تولید پلی اتیلن به وسیله دی اکسید کربن موجود در اتمسفر

محققان دانشگاه نبراسکا لینکلن در آمریکا موفق به کشف راهکاری جدید برای ساخت پلاستیک با استفاده از دی اکسید کربن موجود در اتمسفر شدند.

این راهکار جدید که با استفاده از کاتالیزورها عمل می کند، قادر است دو برابر سایر روش ها دی اکسید کربن را به اتیلن تبدیل کند.

این ماده یکی از مولفه های اصلی ساخت پرکاربردترین پلاستیک جهان یعنی پلی اتیلن است.

تبدیل دی اکسید کربن به ترکیبات دیگر تاثیر بسیار مهمی بر کنترل گرمایش زمین دارد. با وجود این که مس به عنوان کاتالیزور مناسبی برای تبدیل دی اکسید کربن به اتیلن شناخته شده است، این ماده در بسیاری از روش های موجود تا 15 درصد از دی اکسید کربن اتمسفر را تبدیل می کند که برای مصارف صنعتی کافی نیست.

به همین علت محققان در جستجوی روش های جدید برای بهبود کارآیی این کاتالیزور، مس را با یک لایه از نوعی پلیمر موسوم به پلی اکریل آمید پوشاندند و توانستند ظرفیت تبدیل دی اکسید کربن را تا 26 درصد افزایش دهند.

این پلیمر قادر است مولکول دی اکسید کربن را به یک جفت پیوند کربن و اکسیژن تبدیل کرده و این مولکول جدید را تثبیت کند و در عین حال فرآیندهای شیمیایی دیگر را که منجر به تولید اتیلن می شوند، تسریع کند. اکنون محققان در تلاشند تا بازهم کارآیی این کاتالیزور را افزایش دهند و امیدوارند روزی بتوانند دی اکسید کربن را مستقیما به پلی اتیلن تبدیل کنند.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران