وزیر نفت با بیان اینکه ایران فعلا هیچ مناقصه‌ای برای توسعه میادین نفتی برگزار نمی‌کند، گفت: ارزیابی شرکت‌ها برای حضور در میادین نفت و گاز در قالب مدل جدید قرارداد اردیبهشت آغاز می‌شود.

ایران فعلا هیچ مناقصه نفتی برگزار نمی‌کند

به گزارش خبر گزرای مهر، بیژن زنگنه درباره اینکه نخستین قرارداد با مدل جدید قراردادهای نفتی چه زمانی و با چه شرکتی امضا می‌شود، گفت: هنوز نمی‌توان گفت با چه شرکتی و چه زمانی امضا می‌شود و باید پیش نویس قرارداد نهایی شود.

وزیر نفت با بیان اینکه ارزیابی مقدماتی شرکت‌ها برای حضور در میدان‌های نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی از اردیبهشت ماه آغاز می شود درباره زمان نهایی شدن این قرارداد، تصریح کرد: بخشی از این موضوع که درباره اجماع  شرایط عمومی قراردادهاست به احتمال زیاد اواخر اردیبهشت ماه و یا اوایل خردادماه حل می‌شود.

زنگنه با اشاره به اینکه پس از حل شدن شرایط عمومی قراردادها، باید پیش نویس آن نیز نهایی شود، بیان کرد: تا زمانی که پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی نهایی نشود نمی‌توان مناقصه برگزار کرد.

این عضو کابینه دولت، مدل جدید قراردادهای نفتی را همان بیع متقابل با برخی تغییرات عنوان و خاطرنشان کرد: ما در این قراردادها با اجماع جلو می رویم و نمایندگان نیز در این زمینه اختیار را به دولت دادند.

نظرات کاربران