه های متعددی در بسیاری از بخش های تجاری اعمال کرده است. چین نیز به سرعت با اعمال تعرفه روی کالاهای امریکایی پاسخ داد.

در سال 2017، ایالات متحده 505 میلیارد دلار کالا از چین وارد کرد و چین 130 میلیارد دلار کالا از ایالات متحده وارد کرد. کسری تجاری 375 میلیارد دلار، یکی از مسائل کلیدی مطرح شده در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا در سال 2016 بود، و اکنون رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 تجارت چین را با مشکل عمده ای مواجه کرده است و تعرفه های متعددی در بسیاری از بخش های تجاری اعمال کرده است.

چین به سرعت با اعمال تعرفه روی کالاهای امریکایی پاسخ داد، بسیاری از تعرفه های اعمال شده از سوی چین و امریکا در بخش پتروشیمی و پلاستیک قرار گرفته است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران