بازگشت تحریم های آمریکا در بازه های زمانی مشخص

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های آمریکا علیه ایران در بازه های زمانی ۱۸۰ روزه و ۹۰ روزه باز خواهد گشت.

وزارت خزانه داری آمریکا فهرست تحریم های گفته شده ترامپ، را اعلام کرد. 

این تحریم ها علیه ایران طی بازه ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز می‌گردد.

تحریم خرید نفت ایران بعد از ۱۸۰ روز و بقیه تحریم ها بعد از ۹۰ روز باز می‌گردد.

وزارت خزانه داری آمریکا گفت: همراستا با دستورالعمل رئیس‌جمهور، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های آمریکا فرایند کاهش تدریجی آن دسته از فعالیت‌های مرتبط با ایران که با رفع تحریم‌های آمریکا به نحو مندرج در برجام سازگار بودند را آغاز خواهد کرد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران