مهمترین رخدادهای بازار پلیمر در هفته گذشته

مهمترین رخدادهای بازار پلیمر در هفته گذشته، شامل افزایش حجم معاملات در بازار محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالا در کنار افت قیمت ها در بازار داخلی بود.

افزایش نزدیک به 3 درصدی حجم معامله پلیمرها و ثبت رقم 69 هزار و 500 تن که بیشترین رقم در 5 هفته اخیر بوده مهمترین رخداد در معاملات پلیمرها در بورس کالاست که از بهبود کلی در بازار حکایت دارد. این شرایط خود به معنی تزریق بیشتر کالا از بورس به بازار بوده که از حجم تولید در صنایع تکمیلی داخلی حکایت دارد.

بهای پلیمرها در طول هفته گذشته وارد یک فاز کاهشی شد اگرچه این افت نرخ بیشترین شتاب کاهش قیمت را در هفته های اخیر تجربه کرد. این مطلب به معنای آن است که جریان نقدینگی حرکتی معکوس در بازار پلیمرها را نشان می دهد یعنی با افت قیمت ها و همچنین تمایل بازار ارز و سکه به کاهش نرخ ، غول نقدینگی در بازار پلیمرها نه تنها از حرکت ایستاده بلکه مسیر مخالفی را آغاز کرده است. این مطلب به معنای خروج سرمایه از بازار پلیمرهاست اگرچه به وضوح رخ نداده ولی افت قیمت ها به معنای آن خواهد بود که تمایل به فروش افزایش یافته و همچنین تمایل به خرید کاهش می یابد.

این مطلب در کنار افزایش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا خود به معنی عقب نشینی قیمتی آن هم با تداوم افت نرخ است. این نکته در کنار اجرایی شدن سخت گیری های جدید در مسیر صادرات محموله های به کشورهای منطقه همچون عراق و افغانستان سیگنال های کاهش نرخ را تکمیل کرد. در هر حال بازار با تمام قوا به سمت افت قیمت ها به پیش می رود و اگر رخداد جدیدی به ثبت نرسد این روال باز هم ادامه خواهد یافت که البته برای بازار مفید و جذاب بوده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت طلا و سکه، قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران