شورای امنیت کشور، پیگیر مشکلات تامین ارز واردات مواد اولیه

شورای امنیت کشور، با انتشار نامه‌ای به تشکل‌های اقتصادی پیگیر مشکلات ارزی واحدهای تولیدی شد.

با توجه به اینکه برخی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در تامین ارز برای واردات مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند و امکان توقف فعالیت و تعطیلی، تعدیل و بیکاری کارگران آنها وجود دارد، شورای امنیت کشور در پی یافتن راهکار حل این مشکلات است.

این شورا با ارسال نامه‌ای به تشکل‌های اقتصادی خواستار فهرستی از واحدهای تولیدی با شرایط فوق شده است.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلارنظرات کاربران