قیمت سکه از مرز ۳ میلیون و ۲۰۰ فراتر رفت

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با افزایش روبرو شد.

در جریان معاملات بازار آزاد تهران روز یکشنبه قیمت انواع سکه افزایش یافت و نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که روز شنبه از مرز سه میلیون تومان عبور کرده بود، از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان فراتر رفت. به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۵ هزارتومان افزایش به ۳ میلیون و ۲۰۸ هزارتومان رسید.

امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم مرز مقاومتی سه میلیون تومان را پشت سر گذاشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۷۰ هزارتومان افزایش به ۳ میلیون و ۴ هزارتومان صعود کرد.

همچنین نیم سکه با ۲۳ هزارتومان افزایش به یک میلیون و ۵۴۶ هزارتومان، ربع سکه با ۲۴ هزارتومان افزایش به ۷۸۱ هزارتومان و سکه گرمی با ۳ هزارتومان افزایش به ۴۲۹ هزارتومان رسید.  

امروز قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار به ۲۶۱ هزار و ۹۲۰ تومان رسید.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت طلا و سکه

نظرات کاربران