عدم حمایت اروپایی ها از ایران در برابر تحریم های آمریکا

بر اساس آمارهای یورو استات تجارت اتحادیه اروپا با ایران در مقایسه با تجارت این اتحادیه با آمریکا رقم قابل توجهی نیست. در حالی که ایران در سال 2017 بالغ بر 21 میلیارد یورو تجارت با اتحادیه اروپا داشته است تجارت اتحادیه اروپا با آمریکا در همین سال 30 برابر تجارت با ایران یعنی 632 میلیارد یورو بوده است.

آمار منتشر شده در پایگاه خبری کمیسیون اروپا نشان می دهد مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال 2017 با رشد 53 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 21 میلیارد یورو رسیده است. مبادلات تجاری دو طرف در سال 2016 بالغ بر 13.7 میلیارد یورو اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش واردات اروپا از ایران در سال 2017 با رشد 85 درصدی نسبت به سال 2016 مواجه شده و به 10.2 میلیارد یورو رسیده است. صادرات اروپا به ایران نیز در این سال با رشد 31 درصدی به 10.8 میلیارد یورو رسیده است. اروپا در سال 2016 بالغ بر 5.5 میلیارد یورو کالا از ایران وارد و 8.2 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
تراز تجاری دو طرف در سال 2017 به میزان 600 میلیون یورو به نفع اتحادیه اروپا بوده است.
بر اساس آمارهای یورو استات تجارت اتحادیه اروپا با ایران در مقایسه با تجارت این اتحادیه با آمریکا رقم قابل توجهی نیست. در حالی که ایران در سال 2017 بالغ بر 21 میلیارد یورو تجارت با اتحادیه اروپا داشته است تجارت اتحادیه اروپا با آمریکا در همین سال 30 برابر تجارت با ایران یعنی 632 میلیارد یورو بوده است. به علاوه تراز تجاری دو طرف به میزان 119 میلیارد یورو به نفع اتحادیه اروپا بوده است.
با توجه به این موضوع، تحلیلگران معتقدند حال که آمریکا از توافق هسته ای با ایران خارج شده است کشورهای اروپایی چنانچه فقط ملاحظات اقتصادی را مد نظر قرار دهند از ایران در برابر تحریم های آمریکا پیشتیبانی نخواهند کرد و برجامی بدون آمریکا قابل تصور نیست.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران