طراحی فناوری افزودنی پیشرفته جهت بهبود پوشش پذیری پلی پروپیلن

شرکت Huntsman موفق به ساخت افزودنی نوین جهت بهبود پوشش پذیری پلی پروپیلن شد.

 شرکت تولیدی مواد عملکردی Huntsman یک فناوری افزودنی پیشرفته ی جدیدی را طراحی نموده است که جهت افزایش انرژی سطحی و قطبیت در پلی الفین های گرمانرم نظیر پلی پروپیلن مورد استفاده قرار می گیرد.

این افزودنی که  ELASTAMINE XPM نام دارد، به بهبود پوشش پذیری پلی الفین ها کمک خواهد کرد. پلی الفین های گرمانرم که در کاربردهای گسترده ی خودرویی، بسته بندی و کاربردهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد، انرژی سطحی اندکی داشته که افزایش آبدوستی نیز به پوشش دهی های خاص و انواع آمایش ها کمک خواهد کرد.

افزودنی ELASTAMINE XPM با اضافه شدن به رزین های پلی الفینی گرمانرم مرحله ی تغییرات سطحی را حذف نموده و در عین حال چسبندگی های سطحی را بهبود می دهد. به گفته ی شرکت تولیدکننده، این حدف مرحله ای موجب دخیره سازی هزینه ای و زمانی شده و فرآیندهای تولید بهینه ای را ایجاد می نماید.

محصول ELASTAMINE XPM برای فرآیندکاران، تولیدکنندگان سپر خودرو، تجهیزات خانگی و بسته بندی ها مناسب می باشد.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران