رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت بازار سهام در شرایط فعلی گفت:

حذف پیمان‌سپاری ارزی شرکت‌های صادراتی بورسی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه‌های بورس در شرکت‌هایی که نرخ تثبیت ارز برای آنها اعمال می‌شود به رانت در اقتصاد منتهی می‌شود به همین دلیل باید به شرکت‌های صادراتی بورسی اجازه داد که با نظارت دولت در خصوص ارز خود تصمیم‌گیری کنند و امکان واردات کالا و تجهیزات سرمایه‌گذاری و تهاتر کالا را داشته باشند.

با شرایط فعلی ارز و سیاست‌های تازه پیشنهاد می‌شود، شرکت‌های صادراتی بورسی الزامی برای پیمان‌سپاری ارزی نداشته باشند.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مطالب فوق درباره وضعیت بازار سهام در شرایط فعلی گفت: چند نکته در خصوص وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار بوده که می‌توان به سیاست‌های ارزی دولت اشاره کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: انتظار این است در زمان تغییرات نرخ ارز، درآمد شرکت‌های دارای محصولات صادراتی مانند شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها با تعدیل مثبت روبه‌رو شوند.

وی افزود: در سیاست‌های ارزی که دولت در پیش گرفته تفاوت فاحشی بین نرخ تعیین شده توسط دولت برای تسویه فروش‌های صادراتی با نرخ ارز بازاری که شکل گرفته وجود دارد و به همین دلیل بخشی از تاثیرات منفی که در بازار سرمایه وجود دارد ناشی از سیاست‌های ارزی دولت است.

پورابراهیمی تصریح کرد: در حوزه شرکت‌های صادراتی باید زمینه فراهم شود تا شرکت‌های صادراتی بورسی بتوانند، امکان واردات کالا و تجهیزات سرمایه‌گذاری و تهاتر کالا را داشته باشند.

وی ادامه داد: اصلاح سیاست‌های ارزی برای تحقق درآمدهای واقعی شرکت‌های صادراتی بورسی بر رشد سودآوری و افزایش قیمت سهام موثر است و این موضوع به تقویت بورس منتهی می‌شود.

وی افزود: عرضه‌های بورس در شرکت‌هایی که نرخ تثبیت ارز برای آنها اعمال می‌شود به رانت در اقتصاد منتهی می‌شود به همین دلیل باید به شرکت‌های صادراتی بورسی اجازه داد که با نظارت دولت در خصوص ارز خود تصمیم‌گیری کنند و امکان واردات کالا و تجهیزات سرمایه‌گذاری و تهاتر کالا را داشته باشند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران