عرضه سهام سود آورترین شرکت پتروشیمی طی چند روز آینده در بورس

طی چند روز آینده سهام سود آورترین شرکت پتروشیمی توسط هلدینگ خلیج فارس در بورس عرضه خواهد شد.

شرکت پتروشیمی پارس وابسته به هلدینگ خلیج فارس سال گذشته ٢٥٠٠ میلیارد تومان سود داد و سودآورترین پتروشیمی کشور لقب گرفت.

پیش از این نیز جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از عرضه سهام شرکت پتروشیمی پارس در بورس خبر داده بود.

نظرات کاربران