استفاده از روش های جدید تامین مالی برای پتروشیمی ها

عضو هیات مدیره بانک سامان با اشاره به ظرفیت های مطلوب بازار سرمایه و نیز نظام بانکی برای همکاری با پتروشیمی ها در مسیر ساخت و تکمیل طرح ها گفت:  بازار مالی کشور در حال حاضر تشنه روش های جدید است.

غلامرضا ارجمندی در جمع مدیران عالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نیزمدیران عامل طرح های  پتروشیمی با تاکید براهمیت و نقش مهم صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان اظهار کرد: تامین مالی پروژه ها مبتنی بر سرمایه یا بر پایه بدهی صورت می‌گیرد.


وی افزود: انواع روش های تامین مالی اوراق بدهی شامل صکوک اجازه،  صکوک مرابحه،  صکوک استصناع (مناسب برای پروژه های پتروشیمی)،  اوراق مشارکت، صکوک منفعت و انتشار اوراق بر مبنای مطالبات می شود و از این روش ها می توان برای تامین مالی به بهترین شکل استفاده کرد.

عضو هیات مدیره بانک سامان تاکید کرد: پروژه های پتروشیمی برای استفاده از این روش ها با ریسک پرداخت دوره ای و کنترل ریسک با توجه به عدم امکان تغییر در اوراق مواجه هستند. 

ارجمندی با اشاره به ظرفیت های مطلوب بازار سرمایه و نیز نظام بانکی برای همکاری با پتروشیمی ها در مسیر ساخت و تکمیل طرح ها خاطرنشان کرد :  بازار مالی کشور در حال حاضر تشنه روش های جدید است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران