ثبات نسبی قیمت فولاد

گروه بنگاه‌ها: روزگذشته قیمت انواع آهن‌آلات از سوی تولید‌کنندگان با ثبات نسبت به روز قبل اعلام شد. در این روز به رغم جو نزولی بازار اما تولید کنندگان در برابر کاهش قیمت خودداری کرده و نرخ ها را بدون تغییر پیشنهاد دادند؛ گرچه به نظر می‌رسد به دلیل کمبود مصرف بازار همچنان با رکود همراه باشد.نظرات کاربران