تولید بیش از ۵۳ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال گذشته

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دراسفندماه امسال حدود 4.59 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود 53.62 میلیون تن بوده است.

ظرفیت اسمی 57 مجتمع پتروشیمی تا پایان پارسال نزدیک به 62 میلیون تن بود که از میزان حدود 60 میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار داشت.

عملکرد 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان اسفندماه پارسال 19 میلیون 665 هزار تن بوده است.

همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود 22 میلیون و 859 هزارتن بوده است.

تولید واقعی 21 مجتمع پتروشیمی مستقر درمناطق داخلی کشور نیز پارسال حدود 11 میلیون و 104 هزار بوده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دراسفندماه امسال حدود 4.59 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود 53.62 میلیون تن بوده است.

بالاترین عملکرد تولیددر اسفندماه امسال را مجتمع های پتروشیمی شیمی بافت، بیستون، قائد بصیر، اهتمام جم، کربن ایران، رجال، ارومیه، آریا ساسول، غدیر، پلیمر، کرمانشاه، تبریز، بوعلی سینا، خراسان، مهر، لاله و شازند به خود اختصاص دادند.

در پایان برنامه ششم توسعه قرار است ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به بیش از 120 میلیون تن در سال افزایش یابد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران